تحقیق شهر تهران و اكوسيستم طبيعي آن جهت اوقات فراغت

پروژه تهران اكوسيستم طبيعي,پروژه در,تحقیق در مورد تهران اكوسيستم طبيعي,تهران اكوسيستم طبيعي,دانلود تحقیق تهران اكوسيستم طبيعي,دانلود رایگان تحقیق تهران اكوسيستم طبيعي,مقاله تهران اكوسيستم طبيعي,مقاله در مورد تهران اكوسيستم طبيعي
تحقیق شهر تهران و اكوسيستم طبيعي آن جهت اوقات فراغت

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:فصل اول :مقدمه افزايش
امكانات مادي، كاهش زمان كار روزانه ، افزايش تعطيلات هفتگي و سالانه ،
پيدايش سالهايي در دوران جواني كه فرد با فقدان و يا كمي مسئوليت روبروست و
در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشي جدي از دوران زندگي ، اين
پديده را در جايگاهي قرار داده است كه بي توجهي به آن علاوه بر ايجاد
ضايعات و آسيب هاي اجتماعي ، موجبات نارضايتي جامعه را نيز فراهم خواهد
نمود . افزايش اوقات فراغت از 3 سال در جامعه كشاورزي به 12 سال در جامعه
صنعتي و حتي 19 سال در جامعه فراصنعتي در طول عمر يك نسل امروزي نسبت به
سادگي بتوان از آن چشم پوشيد. تأثير بهره بردادري مطلوب از اين بخش از
زندگي ، در پرورش انسان و رشد و شكوفايي شخصيت وي و در نهايت تكامل جامعه
به حدي است كه برخي تمدن جديد را « تمدن فراغت » ناميده اند. ( ساورخاني ،
1370 ، 764 ) در شهرهاي بزرگ تراكم بالاي ساختمان ، كمبود و قيمت بالاي
زماني ، مانعي بر سر راه ايجاد اماكن ورزشي ، تفريحي و گردشگري براي رفع
نياز ساكنين شهر مي باشد . از اينرو توجه به زمينهاي حاشيه شهر و حتي مناطق
خوش آب و هواي حومه شهرها به عنوان روشي جايگزين ، مورد توجه قرار گرفته
است . در ايران خلأ قدرت اداري موجود در اين زمينه يكي از موانع اساسي
پرداختن به اين امر است . بدين معني كه شهرداريها خود را در چارچوب محدوده
قانوني شهر موظف و مكلف به برنامه ريزي مي بينند و فراتر از آن را در خارج
از حيطه مسئوليتي خويش مي دانند . ازدحام جمعيت در ايام تعطيل در پاركها و
فضاهاي تفريحي داخل شهر و نيز خروج صدها هزار نفر از ساكنين در تعطيلات
پايان هفته به حومه هاي شهر و پناهگيري در دامان طبيعت نمودهايي است از
كمبود امكانات تفريحي شهر و نيز خستگي از دغدغه هاي زندگي شهري كه لزوم
توجه به امكانات تفريحي شهري را اشعار مي دارند .شهر تهران به صورتي
شگفت آور تمام مراحل تحول و توسعه شهري را در طول كمتر از نيم قرن از سر
گذرانيده و اينك به يكي از بيست كلان شهر پر مسأله جهان تبديل شده است . محدوه‌
تهران قديم تا شصت سال پيش فقط چهار درصد از سطح تهران امروزي را دارا
بوده است . رشد و توسعه اين شهر تا جنگ جهاني دوم بطور آرام و يكنواخت بوده
اما توسعه آن بعد از جنگ سرعت بيشتري گرفته و در سال 1354 به حدود 12
برابر افزايش يافته در حاليكه توسعه آن در سراسر دوره قاجاريه فقط چهار
برابر بوده است . در روند اين تحول سريع و ناموزون ، چشم انداز جغرافيايي و
خاستگاه طبيعي تهارن با تغييرات ويرانگر و انواع عدم تعادل روبرو گرديده
است . گسترش خزندة شهر به دامنه هاي كوهستاني البرز و دشتهاي سرسبز جنوبي و
ادغام صدها روستا و هكتارها باغ و مزرعه در پيكر آن ، تمام حيات شهروندان
را به مخاطره افكنده است . در گذشته آلودگيهاي زيست محيطي تهران بسيار
