تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمک)

پایان نامه پیرامون معادن نمک,پایان نامه رشته معدن,پروژه معادن نمک,تحقیق پیرامون معادن نمک,تحقیق در مورد معادن نمک,تحقیق گنبدهای,تحقیق معادن نمک,تحقیق معادن نمک گرمسار,دانلود مقاله معادن نمک,گنبدهای نمک,گنبدهای نمکی گرمسار,معادن نمک گرمسار
دانلود تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمک)

دانلود فایل

دانلود تحقیق با موضوع معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)،در قالب word و در 213 صفحه، قابل ویرایش، شامل:      فصل اول: كليات151-1 هدف 151-2 پيشينه و تحقيق 151-3 روش كار و تحقيق 15فصل دوم: اختصاصات عمومي نمک ها در ايران 17الف: کلياتي در مورد نمک ها 181-2 تاريخچه نمک 182-2 نمک و موارد استفاده آن   203-2 پراکندگي و مقدار توليد نمک درجهان 20ب: ژئو شيمي و کاني شناسي 274-2 ژئوشيمي 275-2 کاني شناسي نمکي (‌هاليت )‌ 286-2 کاني هاي همراه هاليت 317-2 فرايندهاي بعد از رسوبگذاري 34پ: شرايط و محيط تشکيل هاليت   378-2 شرايط تشکيل هاليت 379-2 محيط تشکيل نمک (‌هاليت )‌ 3910-2 ذخاير تبخيري قديمي و محيط تشکيل آن 4111-2 موقعيت هاي مناسب براي رسوب تبخيري ها 4412-2 سبخا 4613-2 محيط هاي دريايي 47 14-2 نمک هاي غول آسا چگونه به وجود آمده اند ؟ 48ث: انواع ژنتيکي کارنسارها نمک 5315-2 اقيانوس ها ودرياها 5316-2 درياچه ها 5417- 2 آب هاي زير زميني  (‌شورابه ها)‌ 5618-2 حوضه هاي درياچه اي نوع  پلايا 5719-2 نهشته هاي نمک لايه اي 5720-2 گنبدهاي نمکي  5921-2 کاني هاي همراه گنبدهاي نمکي   6122-2 پديده دگرگوني در گنبدهاي نمکي 6223-2 چگونگي حرکت در  گنبدهاي نمکي   63ج: برخي از مدل هاي پيدايش ذخاير تبخيري 69 24-2 مدل يا تئوري حوضه هاي داراي سد Ochsenius (1877) 6925-2 مدل درياچه اي والتر (1903) 7026-2 مدل تبخيرهاي آب هاي عميق (Schmalz , 1969) 7027-2 تئوري يا مدل  حوضه خشک  شده (Hus, 1972) 7528-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل  استاتيک 7529-2 مدل ولکانوژنيک نهشته هاي تبخيري 77آثار و معادن نمک ايران در دورانهاي مختلف زمين شناسي 8230-2 نمك هاي پركامبرين پسين در زون زاگرس 8231-2 گنبدهاي نمكي استان هرمزگان 861-31-2 گنبد نمكي قشم 862-31-2 گنبد نمكي سياهو 883-31-2 گنبد نمكي گچين 8932-2 نمك هاي ژوراسيك فوقاني 9033-2 آثار و گنبدهاي نمكي استان كرمان 911-33-2 گنبد نمكي علي آباد 912-33-2 گنبد نمكي اسماعيل آباد 913-33-2 نمك آبي راين 924-33-2 نمك آبي كوير لوت شهداد 925-33-2 نمك آبي نوق 9334-2 نمك هاي ائوسن در زون ايران مركزي 931-34-2 زمين شناسي حوضه كلوت (شمال خاوري اردكان) 952-34-2 برخي از معادن و آثار نمكي اردكان يزد 973-34-2 گنبدهاي نمكي حوضه يزد 97الف- معدن متروكه نمك حاجي آباد 98ب- معدن متروكه نمك رستاق يزد 98ج- كانال نمك عقدا 9935-2 نمك هاي ائو-اليگوسن 9936-2 نمك هاي ترسير در زون ايران مركزي 10137-2 آثار و ذخاير نمكي ترسير استان سمنان 1031-37-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان سمنان 1042-37-2 انديس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار- ايوانكي 105الف- معدن كوه نمك 105ب- معدن تخت رستم 105ج- معدن سردره 106د- معدن سيالك 106ه- برونزدهاي نمكي باختر و جنوب باختري گرمسار 107و- برونزدهاي نمكي باختر كوه كلرز (شمال باختري گرمسار) 107ز-معدن راه راهك 108ح-معدن كرند 108ط- معدن ناروبنه 109ي- معدن بنه كوه 109ك- معدن رودخانه شور 1093-37-2 انديس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار 110الف- معدن گزوشك 110ب- معدن چاه غلغل 111ج- معدن شهر آباد 111د- معدن حسين آباد ده نمك 112ه- برونزدهاي نمكي لاسگرد دشت 112و- نمك هاي محدوده سرخه 113ز- معدن لاهورد 113ح- برونزدهاي نمكي نمكان 1136-37-2 انديس ها و معادن نمك محدوده ميامي 11938-2 آثار و ذخاير نمك ترسير استان خراسان 1201-38-2 زمين شناسي استان