جزوه انرژی های نو و بیوگاز

انرژی های نو,انرژیهای تجدیدپذیر,انرژیهای نو,بیو انرژی,بیوگاز,بیوگاز چیست,بیوگاز در ایران,بیوگاز در جهان,بیوگاز در چین,بیوگاز در دامپروری,بیوگاز در هند,بیومس,پاورپوینت بیوگاز,تحقیق بیوگاز,تولید بیوگاز,دستگاههای تولید بیوگاز,مقاله بیوگاز
جزوه انرژی های نو و بیوگاز

رفتن به سایت اصلی

دنلود جزوه انرژی های نو و بیوگاز، در 392 صفحه و در قالب پی دی اف و شامل:مقدمه 1

1-سوخت : 8

1-2- سوخت ها و انواع آن در جهان: 8

2 -انرژي هاي فسيلي: 8

2-2- نفت خام و تاريخچه آن: 8

2-2- ترکيبات نفت.. 12

2-3- تاريخچه پيدايش و حفاري چاه هاي نفت در ايران. 13

2-4- منابع نفتي جهان. 14

2-5- نگاهي اجمالي به منابع نفتي چند کشور 15

3 -گاز طبيعي. 17

3-1- تاريخچه گاز طبيعي. 17

3-2- ترکيبات گاز طبيعي. 17

3-3- چرخه توليد و استخراج گاز طبيعي. 19

3-4- ذخاير گاز طبيعي جهان. 20

3-5- گاز طبيعي در ايران. 22

4 -زغال سنگ.. 24

4-1- تاريخچه پيدايش ذغال سنگ.. 24

4-2- ذغال سنگ در جهان. 26

4-3- ذغال سنگ در ايران. 28

5 -سوختهاي فسيلي و اثرات زيست محيطي آن. 29

6 -ضرورت استفاده از انرژي هاي نوين: 29

6-1- انواع انرژي‌هاي تجديد و ميزان بهره برداري از آنها در جهان : 31

6-2- معرفي اجمالي انواع انرژي هاي نوين: 32

6-2-1-انرژي خورشيدي و ساختار آن   32

6-3- کاربردهاي انرژي خورشيد. 34

6-4- استفاده از انرژي حرارتي خورشيد. 34

6-4-1-کاربردهاي نيروگاهي 34

6-4-2-نيروگاههاي حرارتي خورشيد از نوع سهموي خطي  35

6-4-3-نيروگاههاي حرارتي از نوع دريافت کننده مرکزي 36

6-4-4- نيروگاه‌هاي حرارتي از نوع بشقابي  37

6-4-5-دودکش‌هاي خورشيدي  37

6-4-5-1-مزاياي نيروگاههاي خورشيدي  37

6-4-6-کاربردهاي غير نيروگاهي  38

6-5- انرژي فتوولتائيک و ساختار آن. 41

6-5-1-1-ب-مصرف کننده با بار الکتريکي  43

6-5-2-مصارف و کاربردهاي انرژي فتوولتائيک به طور مختصر از اين قرارند:  43

6-6- انرژي باد 44

6-7- تاريخچه 45

6-8- برق بادي در مقياس‌هاي کوچک.. 49

6-8-1-استفاده از زمين براي ساخت توربين  49

6-9- بزرگترين توربين بادي جهان. 50

6-10- انرژي زمين‌گرمايي. 50

6-11- انواع فناوريهاي تبديل. 51

6-11-1-نيروگاه‌هاي بخار خشک  51

6-11-2-نيروگاه‌هاي تبديل به بخار سيال (Flash Steam)  52

6-11-3-نيروگاه چرخه دوگانه  52

6-12- مزاياي انرژي زمين گرمايي. 52

6-13- معايب انرژي زمين گرمايي. 53

6-14- نيروگاه زمين گرمايي در ايران. 54

6-15- انرژي جزر و مد. 54

6-16 نرژي امواج دريا 57

6-17- طبقه بندي امواج دريا 58

6-18 نيروي برق‌آبي. 59

6-19 زيست‌توده 62

6-19-1-ساختار شيميايي زيست توده  62

6-20- محدوديتهاي انرژيهاي تجديد پذير 63

7 -معرفي بيوگاز. 64

7-1- تاريخچه توليد بيوگاز 67

7-2- منابع زيست توده جهت توليد بيوگاز 69

7-3- مهمترين منابع زيست توده که در توليد بيوگاز نقش دارند: 71

7-3-1-فضولات دامپروري :  71

7-3-2-ضايعات کشاورزي : 71

7-3-3-ضايعات صنايع غذايي 73