محدود بوده بطوريكه از سده هشتم تا سده سيزدهم تهران بقدري مشجر و سر سبز
بوده كه آن را به باغ گلزار و چنارستان و همچنين به بهشت پريان توصيف كرده
اند . در سه دهه اخير به علت گسترش بي رويه تهران بيش از 300 هكتار از
اراضي كشاورزي داخل محدوده 5 ساله و  2000 هكتار از اراضي محدوده 25 ساله 
به مصارف ساختمان هاي شهري رسيده است . با توجه به شرايط حساس زيست
محيطي و كالبدي تهران از يك سو ، و نيازهاي روز افزون اجتماعي و فرهنگي
مردم به فضاهاي باز شهري از سوي ديگر ، ضرورت بازنگري ، سازماندهي و نظام
بخشي به اين فضاها ، روز به روز بيشتر احساس مي شود . بنابراين لازم است كه
در چارچوب برنامه ها و طرح هاي كلان شهر تهران ، برنامه ريزي براي فضاهاي
باز و سبز ، به عنوان يك بخش مستقل در برنامه ريزي شهري ، مدنظر قرار گيرد و
راهبردهاي نوين و مناسب براي آن ارائه گردد . با توجه به وضعيت
اكولوژيكي منطقه ، خشكي اقليم ، گرد و غبار كويري ، فشردگي بافتهاي مسكوني و
ميزان زياد آلودگي هوا و صدا ، ضروري است كه برنامه هاي مربوط به توسعه
فضاي سبز ، نه فقط به صورت توسعه سطوح سبز پراكنده در داخل شهر ، بلكه به
عنوان يك نظام هماهنگ متشكل از انواع فضاهاي باز و سبز درون شهري ، حاشيه
شهري و برون شهري توسعه و انتظام پيدا كند . پهنه جغرافيايي تهران با
قرار گرفتن ميان سلسله جبال البرز و دشت كوير از يك طرف ، دو رودخانه بزرگ
كرج و جاجرود از طرف ديگر ، از تنوع محيطي و اقليمي ويژه اي برخوردار است .
دامنه هاي سرسبز و دره هاي پر آب كوهستانهاي شمالي تهران از چنان
ارزشهاي طبيعي، جاذبه هاي محيطي و چشم اندازهاي بديع برخوردار است كه
بايستي به عنوان ذخائر طبيعي و ثروت ملي براي حال آينده مورد حفاظت و احياء
قرار گيرد . دره هاي شمالي تهران مانند سوهانك ، دارآباد ، دربند ، دركه ،
فرحزاد و كن ، از دير باز به عنوان تنفس گاه شهر و بستر تماس مردم با
طبيعت مورد  استفاده بوده است . اما متأسفانه در طول چند دهه گذشته دامنه
هاي البرز به نحو شتابناك مورد هجوم ساخت و سازهاي بي رويه و تجاوز
سوداگرانه قرار گرفته است . خوشبختانه در سالهاي اخير ، همراه با تحول
ديدگاهها در برنامه ريزي و مديريت شهري در تهران و با توجه به رشد آگاهي
زيست محيطي مردم ، انديشه ها و تصميمات مربوط به ايجاد پيوند ميان شهر و
طبيعت و ساماندهي دره هاي شمال تهران قوت گرفته است . طرح « سازماندهي و
طراحي شهري محور تفريحي فرحزاد » نيز به همين منظور در دست تهيه قرار گرفته
است . 1 ـ 1 ـ اوقات فراغت اوقات فراعت
دلپذيرترين اوقات آدمي است . بخشي از عمر او كه از آن خود اوست . ساعاتي
فارغ از كار روزانه و رنج ايام كه مصرف آن چيزي مي كند كه خود مي خواهد ،
خود بر مي گزيند و اگر عاملي بيرون از او دخالت نكند ، به رضا  و رغبت دل
مي گذراند . اين لحظات براي عالمان دقايق تعمق ، براي هنرمندان زمان پديد
آوردن و براي بي فكران و بي هنران ملال آورترين اوقات است . از اينروست كه
اين اوقات براي عده اي بارور و شوق انگيز و براي عده اي مفسده انگيزترين
اوقات است . زمان عظيمي كه يك سوي آن بارو كردن عمر و زندگي  و سوي  ديگر
آن ضايع شدن و هدر رفتن لحظه هاي شيرين و زود گذر است . اوقات فراغت
