تحقیق مفهوم هیدرولوژی در جفرافیا

wor,پایان نامه هیدرولوژی,پروژه در مورد هیدرولوژی,پروژه هیدرولوژی,تحقیق آماده در مورد هیدرولوژی,تحقیق در مورد هیدرولوژی,دانلود تحقیق هیدرولوژی,دانلود رایگان تحقیق هیدرولوژی,رایگان,مقاله در مورد هیدرولوژی,مقاله هیدرولوژی,هیدرولوژی
تحقیق مفهوم هیدرولوژی در جفرافیا

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:هیدرولوژی بر
اساس آخرین مطالعات تا کنون 5 میلیارد سال از عمر زمین می گذرد و شواهد
نشان میدهد که آب از همان ابتدای تشکیل کره زمین نقش مهمی در تحول و قابل
سکونت کردن آن به عنوان تنها سیاره قابل زیست داشته است . با تشکیل
اقیانوسها و دریاها و تشکیل بخار از روی آنها و ایجاد ابر و بارندگی و به
طور کلی گردش آب در طبیعت و جاری شده آب در رودخانه ها و بازگشت مجدد آن به
طروق مختلف به اقیانوسها ، ابتدا زندگی اولیه با گیاهان و جانداران پست
آغاز شد و سپس گیاهان و حیوانات عالی به وجود آمدند پیوسته زمین که از
سنگهای آذرین سرد شده تشکیل شده بود در اثر تماس با هوا و جو تحت تأثیر
پدیده هوازدگی قرار گرفت و تغییرات همزمان آب ، دما و یخبندان باعث تکه تکه
شدن سنگها شده و جاری شدن آبها ، آنها را جابه جا کرده و دشتهای وسیعی را
که دارای پوشش خاک بودند به وجود آوردند . این پوشش خاکی همراه با آب قابل
دسترس در طبیعت محیط مناسبی را برای رشد گیاهان فراهم شد و محیط مناسب برای
زندگی بشر آماده و مهیا گردید . انسان های نخستین از آب تنها برای شرب
استفاده می کردند و به تدریج با پیشرفت تمدن و گذشت زمان از آن برای گردش
آسیاب ها ، کشاورزی و حمل ونقل نیز استفاده کرد.همزمان با پیشرفت
تمدنها استفاده از آب نیز شکل تازه ای به خودگرفت به طوری که در بسیاری از
زمینه ها ، از کشاورزی گرفته تا صنعت و از همه مهمتر تولید انرژی از آب
استفاده می شود و امروزه دسترسی به آب کافی و با کیفیت مناسب در زمان و
مکان مناسب مد نظر می باشد و هر گونه کمبود آب را مانعی در جهت توسعه
پایدار می داند به همین دلیل هر ساله سرمایه های زیادی برای توسعه منابع آب
و طرحهای مرتبط با آن مثل سدسازی و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی ،
آبخیزداری ، مهار سیل و تغذیه آبهای زیرزمینی انجام می دهند.سیکل (چرخه) هیدرولوژی :گردش
آب در طبیعت که به آن سیکل هیدرولوژی یا چرخة آب گفته می شود ، عبارت است
از حرکت و جابجائی آب در قسمتهای مختلف تحت تأثیر نیروی متفاوتی از جمله
نیروی جاذبه ، نیروی ثقل ، تغییرات فشار و انرژی خورشیدی می باشد . این
چرخش در سه بخش مختلف کره زمین یعنی اتمسفر (هواسپهر) یا چون هیدروسفر یا