7-3-4-پتانسيل توليد بيوگاز از مواد مختلف از اين قرار است:  74

7-3-5-چكيده پتانسيل توليد بيوگاز از زائدات كشاورزي در 35 درجه  74

7-3-6-جدول مقايسه خواص برخي گازهاي رايج با بيوگاز 75

7-3-7-جدول مقايسه بيوگاز با ساير مواد سوختي 76

7-4- انواع واکنشها براي حذف مواد آلي: 78

7-5- اصول هضم بي هوازي: 79

7-6- مراحل و واکنش هاي توليد بيوگاز: 84

7-7- دلايل ارجحيت بيوگاز به ساير انرژيهاي تجديد پذير: 89

7-8- معايب سيستم بيوگاز: 100

7-9- پارامترهاي مؤثر بر فرآيند هضم بي‎ هوازي و توليد بيوگاز: 101

7-10- بيوگاز و کود حاصله از آن: 113

7-11- برخي از خصوصيات کود بيوگازي: 114

7-12- مراحل ساخت واحد بيوگاز با تمام جزئيات آن: 120

7-12-1-روش هاي انجام آزمايش: 121

7-12-2-آيتمهايي که بايد در طول زمان آزمايش اندازه گيري و بررسي شوند؟ 122

7-13- مرداب هاي مصنوعي. 129

7-14- توليد انرژي. 130

7-15- بيوگاز و برق حاصل از آن: 131

7-16- مزاياي بيوگاز: 134

7-16-1-امنيت انرژي 135

7-16-2بيوگاز همچنين داراي منافع عمومي زير مي باشد: 136

8 -لندفیل. 141

8-1- پسماند چیست؟ 143

8-2- فرآیند تولید بیوگاز در لندفیل. 148

8-3- ساختار كلي لندفيل هاي مدرن. 149

8-4- تكنيكهاي مختلف جمع آوري گاز لندفيل ها 150

8-5- طراحي گودالهاي دفن زباله ‏ 154

8-6- سيستمهاي جمع آوري گاز غيرفعال: ‏ 158

8-7- طرح مناسب لندفيل ها 159

8-8- فراورده های جانبی لندفیل: 160

هزينه احداث لندفيل. 160

9 -بیومس.. 152

9-1- معرفی بیومس: 152

9-2- فرآيندهاي تبديل انرژي بيومس و كاربرد هاي آنها: 157

9-3- روشهای تبدیل بیومس به انرژی قابل استفاده: 158

9-4- انواع نيروگاههاي بيومس: 159

10 -بیوگاز در جهان. 152

10-1- کره 157

10-2- چین. 158

10-3- پاکستان. 162

10-4- نیجریه 162

10-5- ژاپن. 163

10-6- سوئد. 164

10-7- فیلیپین. 165

10-8- گواتما 166

10-9- انگلیس.. 167

10-10- برزیل. 167

10-11- آلمان. 168

10-12- نروژ 169

10-13- ایران. 170

11 -انرژی و وضعیت آن در ایران. 152

11-1- چگونگی توزیع مصرف انرژی در ایران. 195

11-2 وضعيت و پتانسيل هاي فعلي توزيع انواع حامل هاي انرژي. 196

11-3 مزاياي تدوين طرح جامع انرژي. 197

12 – نگاهي به تاريخچة بيوگاز در ايران. 201

12-1- تحقیقات انجام شده در ایران در زمینه بیوگاز: 203

12-2- پتانسيل توليد بيوگاز در ايران. 203

12-3- بيوگاز را مي توان از تخمير سه گونه زيست توده بدست آورد: 204

12-4- منابع تولید بیوگاز 207

12-5- اولویتهای استفاده از بیوگاز در ایران. 208

12-6- عوامل بازدارنده در گسترش فن‎آوريهاي توليد بيوگاز در ايران. 209

12-7- علل و ضرورت امکان استفاده از بیوگاز در ایران: 212

12-8- استفاده بهينه از دستگاههای بيوگاز در ايران. 213

12-9 پیشنهاداتی برای سیاست گزاری. 214

12-10- مزایای بیوگاز 215

12-11- محدوديت ها 218

12-12- نتیجه گیری. 218

13 -فناوری بیوگاز در مقیاس شهری. 221

13-1- رآكتورهاي بي هوازي. 222

13-2- بازیابی فاضلاب. 226

13-2-1-1-آرایش اصلی دستگاه های بیوگاز 228

