بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

پایان نامه رشته حقوق,پولشويي,پولشويي چیست,پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران,تحقیق بررسي جرم پولشويي,تحقیق پولشویی در حقوق ایران,دانلود تحقیق بررسي جرم پولشويي,دانلود تحقیق پو,دانلود تحقیق پولشویی,دانلود تحقیق پولشویی در اسناد بین المللی
دانلود بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

دانلود فایل

دانلود تحقیق با موضوع بررسي جرم
پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران،

در
قالب word و در 230  صفحه، قابل ویرایش، شامل:

 
فهرست
مطالب
مقدمه    
بخش
اول: بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي   

فصل اول: بررسي حقوقي پولشويي   

مبحث
اول: مفهوم و تعريف
مبحث دوم : تاريخچه    
مبحث سوم
: عناصر تشكيل دهنده جرم    

گفتار
اول: عنصر قانوني    

گفتار
دوم: عنصر مادي    
بند اول: شرايط مقدماتي    
ضرورت
وجود جرم قبلي    
خصوصيات
مال حاصل از ارتكاب جرم    

خصوصيات
مرتكب جرم    
بند دوم:
عمل مرتكب    
بند سوم:
شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم    

شيوه هاي
مشتمل بر استفاده از بانك ها   

تصفيه
پول   
افتتاح
حساب با هويت مجعول   
معاملات
كلان از طريق نزديكان   
وام هاي
صوري و دروغين         

اسمور
فينگ    
استفاده
از بانك هاي كارگزار   
نقل و
انتقال الكتريكي و استفاده از كارت هاي هوشمند   

بهشت هاي
مالياتي     

شيوه هاي
مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي    

حواله    
استفاده
از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار    

استفاده
از مؤسسات بيمه    
شيوه ها
و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي   

قاچاق
پول    
استفاده
از كازينوها    
استفاده
از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه    

استفاده
از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات    

استفاده
از متخصصان حرفه اي    

بند
چهارم: مراحل پولشويي   
مرحله
جايگزيني    
مرحله
لايه گذاري    
مرحله
ادغام    
بند پنجم:
نتيجه مجرمانه   
بند ششم:
مشاركت و معاونت در پولشويي    

گفتار
سوم: عنصر معنوي جرم    

 فصل
دوم: بررسي جرم شناختي پولشويي    

مبحث اول:
هدف و ضرورت جرم انگاري    

مبحث دوم:
ويژگي هاي رايج جرم پولشويي    

گفتار
اول: فراملي بودن    

گفتار
دوم: سازمان يافتگي    

گفتار
سوم: بدون قرباني بودن   

مبحث سوم:
ميزان پولشويي    
مبحث
چهارم: اهداف و علل پولشويي   

مبحث
پنجم: آثار و زيان هاي پولشويي   

گفتار
اول: آثار و زيان هاي اقتصادي    

گفتار
دوم: آثار و زيان هاي سياسي و اجتماعي    

مبحث ششم:رابطه
پولشويي و جرايم مربوط به مواد مخدر    

مبحث
هفتم: ارتباط پولشويي و تروريسم    

بخش دوم:
مبارزه با پولشويي   
فصل اول:
اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي    

مبحث
اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي    

گفتار
اول: كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي
روانگردان مصوب 1988   
گفتار
دوم: اعلاميه كميته بال    

گفتار
سوم:كنوانسيون شوراي اروپا    

گفتار
چهارم: دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي    

گفتار
پنجم: كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي   

گفتار
ششم :كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي    

مبحث دوم:
نهادها و سازمان هاي مبارزه با پوشويي   

گفتار
اول: نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف)   

گفتار
دوم: گروه اگمونت    

فصل دوم:
راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي    

مبحث
اول: راهكارهاي تقنيني    

گفتار
اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي   

گفتار
دوم: پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم    

گفتار
سوم: شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي   

مبحث
دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري   

گفتار
اول: مسئوليت ها و تكاليف مؤسسات مالي   

بند اول:
رعايت اصل شناخت مشتري    

بند دوم:
حفظ سوابق مالي    
بند سوم:
گزارش موارد مشكوك    

بند
چهارم: تعديل اصل رازداري حرفه اي    

بند پنجم:
عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك    

بند ششم:
آموزش كاركنان وكارمندان    

گفتار
دوم: مسؤليت ها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي    

گفتار
سوم: مسؤليت ها و تكاليف نظارتي    

بند اول:
ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي
(FIU)
بند دوم:
كنترل نقل و انتقال پول    

بند سوم:
نظارت بر بانك ها و مؤسسات مالي    

بند
چهارم: تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل    

مبحث سوم:
راهكارها و اقدامات پيشگيرانه    

گفتار
اول: مفهوم پيشگيري از جرم    

گفتار
دوم: پيشگيري از پولشويي   

مبحث
چهارم: راهكارهاي قضايي    

گفتار
اول: تسهيل كشف و اثبات جرم    

بند اول:
پذيرش اماره مجرميت    

بند دوم:
استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق    

گفتار
دوم: مصادره و ضبط اموال    

گفتار
سوم: همكاري قضايي بين المللي    

بند اول:
نيابت قضايي    
بند دوم:
احاله رسيدگي كيفري    

بند سوم:
انتقال محكومين    
بند
چهارم: استرداد متهمين و محكومين    

نتيجه
گيري و پيشنهادات    

فهرست
منابع و مآخذ 

  
چکيده تحقیق:
پولشويي
پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و
برنامه‌‌هاي  بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و
مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است، به نحوي که
اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاري
اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با
کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان، انگيزه‌ ارتکاب جرم در آن ها از
بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته
پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي
بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيان‌ هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي
آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌ انگاري اين پديده را در دنيا و هم چنين ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران
لايحه‌اي در خصوص مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون
گذاري را طي نکرده است.