نزديكترين پيوند را با زندگي معنوي و فرهنگ دارد . اوقاتي كه به ميل و
اختيار در راه آموختن ، آفريدن ، ساختن ، پژوهش ، تربيت ، مشاركتهاي
داوطلبانه اجتماعي ، خدمات رايگان انساني ، گسترش افقهاي فكري و در بسياري
از عرصه هاي ديگر زندگي صرف مي شود ، تبعاً ارتباط آن با حيات معنوي و
فرهنگي جامع تنگاتنگ است . ( عمران ، ؟ 1 ، 3 ) تفريح مجموعة اشتغالاتي
است كه فرد كاملاً با رضايت خاطر براي استراحت يا كسب انرژي ، توسعة
آگاهانه يا فراگيري غير انتفاعي و مشاركت اجتماعي داوطلبانه ، بعد از رهايي
از الزامات شغلي ، خانوادگي و اجتماعي به آن مي پردازد ، اوقات فراغت مدت
زماني است كه كار شخصي به عهده انسان نبوده و فرد در آن به فعاليتهاي
دلخواه خود مي پردازد كه اين موجب پرورش  استعداد ، شكوفايي شخصيت و
برآوردن نيازهاي جسمي و روحي و اجتماعي مي گردد . ( شهابي ، 1366 ، 7 ، 8 )
•    فراغت مدت زماني است كه فرد به استراحت براي رفع خستگي ، به
تفريح براي رفع كسالت و دلتنگي و به فعاليتهاي انتخابي براي رشد و توسعه
ظرفيتهاي جسم و روح خود مي پردازد . ( اردلان ، ؟ ، 38 ) •    فراغت
زمان فروخته نشده اي كه متعلق به فرد است ، زمانيكه فرد به ميل خود از آن
استفاده مي كند ؛ فراغت نوعي رهايي از وظايف اجتماعي است . •    فراغت فضاي توسعه انساني است و به انساني كردن كار منتهي خواهد شد. (ماركس ) نظريات مرتبط با فراغت به طور كلي در رابطه با پيدايش فراغت و گرايش انسان به آن سه نظريه عنوان مي شود : –  
 اولين نظريه مباني تفريح را مذهب مي داند . « دوركيم » و « جين هاريس »
را مي توان از طرفداران اين نظريه نام برد . بطور كلي اين نظريه حاكي از
اين است كه تفريح بصورت نمايش و رقص و آواز ، از مذهب سرچشمه گرفته و نوعي
رفتار اجتماعي است كه در ايجاد وحدت ميان اعضاي يك گروه و يا قبيله نقش
بزرگي را ايفا مي كند . –    دومين نظريه ، نظريه غريزي بازي و تفريح
است . از طرفداران اين نظريه مي توان « جيمز بالدوين « …. ويليام مك دوگان »
و « كارل گروس » را نام برد . گروس در كتاب « بازي و بشر » معتقد است كه
بازي انسان مانند بازي حيوانات از يك نياز فطري سرچشمه مي گيرد و وظيفة
اصلي بازي در سنين كودكي آماده سازي طفل براي بزرگسالي است . –    و
بالاخره سومين نظريه ، نظريه مبني بر استراحت و كسب لذت است . « اسپنسر »
در اين خصوص علتي گرايش انسان به تفريح را رها شدن از نيروهاي اضافي مي
داند . « مورتين لازواروس » روانشناس آلماني ، عامل تفريح را نياز بشر
به استراحت و جبران خستگي بيان مي كند . لازم به ذكر است كه افرادي مثل  «
گروس » در مورد پيدايش تفريح و بازي نظري بنيامين دارند ، يعني ضمن قبول
نظريه مربوط به غريزي بودن تفريح ، فرضيه استراحت و رهايي از مسئوليت ها و
كسب لذت را نيز قبول دارند . ( حميد و نتايج ، 1380 ) اهداف گذران فراغت اوقات
آزاد هر شخص متعلق به خود اوست و خود مي داند كه چگونه از آنها و در چه
كارهايي استفاده كند . آنچه ميان اين اوقات مشترك است ، همين آزادي فرد در
رسيدن به امور دلخواه است و بالتبع نتيجة آن راحتي خيال و امنيت ، استراحت و
آرامش ، تنوع و دوري از تكرار ، خلاقيت و در مجموع فرصتي براي روح تشنة
