تحقیق ساماندهي بازار تويسركان

پایان نامه پیرامون ساماندهي بازار تويسركان,پروژه ساماندهي بازار تويسركان,تحقیق در مورد ساماندهي بازار تويسركان,تحقیق روانشناسی ساماندهي,تحقیق ساماندهي بازار تويسركان,دانلود تحقیق ساماندهي بازار تويسركان,مقاله ساماندهي بازار تويسركان
تحقیق ساماندهي بازار تويسركان

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالبفصل اول 1- كليات تحقيق     1چكيده     11-1 سوال تحقيق     11-2 بيان مسأله     21-3 اهميت وضرورت تحقيق     31-4 سابقه‌ي تحقيق     31-5 اهداف تحقيق     41-6 فرضيه تحقيق     41-7 روش تحقيق     41-8 روش كسب داده‌ها     41-9 مباني نظري تحقيق     4فصل دوم 2- مبانی نظری    62-1- تعاریف    62-2-ارزشها واهمیت بافت تاریخی    102-3- معرفی بازار    122-4- مطالعات تاریخی در مورد بازار    142-4-1-پیدایش بازار    142-4-1-1-شناخت بازار    142-4-1-2-پیدایش بازار در سکونت گاههای پیش از تاریخ    142-4-1-3-ویژگی های کالبدی ومعماری بازارها    212-4-1-3-1- برخی از ویژگی های فضایی وکالبدی بازارها    242-4-1-3-2-مصالح وفن بنا    272-5-نقش اجتماعی بازارها    292-6- چگونگی توزیع فضایی ووجه تسمیه    322-6-1- ویژگی های فضایی وموقعیت شهری راسته ها وفضاهای گوناگون بازار    322-6-2- جاذبه وکشش مراکز وراسته های تخصصی    332-6-3- همجواری فعالیت های سازگار    332-6-4- امنیت ، نظارت وکنترل     342-6-5- عوامل موثر در تجمع بازرگانان    352-7-معماری بازار ویژگیهای آن    372-7-1- سقف بازار وعلت وجودآن    392-8- بازارها در ایران     422-9-فضاهای تشکیل دهنده بازارها در ایران    432-10- انواع بازار    432-11-بازار هسته ی اصلی شهر    442-12- مورفولوژی بازار    452-13- کارکرد بازار    452-14- مسجد    472-15- توقفگاهها    482-16- بررسی انبارها     482-17- عملکرد عناصر کالبدی     492-18- عناصر کالبدی ونیاز های شهروندان    502-19-رابطه فیزیکی عناصر کالبدی با بازار    512-20- سیر تحول فیزیکی عناصر کالبدی     522-20-1- دوره نوجوانی عناصر کالبدی    522-20-2- دوره بلوغ عناصر کالبدی    532-20-3- دوره پیری عناصر کالبدی     532-21- عوامل جغرافیایی وتوزیع زمان فعالیتهای تجاری    542-21-1- توزیع زمانی فعالیتهای تجاری در طول شبانه روز     542-21-2- توزیع زمانی فعالیتهای تجاری در طول سال    552-22-ویژگی های عمده بخش مرکزی (بازار)شهرها    562-23- مفاهیم وتعاریف مراکز خرید    582-24- تاریخچه وسیر تکاملی خرید    582-25- جذابیت برای مراجعه کنندگان    602-26- کیفیات بازار    63فصل سوم 3- نمونه موردی جهان وایران    713-1- سابقه ساماندهی بافتهای تاریخی در مراکز شهری دنیا    713-1-1-شهر موستار    733-1-2- ایالات متحده امریکا     733-1-3- لس آنجلس     