جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی

پروژه جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی,تحقیق در مورد جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی,جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی,دانلود تحقیق جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی,دانلود رایگان تحقیق جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی,مقاله جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی
جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی

رفتن به سایت اصلی

دانلود تحقیق با موضوع جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی ،در قالب word و در 83 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:بخش اول : متالوگرافی وریزساختار چدنها1 – مقدمه:چدن آلیاژ ریختگی آهن-کربن، با برخی عناصراست که درنتیجه ذوب مجدد آهن خام، قراضه ها و برخی افزودنیهای دیگر بدست می آید. عموماً چدن را آلیاژ کربن دار حاوی حداقل .032%کربن می دانند؛ که انجمادآن باانجام استحاله یوتکتیک دردمای 1148درجه سانتیگراداست و سپس استحاله حالت جامد یوتکتوئید (مشابه فولادها) دردمای 727درجه سانتیگراد رخ می دهد. دیاگرام یک شمائی از دیاگرام دوتائی Fe-Fe3C است. درمحدوده مربوط به چدنها، مقدارکربن (67/%6-2/2%)میباشد.بسته به مقدار عناصر آلیاژی چدنها به دو دسته آلیاژی و غیر آلیاژی تقسیم میشوند. جدول 1 ترکیب شیمیائی چدنهای کم آلیاژی و غیر آلیاژی رانشان می دهد.چدنهای آلیاژی، طیف متنوعی ای از عناصر، ازجملهSi,Mnیاافزودنیهای خاص Ni – Cr – Al – Mo – W – Cu – Va – Ti با مقادیر مختلف را در بر میگیرند.گرافیت آزاد جزء اصلی وتعیین کننده در انواع چدنهای صنعتی است.رسوب مستقیم آن ازمذاب،زمانی است که انجماددربازه دمائی بین استحاله پایدار( Tst ) واستحاله نیمه پایدار( Tmst ) رخ می دهد؛که به ترتیب دماهای1154و1148درجه سانتیگراد،(مطابق دیاگرام یک) می باشد.دراین حالت، مقدار فوق تبرید مجاز معادل Δ Tmax=Tst – Tmstاست. اگر فوق تبرید ازاین حد بیشتر شود،(دردماهای کمتراز Tmst )، انجماداولیه وانجمادیوتکتیک هردو درسیستم نیمه پایدارانجام گرفته و لذا سمانتیت یا لدبوریت از مذاب رسوب می کند.گرافیتیزه شدن همچنین در بازه دماهای بحرانی حین استحاله های حالت جامد(ونه درحین انجماد که توضیح دادیم) رخ دهد. استحاله فازی یوتکتوئید Fe3C+α→γ فقط دردمای2±727درجه سانتیگراد رخ می دهد ؛ درحالیکه استحاله فازی G+α→γ دردمای 3±738 درجه سانتیگراد انجام می شود ؛ ولذا در بازه دمائی 727تا 738درجه سانتیگراد ، آستنیت فقط می تواند به مخلوط فریت وگرافیت(بجای سمانتیت)تبدیل شود.آنچه گفتیم مربوط به حالتی است که آلیاژبه صورت خالص آهن-کربن باشد. تحت تاثیر یکسری عوامل مثل سرعت سردشدن وقابلیت جوانه زائی چدن ودرحضور عناصر آلیاژی(تغییر درترکیب شیمیائی)، شرایط اخیر تغییر خواهدکرد.سیلسیم وفسفر بشدت درصد کربن نقطه یوتکتیک رامتاثر می سازندولذا این امر منجر به تعریف مفهوم جدیدی به نام کربن می باشد. چدن با ترکیب شیمیائی معادل%CE =4.3 بطور کامل به صورت یوتکتیک منجمد میشود. اگر%CE >4.3 باشدچدن را هایپر یوتکتیک واگر%CE<4.3 باشد؛ آنراهیپویوتکتیک می نامند.سلولهای یوتکتیک واحدهای اولیه ناشی از جوانه زنی گرافیت هستند. آنها از جوانه های جداگانه ای منجمد می شوند که اساساً گرافیت هستند؛ ولی بجز آن، ناخالصیهای فلزی مانند سولفیدهاواکسیدها ، همانند عیوب وناپیوستگی های ماده هم سبب شروع جوانه زنی سلولهای یوتکتیک می شوند. اندازه این سلولها درچدن وابسته به سرعت جوانه زائی در آن است؛ به طوریکه باافزایش سرعت سردشدن ومقدار فوق تبرید، تعداد سلولهای یوتکتیک زیاد وشکل آنها بصورت کره های شعاعی (Radial Spherical) نزدیک می شود.2 – آماده سازی نمونه چدنی جهت بررسی متالوگرافی:مقدمه : درابتدای این بحث توجه به این نکته رامهم می دانیم که مراحل سنباده زنی وپولیش چدنها، بدلیل آنکه فاز بسیار نرم گرافیت در زمینه نسبتاً سختی نشانده شده ؛ کار نسبتاً دشواری است. همچنین در چدنهای خاکستری زمینه فریتی که نسبتاً نرم هستند؛ حذف خراشهای ناشی از سنباده زنی مشکل است.