تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان

پروژه تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,تحقیق در مورد تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,دانلود تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,دانلود رایگان تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,مقاله تاريخ تشكيلات مالي عباسيان,مقاله در مورد تاريخ تشك
تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:تشکيلات اداری , مالی عباسيانمقدمه
: در اوايل حضور اسلام خود خليفه به همه کارها می رسيد , دفتر اموال را
نگهداری می کرد اما همين که ممالک اسلامی توسعه يافت , خلفای اسلامی به
تقليد از شاهان ايرانی و امپراطوری روم کارهای مهم دولتی را ميان مأمورين
متعدد تقسيم کردند .1 عباسيان نخستين فرمانروايان اسلام هستند که وزارت را
تأسيس کردند . و آن را به ايرانيان واگذاردند . در ابتدای تحقيق به تشکيلات
اداری که برگرفته از دولت ساسانی است می پردازيم و سپس به مباحث مالی و
ثروتهای عباسيان اشاره می کنيم .الف ) تشکيلات اداریوزارت :وزارت
از مهمترين پايگاههای سلطنتی و اساس همه پايگاههای پادشاهی است . زيرا نام
آن بر مطلق ياری دلالت می کند , چه اين کلمه يا از « موازات » به معني
معاونت و يا « وِزر » به معنی سنگينی مأخوذ است و گويي وزير با اعمال خويش
سنگيني های کار سلطنت را بر دوش می گيرد .2در قرآن کريم لفظ وزير در 2
سوره مبارکه طه آيه 29 و سوره فرقان آيه 35 آمده است . ابن طقطقی معتقد است
وزير واسطة ميان شاهان و رعيّت است از اينرو لازم است که در سرشت وی قدری
از طباع پادشاهان و قدری نيز از طباع عوام وجود داشته باشد تا بتواند با
هريک از آن دو به قسمی رفتار کند که همواره مورد قبول و ميلشان باشد , و به
هر حال امانت و درستی سرماية وزير است . قوانين وزارت در زمان عباسيان برقرار گرديد . اما قبل از آن وزارت نه قاعده معينی داشت و نه قوانينپابرجائی , بلکه هريک از سلاطين دارای اطرافيان و اتباعی بودند [ و سلطان با آنان مشورت می کرد ] .1- زيدان , جرجی 0 تاريخ تمدن اسلام ج 1 ص 89            2- ابن خلدون , عبدالرحمن . مقدمه ابن خلدون ج 1 ص 452 , ت : پروين گنابادیچون بنی عباس به سلطنت رسيدند قوانين وازرت برقرار گرديد و وزير وزير ناميده شد , حال آنکه پيش از آن بدو کاتب و مشير می گفتند . 1 اولين
وزيری که برای خليفة اول عباسی وازرک کرد حنص بن سليمان ابوسلمه خلّال بود
و او را وزير آل محمد می گفتند . وی از موالی بنی حارث بن کعب به شمار می
آمد . ابوسمه از توانگران اهل کوفه به شمار می رفت . و همواره دارايي خويش
را در راه داعيان بنی عباس صرف کرد . سبب پيوستگی او با عباسيان اين بود که
داماد بکيربن ماهان بود و بکيربن ماهان دبير ابراهيم امام و يکی از خواص
وی به شمار می رفت . 2  پس از او چه کسی عهده دار وزارت سفاح شد اختلاف است
. بعضی گفته اند عبدالرحمان وزارت را برعهده گرفت . اما ابوالجهم مدتی
برای سفاح وازرت کرد . صولی می گويد : سفاح پس از ابوسلمه خالدبن برمک را
به سمت وزارت برگزيد . چنانکه گفته اند خالدبن برمک کار وزيران را انجام می
داد ولی به نام وزير خوانده نمی شد . 3 . تعداد وزيرانی که اسامی اشان در
کتاب الفخری فی الآداب السلطانيه و تاريخ طبری نقل شده حدود 27 وزير بوده .
مهمترين وزيران عباسی آل برمک بودند و اينان چنان در کارهای مملکتی نفوذ و
قدرت و استبداد به هم زدند , که هارون از روی ناچاری ريشة برامکه را
برانداخت بقسمی که بدبختی اين خاندان کاملاً مشهور است .در دوره اول
عباسی وزير در رأس همه امور قرار گرفت . اما اوضاع وزارت در دورة بعدی