743-1-4- ایتالیا    773-2-نتیجه گیری     793-3- سابقه ساماندهی درایران     803-3-1- نمونه مورد تبریز    80فصل چهارم 4- بررسی وشناخت شهر     874-1- وجه تسمیه     874-2- شناخت تاریخچه ، علل پیدایش ، چگونگی توسعه شهر وروند رشد آن    884-3- تحولات شهر تویسرگان د رمعاصر    914-4- خصوصیات جغرافیایی     944-4-1- موقعیت ریاضی     944-4-2- موقعیت جغرافیایی    944-4-3- تقسیمات سیاسی     954-4-4- توپوگرافی     954-4-5- شیب    954-4-6- عوامل محدودکننده توسعه شهر    964-4-7- زمین شناسی    974-4-8- خاک شناسی     974-4-9- زلزله     994-4-10- مسائل هواشناسی     994-5-خصوصیات اجتماعی شهر ومحلات مختلف آن    1044-5-1- تعیین محدوده محله های مختلف در شهر وچگونگی روابط آنها با یکدیگر    1064-6- بافت وسازمان شهر    1084-7- ساختار شهر تاریخی توسرگان    1104-8- عملکرد بازار وتحولات آن    1114-9- شناخت عناصر وفضاهای مهم وبا ارزش تاثیر گذار    1154-9-1- بازار سرپوشیده     1164-9-2- قیصریه    1234-9-3 –مسجد جامع    1244-9-4- چنار مسجد باغوار     1264-9-5- مدرسه شیخ علی خانی     1264-9-6- حمام خان    1274-9-7- خیابان شهیدباهنر    1274-9-8 میدان امام    1284-9-9- مراکز تجاری جدید    1294-10- بررسی وویژگی های کالبدی بازار    1304-11- بررسی ویژگیهای شبکه شهری پیرامون بازار    1314-11-1- ویژگیهای شبکه اصلی ارتباطی بازار    1324-12- میزان عبور ومرور در بازار وجمعیت استفاده کننده    1364-13- بررسی روحیات اجتماعی مردم واقع در بافت قدیمی وپیرامون بازار    1374-13-1- محل ها وچگونگی برگزاری مراسم اجتماعی بازار    1394-13-1-1- تکایا ومساجد بافت تاریخی     1394-13-1-2- برگزاری مراسم ایام محرم    1394-13-1-3- برگزاری مراسم نماز جمعه    1404-14- بررسی ویژگیهای اقتصادی بازار    1414-14-1- برآورد تعدادشاغلین در بازار    1414-14-2- بررسی میزان وانواع مشاغل ومغازه های موجود ومتروکه    1414-14-3- بررسی مشاغل واصناف قدیمی در بازار تویسرگان     1444-15- بررسی و شناخت عناصر ساختاری در بازار تویسرکان    1444-15-1- کرسی چینی     1444-15-2- دیورهای باربر    1454-15-3- ستون ها    1474-15-4- پوشش ها     1484-15-5- تویزه ها    1494-15-6- کف     1504-15-7- نورگیرها    1514-16- ورودی ها     1524-17- تاثیر اقلیم در ساخت بازار    1584-17- تاثیر تابش آفتاب در حرارت داخلی بازار    1584-17-1- 1ه رسانش     1584-17-2- 2 ه تابش     1584-17-2- باد     1594-17-3- برف و باران و رطوبت هوا    1594-18- شناخت مصالح بکار رفته در بازار    1604-18-1- گل     1604-18-2- خشت    1604-18-3- کاهگل     1614-18-4- گچ     1614-18-5- گچ و خاک    1614-18-6- آجر    1624-19 -کاربرد مصالح در عناصر ساختاری بازار    