خراسان 1202-38-2 معادن و آثار نمكي استان خراسان 1221- معدن نمكي آبقوي 1222-معدن نمك عمارلو 1233-معدن نمك حصار يزدان 1244-معدن نمك سلطان آباد 1245- معدن نمك غار 1246- معدن نمك اسلام قلعه 1257-كالشور سبزوار 1258- معدن نمك آبي گدار خماري 1259- نمك زار سبزوار 12510- نمك آبي جاجرم 12639-2 ذخاير يا آثار نمكي ميوسن 1271-40-2 خلاصه اي از زمين شناسي زاگرس طي نئوژن الف- آثار نمكي استان لرستان 1281- نمك چل قادي (سفيد دشت) 1282- مظهر معدن نمكي چالكل 1283- نمك چم چير (امير آباد) 1304- مظهر معدني نمك بابا بهرام 13041-2 آثار و معادن نمك زون ايران مركزي در ميوسن 1311-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي ايران مركزي در ميوسن 131الف-گنبدها يا معادن نمك محدوده قم 132زمين شناسي نواحي قم در نئوژن و كواترنر 1321- گنبد نمكي قم يا كوه نمك 1342- گنبد نمكي يزدان 1353- گنبد نمكي آخ 1364- گنبد نمكي شيخ حاجي 1363-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان تهران در ترسير و كواترنر 13742-2 آثار و معادن نمك زون البرز در ميوسن 1401-42-2 خلاصه اي از زمين شناسي زون البرز در ميوسن 1402-42-2 گنبد ها يا آثار نمك در استان آذربايجان 140خلاصه اي از زمين شناسي آذربايجان 1401-گنبد نمك مزرعه 1412-گنبد نمكي ايوند 1423-گنبد نمكي سار 1424-گنبد نمكي ترب 1425-گنبد نمكي منور 1436-گنبد نمكي شوره دره 1437-گنبد نمك قره آغاج تبريز 1438-گنبد نمك تازه كند 1449-گنبد نمك نهند 14410-گنبد نمكي داش اسپيران 14411-گنبد نمكي خواجه 14512-گنبد نمكي چوپانلو (دوزلاخ) 14513-گنبد نمكي قزلجه 14514-معدن نمك هريس 14615-معدن نمك قاپولوق 14616-گنبدهاي نمكي اواوغلي 14617-گنبد نمكي خاك مردان 14618-گنبد نمكي قليچ تپه 14619-گنبد نمكي زنجيره 14820-گنبد نمك امير بيك 14821-گنبد نمكي شعبانلو 14822-گنبد نمكي كشك سراي 14923-معدن نمك مامان 1493-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان 1501-معدن نمك خرم آباد(جبا) 1512-معدن نمك زهستر آباد 1523-مظهر نمك گنبد 1524-مظهر نمك گچي قشلاق 1525-نمك آبي و نمك سنگي ردوبار الموت (گرما رود سفلي) 1536-مظهر نمك طالقان 15343-2 نمك هاي پليوسن 15344-2 نهشته هاي نمكي كوير (هولوسن تا كنون) 1541-44-2 پلاياهاي خور 1552-44-2 مرداب يا باتلاق گاو خوني 1573-44-2 چگونگي تشكيل نمك در مرداب گاو خوني 15845-2 نمك هاي عهد حاضر 1601-45-2 درياچه هاي شور ايران 160الف-درياچه اروميه 160ب- درياچه نمك 162ج-درياچه حوض سلطان 163د-درياچه بختگان 164ه- درياچه مهارلو 1659- درياچه شورابيل اردبيل 166فصل سوم: گنبدهاي نمكي گرمسار 1671-3- موقعيت جغرافيايي 1682-3- مطالعه كارهاي انجام شده قبلي 169- زمين شناسي 1712-3- زمين شناسي عمومي 1724-3- زمين شناسي شمال غرب گرمسار 172 4-3-1- نمك S 1734-3-2- نمك و مارن زرشكي MP-S 1744-3-3- مارن زرشكي   1744-3-4- مارن الوان 1754-3-5- ولكانيك 1764-3-6- شيل سبز sh 1774-3-7- گچ وشيل sh – G 1784-3-8- ژيپس توده‌اي   1784-3-9- آهك قم O-M 1794-3-10- سازند قرمز فوقاني 1804-3-11-سازند هزار دره 1814-3-12- سازند كهريزك 1824-3-13- گچ كواترنر 1834-3-14- پادگانه هاي آبرفتي 1834-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه 1844-3-16- كفه هاي رسي و نمكي 1854-3-17- آبراهه و كانال هاي رودخانه اي 1855-3-1- زمين شناسي ساختماني 1865-3-2- گسل‌ها 187-معادن فعال نمک گرمسار 1893-1-معدن كوهدشت كهن 1903-2-معدن نمك قائم 1923-3- معدن نمك غرب قائم 1933-4-معدن نمك مرواريد 1933-5- معدن نمك سالار 1943-6- معدن نمك راهراهك 1953-7- معدن تخت رستم 1953-8-معدن نمك سيالك 1963-9- معدن نمك ميلاد 1993-10- معدن نمك صادقي 2013-11- معدن نمك سرو 202فصل چهارم: شرح كوتاهي بر فرآوري سنگ نمك 2064-1- كارخانه نمك كوبي زهره 2064-2- كارخانه نمك تصفيه خوراكي زهره 208فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 211منابع 213

