تحقیق بررسی نظرات و مقالات مختلف پيرامون ازدواج خويشاوندي

پایان نامه پیرامون ازدواج خويشاوندي,پروژه ازدواج خويشاوندي,تحقیق ازدواج خويشاوندي,تحقیق در مورد ازدواج خويشاوندي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی ازدواج خويشاوندي,دانلود تحقیق ازدواج خويشاوندي,مقاله ازدواج خويشاوندي
تحقیق بررسی نظرات و مقالات مختلف پيرامون ازدواج خويشاوندي

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:فهرست مطالبفصل اولبخش اول:تعريف ازدواج خويشاوندي    2ازدواج فاميلي    3زوجيت در قلمرو روابط خويشاوندي    5بخش دوم:يافته هاي نوين پژوهشي در ارتباط با ازدواج خويشاوندي    16نكات قابل توجه در ازدواج هاي خويشاوندي    18فصل دومبخش اول:رابطه نازايي با استرسهاي رواني- اجتماعي    26اختلالات كروموزومي    27اختلالات ژن منفرد    27بخش دوم:الف: بيماريهاي اتوزومال غالب    27ب: بيماريهاي توزومال مغلوب    28منظور از خويشاوندي چيست؟    29ج: اختلالات متصل به ژن غالب    30د: اختلالات متصل به ژن مغلوب    30اختلالات چند عاملي    31بخش سوم:رابطه ازدواج خويشاوندي با ناباروري    32تعريف ناباروري    32عوامل مستعد كننده ناباروري    321- سن    322- مصرف سيگار    333- ورزش    344- بيماريهاي داخلي و جراحي    345- مذهب    34نازايي بدون علت مشخص    35فصل سومبخش اول:خطاهاي مادرزادي متابوليسم    37تاريخچه خانوادگي    38فصل چهارمبخش اول:رابطه ازدواج خويشاوندي و عقب ماندگي    40بخش دوم:گروه بندي روان پزشكان از عقب مانده ها    40فصل پنجمبخش اول:تحقيقاتي در مورد ازدواج خويشاوندي    45ازدواج با خويشاوندان    48ميراث جسمي و عقلي    49بيماريهاي موروثي    50نسل دوران پيري    51عشق بالاتر از اين حرفهاست    52بخش دوم:بررسي اجمالي در پايان نامه ها    541- رابطه ازدواج خويشاوندي با ناباروري در مراجعين به موسسه رويان و همسايان آنها    542- بررسي تاثير ازدواج خويشاوندي بر مرگ و مير كودكان كمتر از يك ماه دراستانهاي تهران و مركزي    563- بررسي تاثير ازدواجهاي فاميلي بر ايجاد عقب ماندگي ذهني دانش آموزاندختر و پسر آموزش پذير (16-17ساله) مدارس استثنايي شهرستان تهران    594- بررسي مقايسه اي فراواني ازدواج هاي خويشاوندي والدين كودكان عقب ماندهذهني و كودكان عادي    62فصل ششمترجمه مقالاتي از اينترنت لاتينمقاله A- درباب ازدواج و توانايي ازدواج- جنسيت  ارتباط فاميلي دراويدي    64مقاله B- روابط فاميلي و ازدواج در كشور ميانمار    75مقاله C- نگاهي اجمالي به كتاب «رابطه فاميلي و ازدواج در قوم آنلواو»    80مقاله D- كتاب ازدواج رابطه فاميلي و قدرت در شمال چين    83مقاله E- برگزيده اي از كتاب ازدواج، خانواده و رابطه قومي يا «مطالعات تطبيقي نظام اجتماعي» در پنجاب    99مقاله F- خلاصه اي از مقاله: نسبت فاميلي- سنخيت فرهنگي و مهاجرت، ازدواج‌هاي نسبي بين انگليس هاي پاكستاني تبار    101مقاله G- مبالغ پرداختي ازدواج، بدهي و وضعيت پدر در قوم بانكوآ (Bangoua) تحليلي لاكاني (Lacanain) از يك سيستم روابط فاميلي    110مقاله H- رابطه بين مقرابت از بستگان و اضطراب – جنسيت، افراد مورد التفات و تعارض كار و خانواده    121مقاله I- تغييرات در شيوه ازدواج يك جامعه كشاورزي واقع در دلتاي يانكزي چين طي سالهاي 1990-1930    134فصل هفتممنابعمنابع فارسي    152منابع پايان نامه اي    153منابع انگليسي    153منابع اينترنتي با آدرس اينترنتي “EBSCO”    154فصل هشتمضميمهمتن انگليسي مقالات    