1624-19-1- پی ها    1624-19-2- ستونها    1624-19-3- پوشش های سقف    1635-19-4- پوشش لنگه پوش با بام سطح    1634-19-5- دیوارها    1634-19-6- جرزها     1644-19-7- دیوارهای جدا کننده     1644-19-8- بام     1644-20- آسیب شناسی بازار تویسرکان    1664-20-1- بررسی آسیب های فرهنگی ،اجتماعی و جمعیتی در بافت تاریخی و تاثیر آن بر بازار    1674-21- بررسی آسیب شناسی کالبدی بازار تویسرکان    1684-21-1 تاثیر عوامل جوی و اقلیمی بر شالوده کلی بنا    1704-21-1-1- تاثیر بارش بر شالوده کلی بنا    1704-21-1-2- تاثیر باد بر شالوده کلی بنا    1714-21-1-3- تاثیر خورشید و نوسانات دما بر شالوده کلی بنا    1734-21-1-4- تاثیر زلزله بر شالوده کلی بنا    1734-21-1-5- تاثیر عوامل زیستی یا بیولوژیک بر شالوده کلی بنا    1744-21-1-6- تاثیر عوامل زمان بر شالوده کلی بنا    1744-21-1-7- تاثیر عوامل انسانی بر شالوده کلی بنا    1744-22- تاثیر عوامل فرسایش بخش بر عناصر اصلی (سقف ،کف،دیوارهای داخلی و خارجی )    1754-22-1- ناحیه محاور پی ها     1764-22-2- نقاطی از بنا که در شیب قرار دارند(پوشش ها)    1764-22-3- منافذ و ترک ها     1764-22-4- نقاطی که در نبش ها قرار دارند    1764-22-5- سطح خارجی بازار    1764-23- تاثیر عوامل مخرب و فرسایش بخش بر مصالح مورد استفاده در بازار تویسرکان    1774-24- هوازدگی مصالح    1774-24-1- هوازدگی شیمیایی    1784-24-2- هوازدگی فیزیکی     1784-24-3- هوازدگی زیست شناختی     1794-25- فرسایش آجرها و ملات ها     179فصل پنجم 5- طرح و پیشنهاد     1955-1- پیشنهاداتی برای برنامه ریزی شهری در بافت قدیم بازار    1955-2- توصیه هایی در زمنینه های اجرایی طرح ساماندهی ،مشارکت بازاریان و ادامه مشاغل سنتی     2025-2-1 چگونگی مراحل مشارکت بازاریان در اجرای طرح ساماندهی     2035-2-2- زمینه مشارکت مردم و کسبه در طرح های ساماندهی     2055-2-3- محورهای مشارکت     2065-2-4- روش های مشارکت در بازار    2075-3- میزان مداخله     2085-3-1- پیشگیری از فرسایش     2095-3-2- حفاظت     2095-3-3 -استحکام بخشی     2095-3-4- ساماندهی     2105-3-5- احیاء    2105-3-6-بازآفرینی    2105-3-7- بازسازی     2115-4- مبانی طراحی ساماندهی بازار تویسرکان     2115-5- طرح ساماندهی بازار    2125-6- نحوه در مان در بازار تویسرکان    217بخشی از متن تحقیق:چكيدههدف از انجام اين تحقيق، فراهم ساختن زمينه هاي فكري و رويكرد هاي عملي ونشان دادن موانع و مشكلات تحقق ساماندهي بازار بوده است. روش اين تحقيق مبتني بر الگوي توصيفي- تحليلي بوده و در قالب مطالعه موردي صورت گرفته است. براي اين امر هم مطالعات كتابخانه اي، هم مطالعات ميداني گستردهاي مبناي آن قرار گرقته است.  