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تحقیق معادن نمک تحقیق پیرامون معادن نمک دانلود مقاله معادن نمک پایان نامه پیرامون معادن نمک پروژه معادن نمک تحقیق در مورد معادن نمک پایان نامه رشته معدن معادن نمک گرمسار گنبدهای نمک گنبدهای نمکی گرمسار تحقیق معادن نمک گرمسار تحقیق گنبدهای

 • گزارش کارآموزی در شركت پايه بتون بينالود

  خرید گزارش کارآموزی,دانلود کارآموزی شركت پايه بتون بينالود,دانلود گزارش کار شركت پايه بتون بينالود,دانلود گزارش کارآموزی شركت پايه بتون بينالود,کارآموزی شركت پايه بتون بينالود,کارورزی شركت پايه بتون بينالود,گزارش کارآموزی شركت پايه بتون بينالود گزارش کارآموزی در شركت پايه بتون بينالود…

 • پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی

  پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی اجتماعی,پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی,پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان,پرسشنامه رایگان خودکارآمدی اجتماعی,پرسشنامه ی خودکارآمدی اجتماعی,دانلود پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی دانلود پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل:توضیحاترواییپایایینتایج تحلیل عاملی مقیاس…

 • پاورپوینت فعالیت هاي ترفیعی و تشویقی (فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

  خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا,دانلود فصل 11 کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا,دانلود کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا,فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا,کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا,نکات کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا دانلود پاورپوینت فعالیت هاي ترفیعی و تشویقی…

 • گزارش کارآموزی طراحی پست در شركت مشانير

  دانلود گزارش کارآموزی برق,دانلود گزارش کارآموزی برق کنترل,دانلود گزارش کارآموزی طراحی پست,گزارش کارآموزی برق,گزارش کارآموزی برق قدرت توزیع,گزارش کارآموزی برق کنترل,گزارش کارآموزی در شرکت مشانیر,گزارش کارآموزی طراحی پست,گزارش کارآموزی مشانیر دانلود گزارش کارآموزی طراحی پست در شركت مشانير دانلود فایل…

 • تحقیق بازی کودکان

  اسباب بازی کودک,اهمیت بازی برای کودک,تحقیق بازی در کودکان,تحقیق بازی کودکان,نتایج بازی برای کودکان,نقش اسباب بازی برای کودک,نقش بازی در تربیت کودکان,نقش بازی در رشد جسمانی کودکان,نقش بازی در رشد کودک,نقش بازی در کودکان دانلود تحقیق بازی کودکان دانلود فایل…

 • فایل اسکچاپ طراحی سه بعدی ویلا (همراه با پکیج)

  اسکچاپ طراحی سه بعدی ویلا,پروژه طراحی سه بعدی ویلا,دانلود اسکچاپ طراحی سه بعدی ویلا,دانلود فایل اسکچاپ طراحی سه بعدی ویلا,طراحی سه بعدی از خانه ویلایی,طراحی سه بعدی محوطه ویلا,طراحی سه بعدی ویلا,فایل اسکچاپ طراحی سه بعدی ویلا دانلود فایل اسکچاپ…

 • پاورپوینت پودر زیرکونیا و دیرگدازهای زیرکونیایی

  پروژه در مورد دی,پروژه دیرگدازهای زیرکونیایی,تحقیق در مورد دیرگدازهای زیرکونیایی,دانلود تحقیق دیرگدازهای زیرکونیایی,دانلود رایگان تحقیق دیرگدازهای زیرکونیایی,دیرگدازهای زیرکونیایی,مقاله در مورد دیرگدازهای زیرکونیایی,مقاله دیرگدازهای زیرکونیایی پاورپوینت پودر زیرکونیا و دیرگدازهای زیرکونیایی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق پودر زیرکونیا و دیرگدازهای…

 • تحقیق بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت (لائوزی، جیمز برنهام و آبراهام مازلو)

  آبراهام مازلو,آبراهام مازلو کیست,آشنایی با آبراهام مازلو,آشنایی با جیمز برنهام,آشنایی با لائوزی,تحقیق آبراهام مازلو,تحقیق جیمز برنهام,تحقیق لائوزی,جیمز برنهام,جیمز برنهام کیست,لائوزی,لائوزی کیست,مقاله آبراهام مازلو,مقاله جیمز برنهام,مقاله لائوزی دانلود تحقیق بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت (لائوزی، جیمز برنهام و آبراهام مازلو)…

 • پاورپوینت آشنایی با پست های گازی

  آشنایی,پاورپوینت,پست,گازی,های پاورپوینت آشنایی با پست های گازی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت آشنایی با پست های گازیتعداد اسلاید: 27 اسلایدقالب بندی: پاورپوینتفهرست مطالب:فلسفه وجودی پست های گازی دلیل احداث پست گازی گاز:SF6هگزا فلورئید سدیمخواص خاموش کنندگیخواص استقامت الکتریکی عملکرد …

 • تحقیق تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم

  تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم,تجزیه و تحلیل سازمان,تجزیه و تحلیل سیستم,تجزیه و تحلیل سیستم ها,تجزیه و تحلیل سیستمها,تحلیل ساختارگرایانه,تحلیل ساختاری,تحلیل ساختاری چیست,تحلیل سازمان,تحلیل سازمانی,سبک مدیریت,سبک های مدیریت دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم دانلود فایل دانلود تحقیق…