تحقيق نظام های سیاسی

انواع نظام هاي سياسي,تحقيق علوم سياسي,دانلود تحقيق,دمكراسي,دمكراسي اجتماعي,سياست,كار تحقيقي علوم سياسي,نظامها,نظامهاي سياسي
دانلود تحقيق نظام های سیاسی

دانلود فایل

طبقه بندی نظام های سیاسی نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل
تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت .
در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و
دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا
مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید:
حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره
خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست
شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی پولیتئی و دموکراسی . همچنین به نظر
ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر
حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در
سیاست داخلی و خارجی ، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر
قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه
حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی
مناصب ، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در
اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی
استوار بودند . روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود. درقرون جدید
علاوه بر معیار عددی ، ملاک تفکیک و رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم
بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت . شارل لویی منتسکیو (1755ـ1689) نظریه
پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی
قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی ، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست ، بلکه
باید رژیم ها را به مونارشی ، استبداد و جمهوری ( چه دموکراسی و چه
اریستوکراسی) طبقه بندی کرد . اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام
ها تشکیل می دهند که عبارتند از : افتخارجویی ( مبنای مونارشی ) ، ترس (
اساس استبداد) و فضیلت مدنی ( اساس جمهوری) . همچنین به نظر منتسکیو
حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوۀ مجریه ، مقننه وقضائیه
، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه
ای اجرا شود و نمایندۀ شأن اجتماعی خاصی باشد . اشراف باید برقدرت و
اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته
باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب ، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و
جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی ، تفکیک قوا و نظارت آنها
بریکدیگر است .درمباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی
نظام های سیاسی سخن گفتیم : یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبۀ یکی از وجوه
اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطۀ دولت با طبقات اجتماعی .با کاربرد این
معیارها ویژگیهای بیشتری دربارۀ انواع نظام های سیاسی شناخته می شود. معیار
عددی دیگر امروزه بیانگر نوع و سرشت نظام های سیاسی نیست . در همۀ دولتهای
مدرن گروههای محدودی درامر عملی حکومت کردن دخیل هستند ، لیکن شیوه به
قدرت رسیدن ، نحوۀ اعمال قدرت آنها ، پایگاهها و مبانی اقتدارشان و نوع
رابطه ای که با جامعه دارند ، بسیار متفاوتند . همچنین معیار ارسطویی رعایت
نفع و مصلحت عمومی وخصوصی دیگر از چشم اندازی صرفاً اخلاقی معنادار نیست ،
بلکه باید آن را با توجه به ملاکهای اقتصادی و اجتماعی تکمیل کرد. دو
معیار وجوه چهارگانۀ دولت و رابطۀ آن با طبقات اجتماعی ، انواع رژیم های
سیاسی را به شکل کامل تر و جامع تری باز می نمایند. چنانکه قبلاً اشاره شد،
بر حسب ملاک اول ، چهارنوع کلی نظام سیاسی ممکن است به دست آید: اقتدارطلب
، ایدئولوژیک ، رفاهی و طبقاتی . اقسام مشخص تری از رژیم های سیاسی ممکن
است در درون هریک از این انواع کلی یافت شود. برحسب ملاک دوم ، چنانکه
قبلاً دیدیم ، دولت ممکن است ابزار طبقۀ مسلط ، نمایندۀ وضعیت تعادل وتوازن
طبقاتی و یا دارای استقلال نسبی از طبقات اجتماعی باشد.فهرستنظام هاي سياسي 1دمكراسي 6دمكراسي اجتماعي 11شبه دمكراسيها 13اقتدار طلبي 15توتاليتريسم 18دولت انداموار 21دولت محافظه كار 23دولت ليبرال 24دولت دموكراتيك اوليه 25دولت رفاهي و دمكراسي اجتماعي 27دولت نئوليبرال 28دولت فاشيست 29دولت كمونيستي 30موضوعات و مفاهيم اساسي در دانش سياسي 33دولت 34حاكميت 36سياست 37حكومت 38ملت 39قدرت 41قدرت دولتي و سلطه اجتماعي 46منازعه قدرت 46اقتدار 49مشروعيت 50نفوذ سياسي 52مرزهاي دانش سياسي 53فلسفه سياسي 54انسانشناسي سياسي 56روانشناسي سياسي 59جامعه شناسي سياسي 60اقتصاد سياسي 62جمعيت شناسي سياسي 63ژئوپولتيك و جغرافياي سياسي 64زيست شناسي سياسي 66عملكرد دمكراسي 67مشاركت سياسي 67گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ 71احزاب سياسي 74نظام هاي حزبي 80نظام هاي انتخاباتي 87انتخابات غير مستقيم 92مبارزات انتخاباتي 94نظارت بر انتخابات 97معرفي و گزينش نامزدهاي انتخاباتي98افكار عمومي 102