13-3- طراحی دستگاه های بیوگاز: 228

13-4- قسمتهای مختلف یک سایت بیوگاز 230

13-5- ساختار کلی دستگاههای تولید بیوگاز: 231

13-6- جاذب های بیوگاز 233

13-7- حوضچه ورودي: 234

13-8- حوضچه خروجي: 235

13-9- تانك تخمير 236

13-10- محفظه گاز: 238

13-11- انواع راکتورها 242

13-11-1-راکتور آزمایشگاهی: 242

13-11-2-راکتور نیمه صنعتی:242

13-12- دوام و بقا : 243

13-13- طرح ریزی دستگاه های بیوگاز: 244

13-14- جاذب های افقی. 248

13-15- دستگاه مشترک بیوگاز 248

13-16- جاذب عمودی استاندارد کشاورزی. 249

13-17- جاذب عمومی بزرگ: 250

13-18- دستگاه بيوگاز با سرپوش گاز و مخزن تخميري به صورت واحد و با حجم ثابت (مدل چيني) :‏ 251

13-19- دستگاه های چینی بیو گازی با قبه –ثابت: 254

13-20- دستگاه بيوگاز با سرپوش شناور (مدل هندي) ‏ 257

13-21- دستگاه بيوگاز در مدل تايواني. 264

13-22- واحدهای بالونی: 264

13-23- دستگاه بیوگاز نوع فرانسوی. 265

13-24- دستگاه بیوگاز با لوله های چرمی. 266

13-25- دستگاه بیوگازی با کیسه ی پلی اتیلن. 268

13-26- انواع واحدهاي ساخته شده در ايران. 269

13-27- در یک تقسیم بندی دیگر دستگاههای بیوگاز به دو گروه تقسیم می شوند: 271

13-28- انواع هاضمهاي بيهوازي. 272

13-28-1-ناپيوسته:(Batch)272

13-28-2-پيوسته:(Continious)272

13-28-3-نيمه پيوسته continious) :(Semi 272

13-29- بارگیری (loading): استفاده از سیستم بیوگاز و دستگاه تخمیر به دو صورت انجام می گیرد: 273

13-29-1-سیستم بسته (bach type ): 273

13-29-2-سیستم پیوسته (continues type ) : 274

13-30- طراحی سیستم تولید بیوگاز: 275

13-30-1-حوضچه رسوب275

13-30-2-هاضم: 275

13-30-3-مخزن گاز: 275

13-30-4-ابعاد مخزن گاز:276

13-30-5-استفاده از گاز تولیدی: 276

13-31- معرفي بخشهاي مختلف نيروگاه بيوگازي. 277

13-31-1-بخش تفكيك زباله و تامين پسماندهاي آلي  277

13-31-2-واحد هضم بيهوازي و توليد بيوگازn277

13-31-3-واحد توليد برق و حرارت 278

13-31-4-ساير واحدها 278

13-32 مقیاس سیستمهای بیوگاز 279

13-32-1-سیستم بیوگاز خانگی )کوچک( 279

13-32-2-سیستم بیوگاز متوسط 280

13-32-3-سستم بیوگاز بزرگ 281

14 -جمع آوري گاز و كاربردهای آن. 283

14-1- وسايل تعيين حجم گاز توليدي و آناليز بيوگاز 284

14-2-جداسازی انواع ناخالصی ها از گاز زیستی. 284

14-2-1-سولفورزدایی : 284

14-2-2-رطوبت گیری:00 287

14-2-3-زدودن دی اکسید کربن  287

14-2-4-فشرده سازی گاز تولیدی گازی که از دستگاه هاضم حاصل می گردد دارای مصارف و کاربردهای زیادی می باشد از جمله: 287

14-4- سوخت خانگی. 292

14-5- مصرف وسایل مختلف در یک خانه روستایی مدرن به قرار زیر ارزیابی می شود: 293

 

انرژیهای نو بیوگاز بیومس انرژی های نو انرژیهای تجدیدپذیر بیو انرژی تولید بیوگاز دستگاههای تولید بیوگاز بیوگاز چیست بیوگاز در ایران بیوگاز در دامپروری بیوگاز در جهان بیوگاز در هند بیوگاز در چین تحقیق بیوگاز مقاله بیوگاز پاورپوینت بیوگاز