انسان است براي تفكر مجدد با نگاهي محيط بر وجود خود . هر چه زندگي
شهري ريشه دارتر باشد ، مشكلات ناشي از آن بيشتر و عميق تر است . چنانچه
كشورهاي اروپايي و آمريكايي ، با اين بحران از سالها قبل مواجه بوده اند و
هم اكنون تفريح و آسايش شهروندان از اركان اساسي برنامه ريزيهاي  كلان آنها
بشمار مي رود . حال اگر به انسان به ديده موجودي بنگريم كه نبايد زير
چرخ دنده هاي تمدن خرد شود ، بايد به تمايلات و خواسته هاي روحي و جسمي او
در زماني كه فارغ از وظايف معيشتي و زيستي خود مي باشد ، اجازه بروز داد .
در حقيقت همتي كه فرد در زندگي مصروف مي دارد بايد در اين ساعت شكوفا شود ،
تفكر با ارزش او در اين زمان صورت پذيرد و بتواند به امور دلخواه خود
بپردازد . •    تفريح و وقت آزاد كه ديروز امكانات يك طبقه ويژه بودند ،
امروز بصورت حق همگاني درآمده است . مفهوم تفريح در اجتماعي تغييرات زيادي
يافته است . تحليل وقت آزاد با همة پيچيدگيش ما را وادار مي كند آن را در
زمينه هاي زير بررسي كنيم : •    زمان وقت آزاد •    نوع فعاليت •    روش تفريح در وراء اين سه حالت تفريح ، سه پديده مشترك و هم معني وجود دارند : تفريح ، آزادي و حق انتخاب . انسان
آگاهانه يا ناآگاهانه انتخاب مي كند و وقت هاي آزاد خود را طوري معين مي
كند تا براي اعصابش كه در اثر فعاليتهاي اجباري زندگي روزانه ، كار ازدحام و
خستگي ناشي از فشردگي بي حد محيط زندگي شهري آرامش دهنده بوده و باعث
تعادل فيزيكي ـ رواني گردد . جفر دومازيه (  jaffre Damazedier ) سه عامل
اصلي وقت آزاد را مشخص مي كند : •    رفع خستگي : با استراحت •    سرگرمي : با تغيير •    انبساط خاطر : با تفريح 1
ـ رفع خستگي : در وقت آزاد براي رهايي از خستگي شامل : استراحت ، سكوت ،
بيكاري ، مشغوليات بدون هدف معين و اعمال بدون اجبار عيني . 2 ـ سرگرمي : براي رهايي از دلتنگي براي دوري از محل كار شامل : رفتن به مسافرت ، تغيير محيط ، جستجو و يا حتي تصورات ذهني . 3
ـ انبساط خاطر : براي رهايي از خستگي فكري و يكنواختي روزانه و در نتيجه
پرورش جسم و روان و شكوفايي شخصيت و فرهنگ انساني . ( كانديليس ، ؟ ) ويژگيهاي فعاليتهاي فراغتي اوقات
فراغت را مي توان زماني دانست كه فرد در آن به فعاليتها و اشتغالاتي مي
پردازد كه به ميل خود به منظور استراحت ، تفريح ، سرگرمي ، افزايش معلومات و
يا توسعه مهارتها برگزيده است . امروزه فراغت به  عنوان اصلي كه جاي مشخصي در اوقات شهروندان پيدا كرده داراي اهميت زيادي است و داراي ويژگيهاي ذيل مي باشد : •    رها بودن از وظايف رسمي •    هدف جهت مادي نداشتن •    نشاط و شادماني •    پاسخگويي به نيازهاي فردي ( سازمان مشاور فني و مهندسي شهرداري تهران ، …. 16 ) چهار ويژگي اصلي فراغت از نظر دو مازيه عبارتند از : •    رهايي از وظيفه •    جهت نگرفتن •    سرگرم كردن •    تأثير شخصيت ( دومازيه ، 1352 ، 12 )‌مقاصد فراغت را مي توان به هفت دسته تقسم نمود : 1 ـ استراحت و تجديد قوا 2 ـ بازي و تفريح 3 ـ كسب اطلاع و تكميل معلومات شخصي 4 ـ پرورش و شكوفايي شخصيت 5 ـ نشست و برخاست با همگنان 6 ـ كار خلاق و ايجاد آثار 7 ـ طلب رهايي از ماديات زندگي و گريز از توهم اوقات فراغت به گفته آلتان (Altan) داراي كاركردهاي مثبت زير است : •    تأمين سلامت روحي و جسمي افراد و جامعه •    شناخت محيط و طبيعت و كسب تجربه هاي آموزشي •    توسعه هنرهاي زيبا •    بالا بردن ظرفيت كاري افراد ، پس از يك دوره استراحت و تمديد اعصاب •    توسعه روابط ميان جوامع ( حسين زاده ، ميكائيلي ، 1379 ) كار دلخواه و آزاد در وقت آزاد كار