عباسی تغييراتی يافت چنانکه در قرن چهارم هجری عنوان صاحب به عنوان وزير
افزودند . اسماعيل بن ابی الحسن عبادبن عباس وزير مؤيد الدوله ديلمی نخستين
وزيری است که دارای آن عنوان ( صاحب ) شد . نفوذ و قدرت وزيران طبعاً
مربوط به نفوذ و قدرت خلفاء بود . همينکه خلفاء ناتوان گشتند وزيران آنها
نيز بيکاره ماندند و کسان ديگر دارای قدرت و وزارت شدند که شدند که آنها را اميرالامراء می گفتند . 41- ابن طباطبا محمبن علی . تاريخ فخری ص 6-205 ت: محمدوحيد گلپايگانی         2- همان . ص 111 3- اسفياوک . اصفهانی – محمودبن محمدبن الحسين . دستورالوزراه . تصحيح دکتر رضا انزابی نژاد ص 26 و …4- 
زيدان , جرجی . تاريخ تمدن اسلام . ج1 ص 117 – اميرالامراء : از قرن 4 هـ
به بعد خلفای عباسی به فرمانروايان دولتهای کوچک مانند (آل بويه) عنوان
اميرالامراء می دادند . اميرالامراء در ولقع پادشاه و يا مثل پادشاه بود . 
 درباره حقوق وزيران بايد گفت : ميزان آنان معلوم نيست اما ظاهراً
بايد مقدار زيادی باشد و از آن گذشته وزيران مزبور همه نوع در اموال عمومی
دخل و تصرف می کردند ضمناً در صورت حساب دوران معتضد می بينيم که حقوق وزير
روزی ½ 33 دينار يا ماهی هزار دينار می باشد . حقوق وزيران دول اسلام
يکسان نبوده و کم و زياد می شده است . 1 در بعضی زمانها ثروت وزيران به
قدری زياد شد که به اندازه ثروت خلفا و بيت المال در دوران ترقی و متعالی
عصر عباسی رسيد. مثل اينکه سرای آنان بيت المال شده بود و مردمان طمع کار
جاه طلب با رشوه ها و هديه ها و پيش کش ها برای گرفتن مقام و منصب وزارت
دنبال اين و آن افتادند . اما منابع ثروت وزيران دوره عباسی چنين بود :1-
رشوه در موقع واگذارکردن کار 2- رشوه برای باقی گذاردن مأمورين بر سر کار
خودشان 3- دست اندازی بی حد و حساب به املاک مرد 4- اختلاس از اموال دولتی و
مالياتها 5- تجارت با ارزاق عمومی 6- سوء استفاده از عيار مکه و ضرب سکه
های کم عيار که سود زيادی ببار می آورد و …مصادره اموال وزيران نيز
وجود داشت . خلفاء اموال آنان را مصادره می کردند تا بدان وسيله کسری بيت
المال را جبران نمايند و اين اموال را نوعی عدالت اجتماعی می دانستند که
اموال عمومی را از وزيران گرفته بخزانه عمومی برسانند . خلفای نخستين عباسی
در آغاز اموال وزيران را نه از روی احتياج بلکه برای مجازات وزيران در
مقابل گناهان سياسی و امثال آن مصادره می کردند . 2 انواع وزارت :وزارت بر 2 قسم است : وزارت تفويض و وزارت تنفيذ .وزارت
تفويض : تفويض در لغت به معنی بازگذاشتن کار برکسی , سپردگی و واگذاری و
تسليم و توکل و پناه بردن است . بنابراين وزارت تفويض قسمتی از وزارت است
که در آن امام تدبير امور را به سپرد تا او همه کارها را با فکر و اجتهادش
انجام دهد . وزير تفويض جز 3 مورد زير که مخصوص خليفه بود , در همه کارها
از خود اختيار داشت و آن 3 چنين است : 1- حق تعيين وليعهد که وزير در آن
مداخله نداشت و 1- زيدان , جرجی . تاريخ تمدن اسلام ج 2 ص 346                 2- همان . ج 2 ص 370  مخصوص
خليفه بود  2- خليفه می توانست هرکس را که وزير به کار گماشته برکنار سازد
ولی وزير آن حق را نداشت 3- خليفه می توانست پيش خود از امامت استعفا دهد ,
اما وزير آن حق را نداشت . وزرای برامکه – يحيي بن اکثم – ابن فرات از
وزيران تفويضی عباسی بودند , خلفای عباسی درپاره ای موارد مهر خلافت را به
وزيران ( تفويضی ) می دادند و خود از هرجهت برکنار می نشستند .وزير
تنفيذ : وزير تنفيذی از خود اختيار نداشت و فقط اوامر خليفه را اجراء می
کرد و در واقع رابطه ميان مردم و خليفه محسوب می شد . خليفه می توانست 2
وزير تنفيذ داشته باشد اما وزير تفويض درهرحال يکی بود . 1 ماوردی اين تقسيم بندی را به صورت وزارت مختار و وزارت اجرا بيان می کند .حال