چهار چوب تحليلي اين تحقيق مبتني بر بينش سيستمي و رويكرد واگرايانه نسبت به بخش مركزي ، در مداخله در بازار و ساماندهي آن است.1-1- سؤال تحقيقبا توجه به ويژگيهاي كالبدي – فضايي بافت قديم بخش مركزي شهر تويسركان چگونه مي توان  به توانمند سازي، بهبود و پويايي بازار در آن كمك كرد؟1-2- بيان مسأله بافت هاي قديمي، كماكان سكونتگاه شهروندان بوده و بخش هايي از شهر مي باشند كه فعال، زنده و پويا باقي مانده و هنوز بخشي از شهروندان در آن زندگي مي كنند. امنيت سر پناه در آن بايستي مورد توجه دستگاه هاي اجرايي و اداره كنندگان كشور باشد چرا كه تداوم سكونت در آنها تداوم حيات و زندگي در بافت بوده و مهمترين تضمين براي حفظ آنها قلمداد مي شود.    [1] هسته مركزي شهر هاي تاريخي ايران، همان بخش هاي نخستين شهر ها بوده و مكان جغرافيايي بافت هاي قديمي در موارد بسياري مركزيت شهري را نيز واجد مي باشد. [2]اين گونه مراكز شهري (بازار) در شهر هاي قديمي داراي عملكرد هاي اساسي در منطقه شهري بوده و تضمين ادامه عملكرد آنها، به معني نگه داري سامان عملكردي شهر مي باشد. [3]تويسركان يكي از شهر هاي باستاني ايران است كه تحت تأثير اين عوامل آسيب هاي فراواني را متحمل شده است. وجود بافت ها و بناهاي تاريخي بخصوص در مركز آن از يك طرف آن را در زمره شهر هاي باستاني كشور قرار داده و از طرف دیگر با توجه به قدمت زياد اين بافت ها و بنا ها و مقاومت كم آنها آن را در رديف شهر هاي باآسیب پذيري بالا قرار داده است. بر همين اساس لزوم ساماندهي شهري، بويژه ساماندهي كالبدي- فضاي بخش مركزي شهر تويسركان كاملاً احساس مي شود، چرا كه بخش مركزي اين شهر به دليل وجود بافت قديمي ارزشمند و تاثير گذار در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به بخش حساس شهر تبديل شده است . منظور رسيدن به بهترين و مؤثرترين طرح در بهبود وضع راسته بازار تويسركان مي باشد.1-3-  اهميت و ضرورت تحقيق: بازارها، ساختاري متمايز و منحصر به فرد داشته و در عين حال جزئي از پيكره ي شهرند كه نمادي از تمدن پيشين بشريت محسوب مي شوند. بازارها همچون هسته هايي در داخل و بطن شهر ها قرار گرفته اند كه دستخوش شديد ترين تغييرات اجتماعي مي باشند و به تبع آن نيازمند تغييرات زيادي در فضاي كالبدي خود مي باشند، ناكارآمدي بازارها در تطابق با نيازهاي نوين مسئله اي است كه بيشترين فشار را به بافت وارد مي كند، لذا ساماندهي آنها در ابعاد گوناگون به شكل درون گرا بر اساس فرهنگ اصيل شهر ايراني در اين عصر حاضر كه در جهت حذف فرهنگ هاي بومي و يكپارچه كردن آنهاست بسيار ضروري مي باشد. به طور كلي بهره برداري از تمامي توان موجود شهر و بهينه سازي وضعيت موجود به منظور افزايش بهره وري، يكي از دلايل منطقي پرداختن به ساماندهي بازار مي باشد….این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 223