دلخواه يعني فعاليتي كه انسان با ميل شخصي و فارغ از وظايف شغلي ، تعهدات
خانوادگي و نيازهاي شخصي اوليه مثل : خواب ، خوراك و حمام و بطور كلي هر
كاري كه با آزاداي دروني و ميل قلبي و باطني انجام مي دهد . اين فعاليت
سطوح مختلف دارد و از آفرينشهاي علمي و هنري تا كارهاي ضد اجتماعي را در بر
مي گيرد : اوج آن فعاليت دانشمند ، هنرمند ، نويسنده و يا فيلسوفي است  كه
بنا بر نياز دورني اش به تحقيق و آفرينش دست مي زند . پس از آن فعاليتهايي
مثل كتاب خواندن ، رفتن به سينما ، تماشاي فوتبال و يا بازي كردن قرار مي
گيرد و در پايين اين طيف ، فراغت منفي و ناسالم است مانند تبهكاري اجتماعي ،
اعتياد ، بزهكاري و  تشكيل باندها و گروههاي ضد اجتماعي . •    فراغت ناب : آفرينش و خلاقيت هنري و فكري و جستجوگري . •    تفريح : استراحت ، نشاط و تجديد قوا •    سرگرمي : رفع ملال و گذران وقت •    فراغت منفي : پديد هاي ضد اجتماعي و بزهكاري از
آنجا كه گذران فراغت در فضا اتفاق مي افتد ( خصوصاً فراغت پويا ) با
برنامه ريزي فضايي ارتباطي نزديك دارد . هر نوع فعاليت فراغتي مانند تماشاي
تلويزيون در خانه ، رفتن به پارك ، قدم زدن ، دوچرخه سواري و بازديد آثار
تاريخي به فضا مربوط مي شود . بنابراين يكي از معيارهاي طبقه بندي فراغت ،
سلسله مراتب فضايي آن است . فراغت از نظر مكاني به سه بخش عمده تقسيم مي
شود : •    گذران فراغت در محيط خانه •    گذران فراغت در محيط شهر و روستا •    گذران فراغت در عرصه كشور و بين المللي گذران
فراغت در خانه يا جنبه فردي دارد . مثل شنيدن موسيقي ، تماشاي تلويزيون ،
مطالعه و استراحت ؛ يا جنبه گروهي ، مانند ديدار و گفتگو با دوستان ،
بازيهاي خانوادگي ، مطالعه دسته جمعي و كار توليد جمعي . در عرصه دوم يعني
محيط شهر ، گذران فراغت يا در فضاي بسته اتفاق مي افتد كه براي فعاليت شخصي
در نظر گرفته شده اند . مثل سينما ، تئاتر ، نمايشگاه ، موزه ، سالنهاي
ورزشي ، كتابخانه و فرهنگ سرا كه بيشتر متناسب با فعاليت غيرفعال است ، يا
در فضاهاي باز كه بيشتر با فراغت فعال سر و كار دارد مثل رفتن به پارك ،
قدم زدن ، دوچرخه سواري ، ورزش در مكانهاي باز ، بازديد از فضاهاي شهري ،
حضور در هفته بازارها و غيره . سرانجام فضاهاي گذران فراغت ، عرصه بيرون
شهر را در بر مي گيرد و با مفهوم ديگري به نام گردشگري يا توريسم ( داخلي و
خارجي ) ارتباط مي يابد . ( مهدي زاده ، 1379 ) فراغت و تفريح در دين «
هيچوقت فارغ و بيكار منشين ، وقت خود را ضايع مساز ، وقت غنيمت است . تا
وقت و فرصت باقي است آن را تلف ننموده و تكامل در تو وجود نداشته باشد ،
همين كه از كار فارغ شدي به كار ديگري مشغول شو و در كارهاي ميل و رغبت و
توكل تو به خداوند تعالي باشد . »  پيامبر اكرم ( ص ) همواره در جهت رشد استعداد ها و پرورش جسم و روح تشويق مي نمودند : « تفريح كنيد ، بازي كنيد ، زيرا دوست ندارم در دين شما خشونتي ديده شود . » ايشان