اگر در حین سنباده زنی خشن اولیه گرافیتها از مکان خود خارج شوند؛ ضمن از دست رفتن اطلاعات راجع به آنها، ممکن است جای خالی آنها را به صورت حفرات باز در ساختار تلقی شود که نتیجه گیری بسیار غلطی است ودر مراحل بعدی، تا آخر قابل جبران نمی باشد.صفحات ضدآب نسبت به سنگ سنباده ها(که معمولاًاز جنسهای کربوراندم مغناطیسی ویاهماتیت هستند ) ترجیح دارند؛چراکه تخریب کمتری را روی سطح ایجاد می کنند. نکته دیگر آنکه ، سعی کنید از کاغدهای کهنه و کار کرده استفاده نکنید.بر عکس گرافیت، در چدنهای سفید، فاز سمانتیت راداریم که نسبت به زمینه سختتراست ودربرابرباربرداری مقاومت میکند.مراحل آماده سازی نمونه چدنی جهت بررسی متالوگرافی،شامل پنج مرحله اصلی: نمونه برداری، مانت سردیاگرم، سنباده زنی، پولیش و اچ کردن است .1-2- نمونه سازی: انتخاب محل مناسب برش مهمترین مرحله است . در بسیاری چدنها ممکن است تفاوت اساسی بین ریزساختار سطح ومغز چدن وجود داشته باشد. ازسوی دیگر ممکن است نمونه متالوگرافی رااز یک شمش ریختگی بسیار بزرگ ویایک نمونه تست استانداردکوچک درآوریم.در یک شمش ریختگی بزرگ، بدلیل پیچیدگیهای هندسی وهمچنین سرعتهای سردشدن متفاوت در جاهای مختلف، ساختار نمونه از جائی به جای دیگر متفاوت خواهدبود.برای برشکاریهای اولیه قطعه خیلی بزرگ حتی از شعله هم استفاده میشود(بدلیل داغ کردن وتغییر ساختار احتمالی توصیه نمی شود)، اما مقطعی که بایستی پرداختکاری ومتالوگرافی شودرا، حتماً بایداز طریق سنگهای بسیارظریف مجهز به مایع خنک کن موجود درآزمایشگاه متالوگرافی برش بزنیم. مسئله اصلی جلوگیری از فوق گرم شدن، به کمک مایعات مناسب (معمولاً آب وضدزنگ)واستفاده از سنگ برشهای نو است .نکته مهم دیگر، انتخاب صحیح چرخ ساینده، سنگ وسرعت برش مناسب است. درتهیه تست بلاکهای استاندارد(مثلاً کشش)، خصوصاً اگر قراراست متالوگرافی شوند؛ دقت شود که درحین تراشکاری زیادداغ نشده وتغییر ساختار ندهند.2- 2- مانت کردن: پس از یک سنباده زنی خشن اولیه( که برای زدودن لبه های تیزوپلیسه ها )است و به دو روش سرد وگرم ، بااستفاده از مواد پلیمری خاص انجام می شود. بسته به سختی و نرمی نمونه و اهمیتی که حفظ لبه های نمونه (Edge Retention)دارد؛ مواد مانت انتخاب می شوند . سهل انگاری در این مرحله سبب از دست رفتن بخشی از گرافیت سطحی میشود. شکلهای 1و2 چدن نشکن با گرافیت کروی درنزدیکی سطح است؛ که هردواز یک نمونه برش خورده اند؛ اما اولی مانت شده ودومی نشده است. واضح است که درنمونه دوم گرافیتها خارج شده و تغییر شکل داده اند …فهرست مطالب :بخش اول : متالوگرافی وریزساختار چدنها1- مقدمه2 – آماده سازی نمونه چدنی جهت بررسی متالوگرافی1 -2- نمونه سازی: انتخاب محل مناسب برش مهمترین مرحله است 2- 2- مانت کردن3-2و4-2 سنباده زنی وپولیش5-2- اچ شیمیائی3 – اچ کردن رنگی انتخابی (Selective Color Etching)4- اشکال مختلف گرافیت در چدنها1-4- گرافیت ورقه ای در چدن خاکستری(Gray Cast Iron)2-4-گرافیت کروی در چدن نشکن(Ductile Iron)چدن چشم گاوی(Bull ‘s Eye Cast Iron)3-4- چدن با گرافیت فشرده(Compacted Graphite Cast Iron)(کرمی شکل)گرافیت تمپر شده در چدن چکشخوار(Malleable)4 -4- چدن چکشخوار(Malleable Iron)5 -4-چدنهای تبریدی ( Chilled Irons)6-4- چدنهای آلیاژی(Alloyed Cast Iron)5 – ریز ساختار فاز زمینه در چدنها6- فاز استدیت (Steadite) درچدنها7- آستمپر در چدنها:بخش دوم: متالوگرافی وریزساختار فولادهای کربنی و کم آلیاژی1- فریت2- سمانتیت3- پرلیت4- بینایت5- مارتنزیت6- آستنیتبخش سوم: متالوگرافی وریزساختار فولادهای ابزار(Tool Steels)مقدمهکنترل ریزساختارپس از آنیلکاربیدها در فولادهای ابزار اثر ترکیب شبمیایی بر ریزساختار فولادهای ابزارریزساختارهای عملیات حرارتی شده فولادهای ابزاراثر دمای آستنیته کردن بر ریزساختار فولادهای ابزاربخش چهارم: متالوگرافی و ریزساختار برخی آلیاژهای آلومینیم