 • ماشين كاري بوسيله ليزر

  بوسيله,كاري,ليزر,ماشين دانلود ماشين كاري بوسيله ليزر دانلود فایل ماشين كاري بوسيله ليزر   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: ماشين كاري بوسيله ليزر

 • جزوه درس تکنولوژی ساخت و نگهداری کوره های ذوب قوس الکتریکی و کوره القایی

  پروژه کوره های ذوب قوس الکتریکی,تحقیق در مورد کوره های ذوب قوس الکتریکی و کوره القایی,دانلود تحقیق کوره های ذوب قوس الکتریکی و کوره القایی,دانلود رایگان تحقیق کوره های ذوب قوس الکتریکی و کوره القایی,کوره های ذوب قوس الکتریکی و…

 • تحقیق نحوه فعالیت و کار دبیران در طول سال تحصیلی

  پایان نامه پیرامون فعالیت و کار دبیران,پروژه فعالیت و کار دبیران,تحقیق در مورد فعالیت و کار دبیران,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی فعالیت و کار دبیران,تحقیق فعالیت و کار دبیران,دانلود تحقیق فعالیت و کار دبیران,مقاله فعالیت و کار دبیران تحقیق نحوه فعالیت و…

 • پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان سن مارکو ونیز

  بررسی میدان سن مارکو ونیز,پاورپوینت میدان سن مارکو,پاورپوینت ونیز,پاول زوکر,پایان نا,تحقیق ونیز,کاخ دوج نشین,کتابخانه سانسووینیانا,مقاله ونیز,موزه سن مارکو,میدان سن مارکو ونیز,میدان کوچک سن مارکو,نمای اصلی بازیلیکا,ونیز در قرن بیست و یکم دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل میدان سن مارکو ونیز…

 • پاورپوینت سیستم هاي عامل

  پاورپوینت سیستم های عامل,پایان نامه سیستم های عامل,تحقیق سیستم های عامل,سیستم های عامل,سیستم های عامل استالینگز,سیستم های عامل پیشرفته,سیستم های عامل مدیریت شبکه,سیستم های عامل موبایل,مقاله سیستم های عامل دانلود پاورپوینت سیستم هاي عامل دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت چرخه یاخته ای تولیدمثل

  پروکاریوت,تولید مثل,چرخه,خون,سلول,یاخته,یوکاریوت پاورپوینت چرخه یاخته ای تولیدمثل رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع چرخه یاخته ای تولیدمثل،در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:دوره زندگي يك ياخته از هنگام شكل گيري تا پايان تقسيم آن…

 • پاورپوینت اقلیم همدان

  آشنایی با اقلیم همدان,اقلیم همدان,اقلیم همدان چطور است,اقلیم همدان چیست؟,اقلیم همدان در معماری,بررسی اقلیم همدان,پاورپوینت اقلیم همدان,پایان نامه اقلیم همدان,پروژه اقلیم همدان,پژوهش اقلیم همدان,تحقیق اقلیم همدان,مقاله اقلیم همدان دانلود پاورپوینت اقلیم همدان دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع اقلیم همدان،در…

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید سولفات سدیم

  امکان سنجی تولید سولفات سدیم,برآورد هزینه تولید سولفات سدیم,دانلود طرح توجیهی تولید سولفات سدیم,راه اندازی تولید سولفات سدیم,طرح توجیهی تولید سولفات سدیم,طرح راه اندازی تول,طرح کسب و کار تولید سولفات سدیم,کارآفرینی راه اندازی تولید سولفات سدیم دانلود مطالعات امکان سنجی…

 • پاورپوینت تئوري و طراحي سازمان

  پاورپوینت تئوري و طراحي سازمان,تئوري و طراحي سازمان,تئوري و طراحي سازمان دیچارد ال دفت جلد دوم,تئوري و طراحي سازمان ریچارد ال,تئوري و طراحي سازمان ریچارد ال دفت,تئوري و طراحي سازمان ریچارد ال دفت pdf,دفت,کتاب تئوري و طراحي سازمان دانلود پاورپوینت…

 • تحقیق بررسی میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان

  پایان نامه پیرامون فعالیت های فرهنگی مساجد,پروژه فعالیت های فرهنگی مساجد,تحقیق در مورد فعالیت های فرهنگی مساجد,تحقیق روانشناسی فعالیت های فرهنگی م,تحقیق فعالیت های فرهنگی مساجد,دانلود تحقیق فعالیت های فرهنگی مساجد,مقاله فعالیت های فرهنگی مساجد تحقیق بررسی میزان تأثیر فعالیت…