فرموده اند : « بهترين سرگرمي مؤمن شناست و به فرزندان خود نيز شنا و
تيراندازي بياموزيد . » همچنين هشدار داده اند كه قدر نعمتهاي صحت و فراغت
را بدانند و در آنها كفران روا مدارند تا مغبون نگردند . از طرفي آن حضرت
عنايت داشتند كه برخي كارهاي فراغت كه هرزگي و ابتذال را به دنبال داشته
باشند نه تنها موجب اسراف و تبذير در نعمتها و كفران آن مي گردد ، بلكه فرد
را به انحرافات و بزهكاريها سوق داده باعث ايجاد مشكلات اجتماعي مي گردد ؛
به علاوه عدم توجه به امور تربيتي و اجتماعي و سهل انگاري در چگونگي گذران
اوقات فراغت مردم بويژه جوانان و نوجوانان و محرومين و معلولين ، به تحليل
تدريجي و استهلاك توان و استعداد آنها و صرف انرژي در راههاي ناصواب منجر
مي شود كه در صورت وجود مشكلات بيولوژيكي ، فردي ، اجتماعي ، اقتصادي و
فرهنگي ممكن است به بروز معلوليتهاي ثانويه ، ايجاد بي تفاويتها ، يأس  ،
مرگ زودرس ، ناسازگاريها ، انحرافات و بزهكاري گردد . ( شهابي ، 1366 ، 1
تا 3 ) ابعاد اقتصادي گذران فراغت يك تلقي
اشتباه فراغت را موضوعي تفنني و هزينه بر مي داند بايد اصلاح شود . امروزه
در تمام دنيا به اين نتيجه رسيده اند كه فراغت يكي از نيازهاي اساسي و
اوليه زيستي است .  تمام فعاليتهاي اقتصادي از نياز شروع مي شود و نياز به
كالا ، اساس توليد ، توزيع و مصرف است : بنابراين مردم اگر براي رفع
نيازهاي خود ، كالايي متناسب ببينند به راحتي حاضرند هزينه اش را بپردازند .
ايجاد تسهيلات فراغتي را نبايد صرفاً سرمايه گذاري بخش عمومي بدون برگشت
دانست . اولاً در اينجا برگشت سرمايه منفعتي اجتماعي است و به رشد روحي و
افزايش توان ملي كمك مي كند ؛ ثانياً مي تواند منشأ اشتغال  و توليد باشد و
درآمد ايجاد كند . از طرف ديگر تجربه جهاني نشانگر اين است كه برنامه ريزي
گذران فراغت حتماً نياز به سرمايه گذاريهاي كلان و عيب ندارد ، آگاهي
اوقات با كارهاي ساده و با استفاده ساده و با استفاده از فضاهاي مرده و
تأسيسات و تجهيزات فرسوده نيز مي توان فضاهاي فراغتي مطلوب ايجاد كرد .
فضاهاي قديمي و فرسوده شهر مي توانند از چند نظر جذاب باشند : •    يادآور تاريخ و هويت آن مكان هستند . •    با بازسازي مختصر مي توانند فضاي شهري را از نظر بصري زيبا  كنند . ( مهدي زاده ، 1379 ) تأثيرات عدم برنامه ريزي فراغت «
زيباترين چيزي كه مي توان تجربه كرد ، چيزي است مرموز ، چنين چيزي سر چشمه
هنر راستين و علم است . كسي كه با چنين احساسي ناآشناست ، كسي كه نمي
تواند دمي فارغ از خويشتن به عالمي مرموز خيره شود ، كسي است كه در وجود
خود چيزي بيش از يك مرده ندارد و چشم بينايي و بسته است . » ( آلبرت
انيشتين ، ؟ ) بازي براي كودكان و نوجوانان يعني ابراز شوق از اينكه در
وقت دلخواه و در مكان دلخواه كشفياتي انجام دهند . بازي در حد اعلاي خود
نوعي پژوهش است . تمدن جديد در بازي طبيعي كودكان است برده است . آنچه براي
كودكان در حول و حوش منزلشان جاذبه داشت از ميان رفته است و بيشتر
مخفيگاههاي مرموز كه بازي را براي كودكن فريبنده مي ساخت جارو شده اند . غالباً
فراموش مي كنند كه در جهان خشن و مدرن امروزي ، بازيهاي قايم باشك و ديدن