آب سپهر ، لیتوسفر یا سنگ سپهر صورت می گیرد . آب در داخل و بین این سه
لایه در لایه ای به ضخامت 16 کیلومتر صورت می گیرد که 15 کیلومتر آن در
اتمسفر و تنها 1 کیلومتر آن در داخل لیتوسفر قرار دارد . سیکل هیدرولوژی در
واقع یک سیکل بدون ابتدا و انتها می باشد ، بدین ترتیب که آب از سطح
دریاها و خشکیها تبخیر شده وارد اتمسفر می گردد و سپس دوباره بخار آب وارد
شده به جو طی فرآیندهای گوناگون به صورت تبخیر شده وارد اتمسفر می گردد و
سپس دوباره بخار آب وارد شده به جو طی فرآیندهای گوناگون به صورت نزولات
جوی یا بر سطح زمین و یا بر سطح دریاها و اقیانوسها فرو می ریزد . پس
نزولات جوی ممکن است با سه حالت روبرو شود :1- قبل از رسیدن به سطح زمین توسط شاخ و برگ گیاهان گرفته می شوند . (برگاب ، باران گیرش)2- در سطح زمین جاری می شوند . (روان اب)3- در خاک نفوذ می کنند .مقداری از آب که
در داخل خاک نفوذ می کند یا بر اثر تبخیر به هوا بر می گردد یا وارد منابع
آب زیرزمینی می شود که سرانجام از طریق چشمه ها و یا تراوش به داخل
رودخانه ها مجدداً در سطح زمین ظاهر می گردد. در تمام این موارد آب با
تبخیر و بازگشت مجدد به اتمسفر سیکل هیدرولوژی یا گردش آب در طبعیت را
تکمیل می کند . در شکل 1 نموداری از چرخه هیدرولوژی می باشد نقل و انتقالات
آب در طبیعت را نشان می دهد. همانطور که شکل 1 نشان می دهد عناصر مهم گردش
آب در طبیعت را بارندگی (p) – رواناب (R ) – تبخیر (E ) تعرق (T) – نفوذ
(I) و جریانهای زیرزمینی (G) تشکیل می دهند.بارندگی :PRECIPITATIONبارندگی
مقدار آبی است که از سطح خشکی ها و دریاها تبخیر می شوند و در داخل جو
بطور موقت بصورت بخار ذرات ذخیره می گردد . این بخار آب موجود در جو طی
فرآیندهای فیزیکی مختلف متراکم (CONDESATION ) می شود و به شکل ابر در می
آید که پس از اشباع شدن ، قطرات آب با ذرات یخ تشکیل شده بصورت برف ، باران
، تگرگ و غیره که جمعاً نزولات جوی یا بارندگی گفته می شوند دوباره به
زمین برمی گردند . بارندگی پدیده ای است که انسان کمتر در آن می تواند دخل و
تصرف کند .تبخیر : EVAPORATION تبخیر پدیده ای است که از هرگونه
سطح مربوط مانند سطوح آزاد آب یا سطح مرطوب خاک و گیاه صورت می گیرد . طی
این فرآیند آب مایع به بخار تبدیل می شود و مجدداً آب به جو زمین بر
میگردد. از عوامل مؤثر بر این فرآیند می توان به دمای هوا ، سرعت باد ،
تابش خورشید اشاره کرد که هرچه میزان آن بیشتر باشد سرعت تبخیر نیز بیشتر
است .اهمیت آب در ایران :ایران با توجه به
موقعیت خاص جغرافیایی که در بین مدار 25 تا 40 درجه عرض شمالی و 44 تا 64
درجه طول شرقی واقع شده است از مناطق خشک جهانی به شمار می رود زیرا میزان