مقاله A: در باب ازدواج و توانايي ازدواج، جنسيت و ارتباط فاميلي دراويدي    مقاله B: نگاهي اجمالي به كتاب «رابطه فاميلي و ازدواج در قوم آنلو او (Anlo Ewe)    مقاله C: كتاب ازدواج رابطه فاميلي و قدرت در شمال چين نوشته جنيفر هولمكرن    مقاله D: برگزيده اي از كتاب ازدواج ، خانواده و رابطه قومي: «مطالعات تطبيقينظام اجتماعي»    مقاله E: خويشاوندي و ازدواج در پنجاب: نوشته پائول هرشمن 1982    مقاله F: خلاصه‌اي از مقاله نسبت فاميلي- سنخيت فرهنگي و مهاجرت، ازدواج‌هاينسبي بين انگليسي هاي پاكستاني تبار    مقاله G: مبالغ پرداختي ازدواج، بدهي و وضعيت پدر در قوم بانكوآ    مقاله H: رابطه بين مراقبت از بستگان و اضطراب: جنسيت، افراد مورد التفات و تعارض كار و خانواده    مقاله I: تغييرات در شيوه ازدواج يك جامعه كشاورزي واقع در دلتاي يانگزي چينطي سالهاي «1990-1930»    تعريف ازدواج خويشاوندي:الف) تعريف نظري: افرادي كه داراي جد يا اجداد مشترك مي باشند و در نتيجه از اجداد مشترك خود ژنهاي يكساني دريافت كرده اند، خويشاوند ناميده مي شوند. درجه خويشاوندي دو فرد با نسبت ژنهاي مشترك آنها بستگي دارد. افرادي كه يك دوم ژنهايشان مشترك است، خويشاوند درجه يك، افرادي كه يك چهارم ژنهايشان مشترك است، خويشاوند درجه دو و افرادي كه يك هشتم ژنهايشان مشترك است؛ خويشاوند درجه سه ناميده مي شود. افرادي كه يك شانزدهم و يك سي و دوم ژنهايشان مشترك است، به ترتيب خويشاوند درجه چهار و پنج محسوب مي شوند. (اميرخاني، 1372، ص 512)ب) تعريف عملي: منظور ازدواج خويشاوندي والدين زوج نا بارور و ازدواج خويشاوندي خود زوجين مي باشد كه حداكثر تا ضريب خويشاوندي 512/1 خويشاوند فرض شده و بعد از آن غير خويشاوند تلقي مي شود. در اين مورد به گفته‌هاي افراد فوق اكتفا مي شود. (اميرخاني، 1372، ص 512) ازدواجهاي فاميليدر بعضي از موارد ازدواجهاي فاميلي- مانند ازدواج دختر عمو و پسر عمو، دخترخاله و پسرخاله، دختر دايي و پسر عمه ممكن است مشكلاتي از جهت توليد نسل به وجود آيد. مثلاً: فرزندانشان بيمار و يا ضعيف و يا ناقص شوند. اين مساله، ثابت شده است و جاي انكار آن نيست.(مظاهري، 1381، ص 224)در اين باره، چند نكته را متذكر مي شويم:1- اين قانون ژنتيكي (وراثتي)، كليت ندارد و شامل همه ازدواجهايي فاميلي نمي‌شود. و نمي توان همه ازدواجهاي فاميلي را مرور و ممنوع دانست. (مظاهري، 1381، ص 224)2- افرادي كه بخواهند چنين ازدواجهايي را انجام دهند، حتماً به جنبه پزشكي اش دقت كنيد و آزمايشهاي لازم را انجام دهند و تا مطمئن نشوند كه از اين نظر مشكلي ندارند، ازدواج نكنند.(مظاهري، 1381، ص 224)3- آزمايشهاي پزشكي وهر كاري كه لازم است در اين باره صورت گيرد، بايد قبل از آن باشد كه در اثر مطرح كردن ازدواج، ميان دختر و پسر دلبستگي و علاقه اي به وجود آيد و به هم اميدوار شوند و قبل از آنكه مساله خواستگاري آنان بين مردم پخش شود و سر و صدا ايجاد كند… كه اگر بناست در نتيجه آزمايشها، قضيه فيصله بايد و ازدواج صورت نگيرد، هرچه زودتر تمام شود. هرچه بيشتر طول بكشد، «جدايي» سخت تر مي شود و دردسرهايي نيز به دنبال دارد.(مظاهري، 1381، ص 224)…این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 156

 

تحقیق ازدواج خويشاوندي تحقیق در مورد ازدواج خويشاوندي دانلود تحقیق ازدواج خويشاوندي پروژه ازدواج خويشاوندي مقاله ازدواج خويشاوندي پایان نامه پیرامون ازدواج خويشاوندي تحقیق روانشناسی ازدواج خويشاوندي تحقیق روانشناسی