 

جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی تحقیق در مورد جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی دانلود تحقیق جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی دانلود رایگان تحقیق جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی پروژه جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی مقاله جزوه درس آزمایشگاه متالوگرافی

 • تحقیق شهرکرد

  پاورپوینت شهرکرد,پایان نامه در مورد شهرکرد,پایان نامه شهرکرد,تحقیق در مورد شهرکرد,تحقیق شهرکرد,جغرافیای شهرکرد,دانلود پایان نامه شهرکرد,دانلود تحقیق شهرکرد,دانلود مقاله شهرکرد,مقاله در مورد شهرکرد,مقاله شهرکرد,نقشه شهرکرد دانلود تحقیق شهرکرد دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد شهرکرد،در قالب pdf و در 8…

 • تحقیق تعریف از شبکه های کامپیوتری و مراحل نصب windows Server 2003

  ریخت شناسی شبکه,شبکه کامپیوتری,مدلهای شبکه,مراحل نصب,ویندوز سون تحقیق تعریف از شبکه های کامپیوتری و مراحل نصب windows Server 2003 رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق  با موضوع تعریف از شبکه های کامپیوتری و مراحل نصب windows Server 2003 ،در قالب word…

 • پاورپوینت ایمنی تانک های ذخیره سازی

  استاندارد ساخت مخازن ذخیره,استاندارد مخازن سوخت گازوئیل,انواع مخازن ذخیره,انواع مخازن ذخیره سازی نفت,انواع مخازن نفت و گاز pdf,جزوه ساخت مخازن سقف شناور,مخازن سقف ثابت,مراحل ساخت مخازن ذخیره پاورپوینت ایمنی تانک های ذخیره سازی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت ایمنی…

 • تحقیق جهانی شدن تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی

  پایان نامه پیرامون تئوری های اجتماعی,پروژه تئوری های اجتماعی,تحقیق تئوری های اجتماعی,تحقیق در مورد تئوری های اجتماعی,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی تئوری های اجتماعی,دانلود تحقیق تئوری های اجتماعی,مقاله تئوری های اجتماعی تحقیق جهانی شدن تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی رفتن به…

 • تحقیق نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف استراتژيك سازمان ها

  پاورپوینت نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف سازمان,پایان نامه نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف سازمان,تحقیق نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف سازمان,مقاله نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف سازمان,نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف استراتژيك سازمان ها,نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف سازمان تحقیق نقش فرهنگ…

 • تحقیق مدیریت و ارتباطات

  تحقیق,مدیریت,وارتباطات تحقیق مدیریت و ارتباطات رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مدیریت وارتباطات،در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چكيدهمقدمهارتباط انواع ارتباطات ضرورت برقراري ارتباط در مديريتارتباطات در سازمانروش‌هاي بهبود ارتباطاتموانع موجود بر سر راه ارتباطات اثربخش نتيجه گيري مراجع…

 • تحقیق کاربرد کالای نساجی برای حفاظت از محیط زیست

  تحقیق در مورد نساجی,تحقیق مهندسی نساجی,تحقیق نساجی,حفاظت از محیط زیست با نساجی,کاربرد کالای نساجی برای حفاظت از محیط زیست,کاربرد مهندسی نساجی در محیط زیست,کاربرد نساجی در حفاظت از محیط زیست,مقاله در مورد نساجی,مقاله نساجی دانلود تحقیق کاربرد کالای نساجی برای…

 • نگاهی به چالش های قیمت گذاری در بخش راه

  اهمیت قیمت گذاری پروژه,تخمیت قیمت پروژه راه,چالش های قیمت گذاری,چالش های قیمت گذاری در بخش راه,قیمت پروژه راه,قیمت گذاری پروژه,قیمت گذاری پروژه راه,قیمت گذاری پروژه ها,قیمت گذاری در بخش راه,قیمت گذاری در راهسازی دانلود نگاهی به چالش های قیمت گذاری…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فاروج (واقع در استان خراسان شمالی)

  استان خراسان شمالی,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فاروج,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فاروج (واقع در استان…

 • طرح توجیهی تولید نخ POY پلی استر

  جدیدترین طرح توجیهی تولید نخ پلی استر,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید نخ پلی استر,دانلود طرح توجیهی تولید نخ پلی استر,طرح توجیهی تولید نخ پلی استر,طرح توجیهی تولید نخ پلی استر رایگان,طرح توجیهی رایگان تولید نخ پلی استر طرح توجیهی تولید…