متوسط بارندگی سالانه آن کمتر از یک سوم متوسط بارندگی کره زمین (860) می
باشد . این مقدار بارندگی هم در طح کشور به طور یکنواخت توزیع نشده است به
علت کمبود میزان بارندگی به جز نواحی شمالی و شمال غرب و تا حدودی غرب کشور
رود خانه های دائمی کم تر وجود دارد . در سطح کشور مناطقی وجود دارد که نه
تنها با کمبود آب سطحی مواجه هستند بلکه آب زیرزمینی آنها هم شور است .
البته این کمبود آب در کشور ما مربوط به عصر حاضر نبوده بلکه در گذشته نیز
مردم با کمبود آب مواجه بوده اند وجود سدها و بندهای تاریخی کشور دلیلی بر
این ادعاست . اما از آنجایی که در گذشته سطح توقع مردم به علت پایین بودن
شرایط زندگی کم بوده است ، قرنها بطور هماهنگ از منابع آب و خاک استفاده
کرده اند و آب مورد نیاز را از طروق مختلف به دست آورده اند و مسئله کمبود
آن مطرح نبوده و مسئله اصلی روش های بهره برداری از آن بوده است . اما در
عصر حاضر از یک طرف کمبود آب قابل استفاده و از طرف دیگر افزایش رشد جمعیت و
مصرف آب و از همه مهمتر بالا رفتن سطح زندگی و ماشینی و صنعتی شدن و رشد
تکنولوژی مسئله نیاز به آب و کمبود آن را بیش از پیش مطرح می سازد .مسائل شناخت آبهای سطحی :برای جلوگیری از هدررفتن آبهای سطحی و خسارات ناشی از آنها دو کار زیر بنایی عبارت است از:1- تأمین نیروی انسانی 2- تأسیس ایستگاههای اندازه گیری آب و آمار برداری مرتب از آنهاامروزه
هیچ طرح عمرانی و زیربنایی بدون استفاده از آمار در زمینه های مختلف امکان
پذیر نمی باشد ، لذا آمار مورد استفاده باید دقیق و دارای قابلیت اعتماد
باشد و همچنین تعداد سالهای آماری نیز زیاد باشد .ایستگاههای اندازه
گیری دبی رودخانه ها در ایران از سال 1325 تأسیس شده اند اما تعداد آنهاکم
بوده و طول دوره آماری آنها با توجه به سال تأسیس کوتاه می باشد اما در
کشورهای پیشرفته طول دوره آماری به بیش از 150 سال می رسد . در کشور ما
تعداد ایستگاههایی که دارای آمار بیش از 50 سال می باشند بسیار کم است و
تنها شامل ایستگاههایی است که بر روی رودخانه های جاجرود ، لاروگلپایگانو
یکی دو رودخانه دیگر است ، می باشد . امروزه در سطح کشور ایستگاههای اندازه
گیری دبی آب زیاد بوده و در حال گسترش می باشد .نه تنها تعداد
ایستگاهها و طول دوره آماری مهم است بکله تعین دقیق ایستگاههای هیدرومتری
اهمیت زیادی دارد که حتماً باید توسط متخصصان این امر تعین شود .بر
اساس گزارش سازمان ملل در آینده ای نزدیک 31 کشور جهان با کمبود آب مواجه
خواهد شد و نام ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای درگیر بحران آب در
آینده برده می شود …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 30