 

تحقیق ساماندهي بازار تويسركان تحقیق در مورد ساماندهي بازار تويسركان دانلود تحقیق ساماندهي بازار تويسركان پروژه ساماندهي بازار تويسركان مقاله ساماندهي بازار تويسركان پایان نامه پیرامون ساماندهي بازار تويسركان تحقیق روانشناسی ساماندهي

 • تحقیق بلوغ، تولدی دیگر

  بلوغ,پایان نامه بلوغ,پایان نامه در مورد بلوغ,پدیده بلوغ,پژوهش بلوغ,پژوهش در مورد بلوغ,تحقیق بلوغ,تحقیق در مورد بلوغ,دالود تحقیق در مورد بلوغ,دانلود پایان نامه بلوغ,دانلود تحقیق بلوغ,دانلود مقاله بلوغ,دانلود مقاله در مورد,مقاله بلوغ,مقاله در مورد بلوغ دانلود تحقیق بلوغ، تولدی دیگر دانلود…

 • پرسشنامه تفکر خلاق

  پرسشنامه تفکر خلاق,پرسشنامه تفکر خلاق آماده,پرسشنامه تفکر خلاق پیتر هانی,پرسشنامه تفکر خلاق تورنس,پرسشنامه تفکر خلاق رایگان,پرسشنامه تفکر خلاق عابدی,دانلود پرسشنامه تفکر خلاق,دانلود پرسشنامه تفکر خلاق رایگان دانلود پرسشنامه تفکر خلاق دانلود فایل دانلود پرسشنامه تفکر خلاق،در قالب pdf و در…

 • پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی

  پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها,پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی,تحقیق توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی,توسعه پایدار در روستاها,مصرف بهینه سوخت و حامل های انرژی در خانوارهای روستائی پاورپوینت توسعه پایدار…

 • تحقیق حمل و نقل

  پایان نامه پیرامون حمل و نقل,پروژه حمل و نقل,تحقیق حمل و نقل,تحقیق در مورد حمل و نقل,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی حمل و نقل,دانلود تحقیق حمل و نقل,مقاله حمل و نقل تحقیق حمل و نقل رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب    …

 • جزوه آموزشی کانال آب و روسازی

  آماده سازی بستر کانال ها,انواع کانال,پاورپوینت کانال آب,پروژه کانال آ,تحقیق کانال آب,خاکریزی کانال ها,کانال آب,کانال آب پیش ساخته,کانال آب شهری,کانال آبیاری,کانال بسته,کانال روباز,کانال رود,کانال فرسایشی,کانال کنی,مقاله کانال آب,مقطع برداری کانال ها دانلود جزوه آموزشی کانال آب و روسازی دانلود فایل…

 • پروژه طراحي وب سايت دانلود کتاب

  پروزه سایت دانلود کتاب,پروژه طراحی وب سایت,پروژه کامپیوتر,دانلود پروژه پروژه طراحی سایت,دانلود پروژه طراحی سایت,طراحی سایت دانلود,طراحی وب سایت دانلود دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلود کتاب دانلود فایل چکیده:كتاب مهمترين ياور انسان در تمام مراحل بوده و خواهد بود…

 • تحقیق معماری اقلیم های گرم و مرطوب

  اقلیم گرم و مرطوب,پلان خانه‌های اقلیم‌های گرم و مرطوب,تحقیق معماری اقلیم‌های گرم و مرطوب,ساختمان های اقلیم گرم و مرطوب,سرپناه برای اقلیم گرم و مرطوب,شکل ساختمان مناطق اقلیم گرم و مرطوب,معماری اقلیم گرم و مرطوب,مناطق اقليمي تحقیق معماری اقلیم های گرم…

 • تحقیق عقب ماندگى هوشى

  پایان نامه پیرامون عقب ماندگى,پروژه عقب ماندگى,تحقیق در مورد عقب ماندگى,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی عقب ماندگى,تحقیق عقب ماندگى,دانلود تحقیق عقب ماندگى,علل عقب ماندگى هوشى,مقاله عقب ماندگى,ناهنجاری کروموزومی,نقص اعمال هوشي دانلود تحقیق عقب ماندگى هوشى دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد عقب ماندگى هوشى،در…

 • پاورپوینت سیستم های متداول برای سازه های بلند

  پایان نامه سازه های بلند,پروژه سازه های بلند,تحقیق سازه های بلند,سازه های بلند,سازه های بلند پایه,سازه های بلند پایه ایران,سازه های بلند پایه جهان,سازه های بلند مرتبه,سازه های بلند مرتبه ایران,سازه های بلند مرتبه جهان,مقاله سازه های بلند دانلود پاورپوینت…

 • پمپ روغن

  پمپ,روغن دانلود پمپ روغن دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری .   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پمپ روغن