چيزهاي زيبا ، همانقدر براي كودكان در حال رشد لازم است كه هوا و غذا . دكتر
فنينگ ( fanning )  در مطالعه اي كه دربارة خانواده هاي آپارتمان نشين
آلمان در سال 1967 انجام داده ، ثابت كرد كه تعداد بيماران رواني و
ناراحتيهاي ريوي در بين آنها سه برابر خانواده هايي است كه در خانه هاي
حياط دار زندگي مي كنند و هر چه ارتفاع آپارتمان بيشتر باشد ، بيداد بيماري
رواني بيشتر خواهد بود . حال در ميان كودكان زير 10 سال ميزان بيماري رقم
بزرگتري را نشان مي دهد كه حاكي از تأثير مخرب تر بر روي اطفال است . خلاصه
اينكه اگر از خردسالان فرصت بازي ، مخاطره جويي و دوستيابي در فضاي آزاد
سلب شود ، رشد عواطف متوقف خواهد شد و اين يعني عمارتي كه از بن خراب شده
است . ( هودسن ، 1347 )‌در جامعه شهري امروز كه زندگي اكثر خانواده ها
در توده هاي جمعي و مسكوني ( آپارتمانها و برجها ) مي باشد ، اثرات نامطلوب
روحي و جسمي روي  تمام افراد خانواده مشهود است و اين تأثيرات مخرب روي
كودكان ، خانمهاي خانه دار و سالخوردگان بيشتر است . بيشترين تأثير روي
خردسالان و كودكان است كه شخصيتشان چون روحي سفيد در حال شكل گيري است و
نياز به تحرك و جنب و جوش و بازي و ارتباط با همسالان ، حضور در طبيعت و
كنجكاوي و جستجو دارند تا ذهنشان پرورش يافته ، شخصيتشان شكوفا گردد و به
رشد جسماني آنها كمك شود . بنابراين يكي از مؤثرترين راه حلها براي زندگي
متراكم در آپارتمانها و برجها ، برنامه ريزي تفريح ، بازي و سرگرمي آنها در
مقاطع مختلف زماني است ؛ يعني تخصيص فضاهاي امن و در كنترل والدين در دل
طبيعت و با تنوع و گونه گوني تا اين نياز كودكان برآورده شود . تقسيم بندي وقت آزاد اوقات فر اغت را مي توان از چند نظر بررسي كرد : •  
 از نظر زماني : مي تواند شامل بخشي از روز ، پس از پايان كار و اشتغال
روزانه ، بخشي از روزهاي هفته ، تعطيلات آخر هفته ، بخشي از تعطيلات موردي و
مناسبتهاي پراكنده در روزهاي سال ، بخشي از تعطيلات ساليانه بصورت چند
هفته پيوسته يا ناپيوسته . •    از نظر مكاني : در محيط خصوصي خانه ، خارج از خانه و در فضاهاي بسته ( كلوپها ، سينماها ، پاركها و زمينهاي بازي . •  
 مسائل اجتماعي ـ اقتصادي : با توجه به وضعيت فعاليت ( فعال ، غير فعال ،
شاغل ، غير شاغل ، خانه دار ، محصل و …. ) و با توجه به گروههاي عمده شغلي ،
سطح سواد و شرايط جنسي و سني . •    چگونگي فعاليت : گذران فراغت فعال
( ورزشي ، مذهبي ، هنري ـ آموزشي ، تفريحي ، راهنمايي و گردش ) و گذران
فراغت غير فعال ( مطالعه ، سرگرميهاي سمعي ـ بصري ، هنرها و سرگرميهاي
خانگي ) . ( سازمان مشاور فني و مهندسي شهرداري تهران ، 16 تا 19 ) •  
 فراغت از نظر سني : هدف همه انسانها از زيستن رسيدن به كيفيت و دلخواه
خود از زندگي يا سعادت است كه با فراغت تعريف مي شود . همه انسانها با اين
موضوع درگير هستند و به همين دليل نيازهاي فراغتي بسيار متنوع است . از
كودك خردسال تا سالخوردگان همگي احتياج دارند وقتشان را بصورت دلخواه و
معنادار بگذرانند . كودكان ، زمان و مردان در سنين مختلف نيازهاي فراغتي
ويژه اي دارند كه بايد به آنها پاسخ داده شود و عدم ارضاي آنها مترادف با
احساس نگون بختي است …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 268