به ساير ادارات عباسی می پردازيم . و قبل از آن اشاره می کنيم 3 نشانه (
اشارات ) خلافت يعنی خطبه , سکه , طراز را عباسيان نيز داشتند . و پرچم و
بيرق , منبر و تخت و صندلی و حتی موسيقی نيز از نشانه های رسمی خليفه
شناخته می شد .دبيری : به دوران اول عباسی کار وزيران بسيار شد لازم
آمد کسانی را به ياری وزير گمارند تا در نظارت و اداره ديوان های مختلف وی
را مدد کند و اينان را دبير گفتند.معروفترين دبيران آن دوران . دبير نامه
ها , دبير خراج , دبير سپاه , دبير نگهبانی و دبير قضا بود . کار دبير نامه
ها توزيع فرمانها و عفونامه ها و انشای نامه های سياسی بود که پس از تحرير
به تصويب و مهر خليفه می رسانيد . مراجعه به نامه های رسمی و اصلاح و
تصحيح آن نيز از وظايف وی بود . و در مجلس قضا با خليفه می نشست و مهر
خليفه را براحکام می زد . خليفگان علاقه داشتند ؛ نامه هايشان شيوا و بليغ
انشا شود ( به همين منظور ) دبيران خويش را از مردان ادب پيشه و از
خاندانهای قديم انتخاب می کردند .حاجبی : خليفگان نخستين , هيچ کس را بردر خويش منتظر نمی شناساندند که همه طبقات مردم بی حاجب1- زيدان , جرجی . تاريخ تمدن اسلامی ج 1ص 118 ايضا حسن , ابراهيم حسن . تاريخ سياسی اسلام ج 2 ص 227 . ک ماوردی الاحکام …. ص 25                      2- حسن ابراهيم حسن . تاريخ سياسی اسلام . ج 2 ص 230و
مانع ايشان را توانستند ديد . عباسيان نيز به رسم امويان حاجبه گرفتند و
مردم را جز برای کارهای مهم بار ندادند . ميان مردم و خليفه 2 خانه فاصله
بود خانه خاصه , خانه عامه که هر دسته را مطابق رأیحاجب در جای معين می
پذيرفت . حاجب مقامی معتبر داشت و رئيس تشريفات يا وزير دربار عصر ما بود و
وظيفه داشت مردم را نسبت به مقام و اهميتشان به حضور خليفه برساند .حکومت
ولايات : سازمان اداری عباسيان به دوران اول براساس مرکزيت بود و حاکمان
ولايات مأمورانی بودند ( از طرف خليفه ) بجز حاکم در ولايات مأموران ديگر
بودند که از همه مهمتر خزانه دار بوده , ناظر پست و قاضی . و حاکم بجز
امامت نماز و فرماندهی سپاه کاری نداشت . سيدامير , می گويد ” سازمان اداری
قوانين معين داشت و از سازمانهای جديد دست کم , نداشت . يعقوبی در کتابش
نام حاکمان دوران سفاح را ياد کرده است . 1ديوانها : مهمترين ديوانهای دولت که هريک وزارتی بود چنين است:ديوان خراج , ديوان ديه , ديوان نظارت ,ديوان
سپاه , ديوان موالی و غلامان که فهرست موالی و بندگان خليفه را نگه می
داشت . ديوان بريد , ديوان مراقب خرج , ديوان نامه ها , ديوان حوائج ,
ديوان احشام , ديوان عطايا , ديوان آبياری که بر پلها و ترعه ها و آب نظارت
داشت . از عنوان ديوانها وظايف آن را توان دانست . ديوان رنام که چيزی
شبيه ديوان محاسبات عصر ما بود از معتبرترين ديوانهای دولت به شمار می آمد
که منصور پايه نهاد و اين ديوان عهده دار جمع آوری خراج عراق , ثروتمندترين
ولايتهای دولت بود . . ديوان ديگر که عباسيان به وجود آوردند ديوان
مکاتبات و مراجعات بود . 4 قسمت داشت : ديوان سپاه که مقرری ها در آن ثبت
می شد . ديوان اعمال که ناظر مستمری و حقوق بود . ديوان عمال که نصب و عزل
همه با آن بود , ديوان بيت المال که در خرج ودخل دولت نظر می کرد و هم از
جمله سازمانهــا اداره ای بود که به امور مردم غيرمسلمـــان می رسيد که
رئيس آن دبير جهباز عنوان داشت .1- حسن ابراهيم حسن . تاريخ سياسی اسلام ج 2 ص 231  و ايضاً ابن خلدون . مقدمه ص 455                     2- همان . ص 234 ايضاً اميرعلی . تاريخ عرب و اسلام ص 406 …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 18