 

هیدرولوژی تحقیق در مورد هیدرولوژی دانلود تحقیق هیدرولوژی دانلود رایگان تحقیق هیدرولوژی پروژه هیدرولوژی مقاله هیدرولوژی مقاله در مورد هیدرولوژی پروژه در مورد هیدرولوژی پایان نامه هیدرولوژی تحقیق آماده در مورد هیدرولوژی رایگان wor

 • گزارش کارآموزی كارخانه سيمان شيراز

  دانلود کارآموزی,سیمان,شیراز,عمران,کارآموزی,کارخانه گزارش کارآموزی كارخانه سيمان شيراز رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع كارخانه سيمان شيراز،در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بخشی از متن کارآموزی:يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقي…

 • تحقیق توربین گاز

  تحقیق توربین گاز,تحقیق توربین گازی,تحقیق توربین های گازی,تحقیق درباره,توربین گاز,توربین گازی,توربین گازی pdf,توربین گازی در صنعت نفت,توربین گازی زیمنس,توربین گازی مپنا,توربین گازی نیروگاه,توربینهای گازی,مقاله توربین گاز,مقاله توربین گازی دانلود تحقیق توربین گاز دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع توربین گازی،در قالب word…

 • گزارش کارآموزی فرزكاري

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی فرزکاری,دانلود گزارش رایگان کارآموزی فرزکاری,دانلود گزارش کارآموزی فرزکاری,دانلود گزارش کاراموزی فرزکاری,گزارش کارآموزی فرزکاری,گزارش کارآموزی فرزکاری رایگان,گزارش کاراموزی فرزکاری دانلود گزارش کارآموزی فرزكاري دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی فرزکاری،در قالب word و در 66 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهانواع…

 • دانلود گزارش کارآموزی اجرای اسکلت فلزی

  اجرای اسکلت فلزی,خرید گزارش کارآموزی عمران,خرید گزارش کارورزی اسکلت فلزی,دانلود کارآموزی,دانلود گزارش کار,دانلود گزارش کارآموزی اجرای اسکلت فلزی,دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران,کارآموزی,کارآموزی اجرای اسکلت فلزی,کارورزی,گزارش کارآموزی دانلود دانلود گزارش کارآموزی اجرای اسکلت فلزی دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین…

 • پلان محاسبه سازه بتني2طبقه

  پلان محاسبه سازه بتني2طبقه دانلود پلان محاسبه سازه بتني2طبقه دانلود فایل پلان محاسبه سازه بتني2طبقه   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پلان محاسبه سازه بتني2طبقه

 • تحقیق ریشه ضرب المثل های ایرانی

  پایان نامه ریشه ضرب المثل های ایرانی,تحقیق ریشه ضرب المثل های ایرانی,تحقیق ضرب المثل,ریشه تاریخی ضرب المثل های ایرانی,ریشه تمام ضرب المثل های ایرانی,ریشه ضرب المثل های ایرانی,ریشه یابی ضرب المثل های ایرانی,مقاله ریشه ضرب المثل های ایرانی دانلود تحقیق…

 • مادربورد

  اسلاید,پاورپوینت,مادربورد دانلود مادربورد دانلود فایل مادربورد در قالب پاورپوینت و در 24 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مادربورد پاورپوینت اسلاید

 • آموزش ویدئویی کامل+ جزوه تایپ شده، رنگی و مصور فصل هفتم ریاضی یازدهم تجربی (آمار و احتمال)

  پیش نویس کتاب ریاضی یازدهم,دانلود رایگان کتاب ریاضی سال یازدهم,دانلود کتاب ریاضی سال یازدهم,ریاضی پایه یازدهم,کتاب ریاضی پایه یازدهم,کتاب ریاضی سال یازدهم,کتاب ریاضی سال یازدهم رایگان,کتاب ریاضی صنف یازدهم,کتاب ریاضی یازدهم دانلود آموزش ویدئویی کامل+ جزوه تایپ شده، رنگی و…

 • تحقیق راه های اعتماد به نفس

  پایان نامه پیرامون اعتماد به نفس,پروژه اعتماد به نفس,تحقیق اعتماد به نفس,تحقیق در مورد اعتماد به نفس,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی اعتماد به نفس,دانلود تحقیق اعتماد به نفس,مقاله اعتماد به نفس تحقیق راه های اعتماد به نفس رفتن به سایت اصلی بخشی…

 • پروژه طراحی آسانسور

  آسانسور,پروژه تشریحی طراحی آسانسور,پروژه طراحی آسانسور,دانلود پروژه آسانسور,دانلود تحقیق آسانسور,دانلود گزارش آسانسور,دانلود گزارش طراحی آسانسور,طراحی آسانسور,مقاله طراحی آسانسور,نحوه طراحی آسانسور دانلود پروژه طراحی آسانسور دانلود فایل دانلود پروژه طراحی آسانسور،در قالب word و pdf، در 100 صفحه و قابل ویرایش،…