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تحقيق علوم سياسي دانلود تحقيق كار تحقيقي علوم سياسي نظامها نظامهاي سياسي سياست انواع نظام هاي سياسي دمكراسي دمكراسي اجتماعي

 • تحقيق معلوليتهاي ادراكي

  تحقيق,تحقيق روانشناسي,دانلود تحقيق,علوم اجتماعي,علوم تربيتي,كار تحقيقي,معلوليت,معلوليتهاي ادراكي دانلود تحقيق معلوليتهاي ادراكي دانلود فایل درمان از طرق مختلفي براي درمان ADHD استفاده شده است. در كل، اين شيوه هاي درماني تأثيرات ماندگار قابل قبولي را از خودشان نداده اند.تغييرات رفتاري (BM)…

 • جزوه نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک پیش دانشگاهی (رشته های تجربی و ریاضی)

  جزوه فیزیک پیش دانشگاهی,جزوه فیزیک پیش دانشگاهی برای امتحان نهایی,جزوه فیزیک پیش دانشگاهی تجربی,جزوه فیزیک سوم تجربی,فیزیک پیش دانشگاهی,فیزیک پیش دانشگاهی تجربی,فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی,فیزیک پیش دانشگاهی نمونه سوال دانلود جزوه نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک…

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح چاپ صنعتی

  امکان سنجی طرح چاپ صنعتی,برآورد هزینه طرح چاپ صنعتی,دانلود طرح توجیهی طرح چاپ صنعتی,راه اندازی طرح چاپ صنعتی,طرح توجیهی طرح چاپ صنعتی,طرح راه اندازی طرح چاپ صنعتی,طرح کسب و کار طرح چاپ صنعتی,کارآفرینی طرح چاپ صنعتی دانلود مطالعات امکان سنجی…

 • شیپ فایل روستاهای استان گلستان

  دانلود نقشه روستاهای استان گلستان,شیپ فایل روستاهای استان گلستان,شیپ فایل مناطق روستایی استان گلستان,لایه جی آی اس مناطق روستایی استان گلستان,لایه جی آی اسی روستاهای استان گلستان,نقشه روستاهای ایران,نقشه نقاط روستایی استان گلستان,نقشه ی روستاه دانلود شیپ فایل روستاهای استان…

 • پاورپوینت تک یاخته های خونی و بافتی انسان

  پاورپوینت تک یاخته های خونی و بافتی انسان,تحقیق تک یاخته های خونی,تحقیق یاخته های بافتی انسان,تک یاخته,تک یاخته بافتی,تک یاخته خونی,تک یاخته های خونی,تک یاخته های خونی و بافتی انسان,دانلود تحقیق تک یاخته های خونی,دانلود تحقیق یا,یاخته های بافتی انسان…

 • پاورپوینت تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد

  powerpoint,pptx,اماده,پاورپوینت,پایان نامه,پروژه,تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد,دانلود,رایگان,علوم اقتصادی,کامل پاورپوینت تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع تجربه برخي از كشورهاي منتخب…

 • تحقیق حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپيگري و هرزه نگاري کودک

  تحقیق حقوق کودک,حقوق کودک,حقوق کودک چیست,حقوق کودک در اسلام,حقوق کودک در اسلام pdf,حقوق کودک در ایران,حقوق کودک در خانواده,حقوق کودک در قانون اساسی,حقوق کودکان در اسلام,حقوق کودکان نامشروع در ایران,مقاله حقوق کودک تحقیق حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپيگري…

 • پاورپوینت ضرورت کار تیمی

  پاورپوینت ضرورت کار تیمی,تحقیق ضرورت کار تیمی,دانلود ضرورت کار تیمی,ضرورت کار تیمی,مقاله ضرورت کار تیمی پاورپوینت ضرورت کار تیمی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت باموضوع ضرورت کار تیمی،در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:علل احساس نياز به…

 • پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

  پاورپوینت اهداف حسابرسی,پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه),پاورپوینت فصل 6 کتاب فلس,پاورپوینت فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه با عنوان اهداف حسابرسی پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)…

 • پاورپوینت چرخه حیات تکنولوژی

  پاورپوینت چرخه حیات تکنولوژی,تحقیق چرخه حیات تکنولوژی,تحقیق چرخه حیات فناوری,تحقیق چرخه عمر تکنولوژی,چرخه حیات تکنولوژی,چرخه حیات فناوری,چرخه عمر تکنولوژی,مقاله چرخه حیات تکنولوژی,مقاله چرخه حیات فناوری,مقاله چرخه عمر تکنولوژی دانلود پاورپوینت چرخه حیات تکنولوژی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع چرخه…