اسناد
بين المللي و منطقه ‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهم
ترين آن ها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990،
دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌ هاي چهل‌گانه (فاتف) در سال 1990 و اصلاحيه ‌هاي
آن ها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با
فساد مالي سال 2003. اين اسناد راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه
داده ‌اند که به 4 قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي
پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند.

 هدف
از اين راهکارها اين است که تا جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه
عمليات پولشويي براي آن ها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آن ها بي‌فايده شده و در
نتيجه آن ها را از ارتکاب جرم باز دارد.

 
این فایل
به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت (docx قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
پولشويي پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران تحقیق بررسي جرم پولشويي دانلود تحقیق پولشویی دانلود تحقیق بررسي جرم پولشويي پایان نامه رشته حقوق پولشويي چیست دانلود تحقیق پولشویی در اسناد بین المللی تحقیق پولشویی در حقوق ایران دانلود تحقیق پو

 • ترجمه مقاله با موضوع استفاده از رسانه اجتماعی برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و رضایت از عملکرد

  ترجمه مقاله CRM,ترجمه مقاله رسانه اجتماعی,ترجمه مقاله عملکرد کسب و کار,ترجمه مقاله مدیریت ارتباط با مشتری,ترجمه مقاله مهارت های اجتماعی,ترجمه مقالهرسانه اجتماعی,مقاله ترجمه شده ارتباط با مشتری,مقاله ترجمه شده رسانه اجتماعی دانلود ترجمه مقاله با موضوع استفاده از رسانه اجتماعی…

 • پاورپوینت نظريه آشوب در مديريت (Chaos Theory)

  پایان نامه نظريه آشوب در مديريت,پروژه نظريه آشوب در مديريت,تحقیق نظريه آشوب در مديريت,مقاله نظريه آشوب در مديريت,نظريه آشوب در مديريت,نظريه آشوب در مديريت pdf,نظريه آشوب در مديريت ppt,نظريه آشوب در مديريت آموزشی دانلود پاورپوینت نظريه آشوب در مديريت (Chaos…

 • تحقیق بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران

  رضایت شغلی,عزت نفس,کارکنال هلال احمر تحقیق بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران،در قالب…

 • پاورپوینت کتاب آزمايشگاه شيمی معدنی 1 رقيه قديم خانی

  پاورپوینت کتاب آزمايشگاه شيمی معدنی 1 رقيه قديم خانی,دانلود کتاب آزمايشگاه شيمی معدنی 1 رقيه قديم خانی,کتاب آزمايشگاه شيمی معدنی 1 رقيه قديم خانی,کتاب آزمايشگاه شيمی معدنی 1 قديم خانی,نکات کتاب آزمايشگاه شيمی معدنی 1 رقيه قديم خانی دانلود پاورپوینت…

 • تحقیق معماری مدرن متعالی

  پروژه معماری مدرن متعالی,تحقیق معماری مدرن,تحقیق معماری مدرن متعالی,سبک معماری مدرن متعالی,معماری مدرن,معماری مدرن ایران,معماری مدرن چیست,معماری مدرن در ایران,معماری مدرن متعالی,معماری مدرن متعالی ppt,مقاله معماری,مقاله معماری مدرن متعالی دانلود تحقیق معماری مدرن متعالی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع معماری…

 • تحقیق نور در معماری

  پایان نامه نور در معماری,تحقیق نور در معماری,تحقیق نور در معماری داخلی,مقاله نور در معماری,نور در معماری,نور در معماری اسلامی,نور در معماری ایرانی,نور در معماری داخلی,نور طبیعی در معماری,نور طبیعی در معماری اسلامی,نور طبیعی در معماری داخلی دانلود تحقیق نور…

 • پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس

  آيا به ايستگاه ات,انواع فضاهاي شهري وسلسله مراتب آن ها,ايستگاههای اتوبوس,بررسی ایستگاه اتوبوس,پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس,تحقیق نقد و بررسی ایستگاه اتوبوس,تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس,مطالعات ترافيك و حمل و نقل,مقاله ایستگاه اتوبوس پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه

  پاورپوینت گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه,تحقیق گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه,دانلود گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه,گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه,مقاله گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه…

 • تحقیق چدن سفید

  word,پاورپوینت,پایان نامه چدن سفید,پروژه چدن سفید,پروژه در مورد چدن سفید,تحقیق آماده در مورد چدن سفید,تحقیق در مورد چدن سفید,چدن سفید,دانلود تحقیق چدن سفید,دانلود رایگان تحقیق چدن سفید,رایگان,مقاله چدن سفید,مقاله در مورد چدن سفید,ورد تحقیق چدن سفید رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل

  پایان نامه پیرامون سلامت روان,پروژه سلامت روان,تحقیق در مورد سلامت روان,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی سلامت روان,تحقیق سلامت روان,دانلود تحقیق سلامت روان,مقاله سلامت روان تحقیق تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل رفتن به سایت اصلی بخشی از…