 • تحقیق علم تكنولوژي مواد

  پایان نامه,پروژه در مورد علم تكنولوژي مواد,پروژه علم تكنولوژي مواد,تحقیق در مورد علم تكنولوژي مواد,دانلود تحقیق علم تكنولوژي مواد,دانلود رایگان تحقیق علم تكنولوژي مواد,علم تكنولوژي مواد,مقاله در مورد علم تكنولوژي مواد,مقاله علم تكنولوژي مواد تحقیق علم تكنولوژي مواد رفتن به…

 • تشخیص امضا

  امضای دیجیتال,پاورپوینت تشخیص امضا,پایان نامه با موضوع تشخیص امضا,پایان نامه تشخیص امضا,پروژه با موضوع تشخیص امضا,پروژه تشخیص امضا,تحقیق امضای دیجیتال,تحقیق تشخیص امضا,تحقیق در مورد تشخیص امضا,تشخیص امضا,نحوه تشخیص امضا,ویژگی های رمز نگاری دانلود تشخیص امضا دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان یزد

  استان یزد,لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان یزد,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان یزد,نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان یزد دانلود نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان یزد دانلود فایل نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان یزد…

 • پاورپوینت روش تولید2

  برشکاری,جوشکاری,روش تولید,ریخته گری,ورق پاورپوینت روش تولید2 رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  روش تولید2،در قالب ppt و در 104 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بخشی از متن پاورپوینت:7 پارامتر مورد توجه در فرايندهاي ساخت بدون براده برداري:تعريف فرايندشکل قطعات (تواناييهاي توليد…

 • تحقیق آلیاژهای حافظه دار(SMA)

  alloy,SMA,super,آلیاژ,آلیاژهای,آلیاژهای حافظه دار(SMA),حافظه دار,سوپر,غیر آهنی,فلز دانلود تحقیق آلیاژهای حافظه دار(SMA) دانلود فایل در این پاورپوینت آلیاژهای حافظه دار(SMA) مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته استدر زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این تحقیق دریافت میکنید اشاره شده…

 • پکیج مجموعه مقالات و جزوات رشته معماری (سری چهارم)

  پکیج معماری دکترا,پکیج معماری کارشناسی,پکیج معماری کارشناسی ارشد,دانلود پایان نامه معماری,دانلود پکیج معماری دکترا,دانلود پکیج معماری کارشناسی,دانلود پکیج معماری کارشناسی ارشد,دانلود تحقیق معماری,دانلود مقاله معماری,کیج مقالات معماری دانلود پکیج مجموعه مقالات و جزوات رشته معماری (سری چهارم) دانلود فایل دانلود پکیج مجموعه…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب سبک شناسی 2 نثر تالیف دکتر سیروس شمیسا انتشارات دانشگاه

  جزو سبک شناسی 2 نثر,خلاصه کتاب سبک شناسی 2 نثر,دانشگاه ,دانلود جزو سبک شناسی 2 نثر,دانلود خلاصه کتاب سبک شناسی 2 نثر,دانلود رایگان جزو,دانلود رایگان خلاصه کتاب سبک شناسی 2 نثر,دانلود کتاب سبک شناسی 2 نثر,رشته ادبیات,سبک شناسی 2 نثر…

 • تحقیق اهميت و نقش نظريه در علم

  پایان نامه پیرامون نقش نظريه در علم,پروژه نقش نظريه در علم,تحقیق در مورد نقش نظريه در علم,تحقیق روانشناسی,تحقیق نقش نظريه در علم,دانلود تحقیق نقش نظريه در علم,مقالهنقش نظريه در علم,نقش نظريه در علم تحقیق اهميت و نقش نظريه در علم…

 • پاورپوینت سرریز پلکانی

  پروژه طراحی سرریز پلکانی,تعریف سرریز پلکانی,سرریز پلکانی,سرریز پلکانی بله دار,سرریز پلکانی چیستريالسرریز پلکانی pdf,سرریز پلکانی در ایران,سرریز پلکانی گابیونی,سرریز های پلکانی,طراحی سرریز پلکانی,کاویتاسیون در سرریز پلکانی پاورپوینت سرریز پلکانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سرریز پلکانی،در قالب…

 • نمونه ساختار سازماني پروژه طرح و ساخت مترو در بخش سيويل،

  ساختار سازماني پروژه طرح و ساخت مترو,ساختار سازماني پروژه طرح و ساخت مترو در بخش سيويل,ساختار سازماني پروژه قطار شهری,ساختار سازماني پروژه مترو,نمونه ساختار سازماني پروژه قطار شهری,نمونه ساختار سازماني پروژه مترو دانلود نمونه ساختار سازماني پروژه طرح و ساخت…