 

تاريخ تشكيلات مالي عباسيان تحقیق در مورد تاريخ تشكيلات مالي عباسيان دانلود تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان دانلود رایگان تحقیق تاريخ تشكيلات مالي عباسيان پروژه تاريخ تشكيلات مالي عباسيان مقاله تاريخ تشكيلات مالي عباسيان مقاله در مورد تاريخ تشك

 • پاورپوینت بيماري های عروقي مغز

  اناتومی عروق مغزی,انواع بیماریهای عروقی,بیماری عروق کوچک مغز چیست,بیماری عروق مغزی,ضایعات عروقی مغز,علائم بیماری عروقی,علائم تنگی عروق مغزی,گرفتگی عروق مغز چیست پاورپوینت بيماري های عروقي مغز رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بيماري های عروقي مغز،در قالب ppt…

 • پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای "حد در بی نهایت- حد چندجمله ای ها و توابع گویا در بی نهایت"

  جزوه حسابان,جزوه ریاضی 3 تجربی,جزوه ریاضی 3 تجربی pdf,جزوه ریاضی 3 تجربی جابر عامری,جزوه ریاضی 3 تجربی گزینه 2,جزوه ریاضی3 تجربی,جزوه کنکوری ریاضی 3 تجربی,جزوه مشتق گیری,دانلود جزوه ریاضی 3 تجربی,دانلود جزوه ریاضی 3 تجربی گزینه دو دانلود پکیج کامل…

 • پاورپوینت اصول فيزيکي ليزر

  اساس کار لیزر,انواع لیزر,تاریخچه لیزر,طول موج لیزر,فیزیک لیزر,کاربرد لیزر,لیزر پالسی چیست,لیزر چیست پاورپوینت اصول فيزيکي ليزر رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت اصول فيزيکي ليزرقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 31بخشی از پاورپوینت:در سال 1917 امکان وجود و توليد ليزر توسط آلبرت…