 

تهران اكوسيستم طبيعي تحقیق در مورد تهران اكوسيستم طبيعي دانلود تحقیق تهران اكوسيستم طبيعي دانلود رایگان تحقیق تهران اكوسيستم طبيعي پروژه تهران اكوسيستم طبيعي مقاله تهران اكوسيستم طبيعي مقاله در مورد تهران اكوسيستم طبيعي پروژه در

 • تحقیق انواع الگوریتم های زمان بندی در رایانش ابری

  الگوریتم های زمان بندی,الگوریتم های زمان بندی در رایانش ابری,الگوریتم های زمان بندی رایانش ابری,انواع الگوریتم های زمان بندی در رایانش ابری,تحقیق الگوریتم های زمان بندی,تحقیق رایانش ابری,رایانش ابری,مقاله الگوریتم های زمان بندی,مقاله رایانش ابری تحقیق انواع الگوریتم های زمان…

 • ترجمه مقاله انگلیسی با عنوان رایانش ابری اجتماعی (سوشیال کلودکامپیوتینگ) با استفاده از شبکه‌ اجتماعی

  ترجمه مقاله رایانش ابری اجتماعی,ترجمه مقاله شبکه‌ اجتماعی,دانلود ترجمه مقاله رایانش ابری اجتماعی,دانلود مقاله ترجمه شده رایانش ابری اجتماعی,دانلود مقاله ترجمه شده شبکه‌ اجتماعی,مقاله ترجمه شده رایانش ابری اجتماعی,مقاله ترجمه شده شبکه‌ اجتماعی ترجمه مقاله انگلیسی با عنوان رایانش ابری…

 • تحقیق بررسی دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشین ها

  آزمونهای کارآیی,افت بازده,توربو ماشینها,توربینها,سانتریفیوژ,کمپرسورها,محوری,مدل سازی,میدانهای جریان تحقیق بررسی دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشین ها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشین ها،در قالب word…

 • پرسش نامه سبك زندگي مؤثر بر وزن

  پرسشنامه اهمیت وزن,پرسشنامه تاثير زندگي بر وزن,پرسشنامه تاثیر وزن,پرسشنامه سبك زندگي موثر بر وزن,پرسشنامه سبک زندگی,پرسشنامه فشار اجتماعي,پرسشنامه ناراحتي جسماني,پرسشنامه هيجان هاي منفي,پرسشنامه وزن افراد دانلود پرسش نامه سبك زندگي مؤثر بر وزن دانلود فایل دانلود پرسش نامه با موضوع…

 • تحقیق ترانس جریان

  پهنای باند,ترانس,جریان,ولتاژ تحقیق ترانس جریان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  ترانس جریان،در قالب word و در 60 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول  - مقدمه فصل دوم – CT  هاي نوري 1-2 مزاياي CT هاي نوري 2- 2 انواع CT هاي نوري3-2…

 • تحقیق توسعه اقتصادی

  تحقیق توسعه اقتصادی,تحقیق توسعه اقتصادی چین,تحقیق توسعه اقتصادی در ایران,تحقیق توسعه اقتصادی و برنامه ریزی,توسعه اقتصادی,توسعه اقتصادی ایران,توسعه اقتصادی چیست,توسعه اقتصادی چین,توسعه اقتصادی ژاپن,توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانلود تحقیق توسعه اقتصادی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد توسعه اقتصادی،در قالب doc…

 • برنامه نمایش ميانگين، تعداد، ماكسيمم و مينيمم اعداد، در سی شارپ

  برنامه csharp,برنامه سی شارپ,برنامه نمایش تعدادا اعداد,برنامه نمایش میانگین اعداد,برنامه نمایش میانگین اعداد در سی شارپ,برنامه نویسی در csharp,برنامه نویسی سی شارپ,کد csharp,کد سی شارپ,کد نمایش معکوس عدد,کدنویسی csharp,نمونه برنامه csharp دانلود برنامه نمایش ميانگين، تعداد، ماكسيمم و مينيمم اعداد،…

 • Bulk Amorphous Alloys آلیاژهای آمورف

  Bulk Amorphous Alloys,آلیاژهای آمورف دانلود Bulk Amorphous Alloys آلیاژهای آمورف دانلود فایل آلیاژهای آمورف Bulk Amorphous Alloys  An amorphous metal is a metallic material with a disordered atomic-scale structure. In contrast to most metals, which are crystalline and therefore have…

 • تحقيق بيومكانيك در ورزش

  آشنایی با بیومکانیک,اصول بیومکانیک,بررسی بیومکانیکی ورزش,بيومكانيك,بيومكانيك دوچرخه سواري,بيومكانيك شنا,بيومكانيك ورزشها,بیومکانیک بدن در ورزش,تحقيق تربيت بدني,دانلود تحقيق,كار تحقيقي تربيت بدني,ورزشهاي بالا سري دانلود تحقيق بيومكانيك در ورزش دانلود فایل بخشی از متن:بيومكانيك‌ شنا: در شناي‌ رقابتي‌، عملكردهاي‌ در سطح‌ جهاني‌ نيازمند…

 • پاورپوینت پروژه هارپ

  پاورپوینت پدیده هارپ,پاورپوینت هارپ,پروژه هارپ,پروژه هارپ pdf,پروژه هارپ آمریکا,پروژه هارپ ایران,پروژه هارپ چیست,پروژه هارپ سلاح مخرب,دانلود پاورپوینت هارپ,فایل پاورپوینت هارپ,هارپ ایران,هارپ چیست,هارپ خلیج فارس,هارپ زلزله,هارپ و زلزله دانلود پاورپوینت پروژه هارپ دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد پروژه هارپ،در قالب ppt و…