 • تحقيق قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست

  حفاظت از محيط زيست,دانلود تحقيق محيط زيست,قوانين حفاظت از محيط زيست,محيط زيست,محيط زيست پيرامون,مقرارت محيط زيست دانلود تحقيق قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست دانلود فایل مقدمه:مي دانيم كه امروزه بحث محيط زيست و بحران هاي ناشي از آلودگي آن…

 • پاورپوینت بررسی رفتاری سالمندان و کودکان

  بررسی رفتاری سالمندان و کودکان,پاورپوینت بررسی رفتاری سالمندان و کودکان,تحقیق بررسی رف,دانلود پاورپوینت بررسی رفتاری سالمندان و کودکان,دانلود پاورپوینت در مورد بررسی رفتاری سالمندان و کودکان,دانلود رایگان پاورپوینت بررسی رفتاری سالمندان و کودکان پاورپوینت بررسی رفتاری سالمندان و کودکان رفتن…

 • پاورپوینت دوره آموزشی کنترل پروژه

  پاورپوینت کنترل پروژه,جزوه آموزشی کنترل پروژه,جزوه کنترل پروژه,دوره آموزشی کنترل پروژه,دوره کنترل پروژه,فرم کنترل پروژه,کتاب کنترل پروژه,کنترل پروژه,کنترل پروژه با msp,کنترل پروژه با اکسل,کنترل پروژه چیست,کنترل پروژه ساختمانی دانلود پاورپوینت دوره آموزشی کنترل پروژه دانلود فایل دانلود پاورپوینت دوره آموزشی…

 • پاورپوینت سرویس های شبکه

  انواع سرویس های شبکه,پاورپوینت سرویس های شبکه,پایان نامه سرویس های شبکه,پروژه سرویس های شبکه,تحقیق سرویس های شبکه,سرویس های شبکه,سرویس های شبکه در لینوکس,سرویس های شبکه کامپیوتری,سرویس های شبکه هوشمند,مقاله سرویس های شبکه دانلود پاورپوینت سرویس های شبکه دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت حقوق بازرگاني (رشته‌ هاي علوم اجتماعي- حسابداري)

  جزوه حقوق بازرگانی علمی کاربردی,حقوق بازرگانیpdf,خلاصه کتاب حقوق بازرگانی ارسلان ثابت سعیدی,دانلود جزوه حقوق بازرگانی رشته حسابداری,دانلود حقوق بازرگانی,دانلود رایگان کتاب حقوق بازرگانی,دانلود کتاب حقوق,دانلود کتاب حقوق بازرگانی رشته حسابداری پاورپوینت حقوق بازرگاني (رشته‌ هاي علوم اجتماعي- حسابداري) رفتن به…

 • تحقیق ترجمه شده با عنوان فقر، جنسیت و جوانی

  ارتباط فقر و باروری,پایان نامه فقر,تحقیق فقر,ترجمه مقاله جنسیت,ترجمه مقاله جوانی,ترجمه مقاله فقر,دانلود,سرمایه اجتماعی و باروری,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده جنسیت,مقاله ترجمه شده جوانی,مقاله ترجمه شده فقر,مقاله فقر,وضعیت اقتصادی خانواده و باروری دانلود تحقیق ترجمه شده با عنوان فقر، جنسیت…

 • تحقیق مساجد در ایران

  پایان نامه مساجد ایران,پایان نامه مساجد در ایران,تحقیق مساجد ایران,تحقیق مساجد در ایران,دانلود,دانلود تحقیق مساجد ایران,دانلود تحقیق مساجد در ایران,دانلود مقاله مساجد ایران,مساجد ایران,مساجد در ایران,مقاله مساجد ایران,مقاله مساجد در ایران دانلود تحقیق مساجد در ایران دانلود فایل دانلود پایان…