پاورپوینت بررسی انواع ابرها به همراه فایل word و تصاویر

بررسی انواع ابرها,پاورپوینت آماده جغرافیا بررسی انواع ابرها,پاورپوینت بررسی انواع ابرها,تحقیق بررسی انواع ابرها,دانلود پاورپوینت بررسی انواع ابرها,دانلود پاورپوینت در مورد بررسی انواع ابرها,دانلود تحقی,دانلود رایگان پاورپوینت بررسی انواع ابرها
پاورپوینت بررسی انواع ابرها به همراه فایل word و تصاویر

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:پاورپوینت بررسی انواع ابرهاقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 55 ,25 صفحه wordقابل ویرایشبخشی از پاورپوینت:ابرهاابرهاتوده هاي قابل رويت قطرات اب يا بلورهاي يخ بوده كه
در تروپوسفر زمين (پست ترين لايه جو زمين) شناورندو با نيروي باد حركت مي
كنند. ابرها از فضا به صورت پوشش سفيدي كه كره زمين را احاطه كرده اند قابل
رويت هستند. چگونگي تشكيل ابرها: ابرها هنگامي تشكيل
مي شوند كه بخار اب بر روي ذرات ريز گردوغبار كه در هوا معلقند تقطيرميشود.
اين تقطير (تشكيل ابر) در زمان برخورد هواي گرم و سرد اتفاق مي افتد.
هنگامي كه هواي گرم از يك سمت كوهستان صعود مي كند يا هنگامي كه بر فراز يك
منطقه سرد مانند حجمي از اب خنك حركت مي كند ،خنك مي شود. علت اين پديده
اين است كه هواي خنك قادر به حفظ بخاراب كمتري نسبت به هواي گرم بوده واب
اضافي به صورت مايع يا يخ فشرده مي شود.انواع ابرها                       پيشوندها و پسوندهاي مورد استفاده براي توصيف ابرها: ابرها
با توجه به ظاهر و ارتفاعشان درجو شناخته مي شوند . براي مثال سيرو(به
معني دسته مو) پيشوندي استكه براي ابرها در ارتفاع بالا(بالاي 20000 فوت)
استفاده مي شود. التو پيشوندي است كه براي ابرهاي مياني(بين6000 تا 20000
فوت)استفاده ميشود. براي ابرها در ارتفاع پائين پيشوندي وجود ندارد. هنگامي
كه ابرها نزديك زمين هستند مه نام مي گيرند. نيمبو(به معني باران) پيشوندي
است كه براي ابرهاي با قابليت بارش استفاده  مي شود. پسوند نيمبوس نيز
همين كاربرد رادارد.كومولو(به معني توده )به ابرهاي انباشته و استارتو(به
معني لايه)به ابرهاي پهن،هموار ولايه اي اطلاق مي شود.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع ابر (طبقه):  كومولونيمبوس=ابرهاي غران نام انگلیسی:  Cumulonimbusعلامت اختصاري:   Sbظاهر:   مي تواند باعث ايجاد اذرخش،رعد،تگرگ،بارانهاي قوي،بادهاي قوي و گردبادتركيب:  _ارتفاع:   نزديك زمين تا 75000 پا (ابرهاي عمودي)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع ابر (طبقه):  سيرواستراتوسنام انگلیسی:  Cirrostratusعلامت اختصاري: Cs  ظاهر:  نازك وكم بوده و به صورت صفحات ظاهر ميشود. بالاي ابرهاي غران قرار دارد.تركيب:  _ارتفاع:  بيشتر از 18000 پا(ارتفاع بالا)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع ابر (طبقه): سيروسنام انگلیسی:  Cirrusعلامت اختصاري:  Ciظاهر: نازك،كم،رشته اي يافرفريتركيب:  بيشتر شامل بلورهاي يخارتفاع:  بالاتر از18000 پا(ابرهاي بلند ارتفاع)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع ابر (طبقه):  سيروكومولوسنام انگلیسی:Cirrocumulus علامت اختصاري:  Ccظاهر:  كوچك،باد كرده،تكه تكه وباظاهر موج مانندتركيب:  _ارتفاع: بالاتر از 18000 پا (ابرهاي بلند ارتفاع)    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع ابر (طبقه): التوكومولوسنام انگلیسی:Altocumulusعلامت اختصاري: Acظاهر:  ابرهاي متوسط به صورت باد كرده، تكه تكه وپراكنده كه در دسته هاي خطي قرار دارند.تركيب:  _ارتفاع:  بين 6500 تا 20000 پا(فوت)(ابرهاي مياني)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع ابر (طبقه):  التواستراتوسنام انگلیسی: Altostratusعلامت اختصاري:  Asظاهر: نازك ويكنواختتركيب: _ارتفاع: بين 6500 تا 20000 پا (ابرهاي مياني)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع ابر (طبقه): استراتوكومولوسنام انگلیسی: Stratocumulusعلامت اختصاري:  Scظاهر: پهن وهمواردر پائين،باد كرده در بالاتركيب:  _ارتفاع:  زير6500 فوت (ابرهاي كم ارتفاع)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع ابر (طبقه): كومولوسنام انگلیسی: Cumulusعلامت اختصاري:  Cuظاهر: باد كرده و انباشتهتركيب: _ارتفاع: زير 6500 فوت  (ابرهاي عمودي)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع ابر (طبقه): استراتوسنام انگلیسی: Stratusعلامت اختصاري: Stظاهر:  ابرهاي يكنواخت،هموار ولايه اي ضخيم ونازك با حاشيه هاي نا معلومتركيب:  بيشتر شامل قطرات مايعارتفاع:  زير 6500 فوت (ابرهاي كم ارتفاع)    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع ابر (طبقه):  نيمبواستراتوسنام انگلیسی: Nimbostratus  علامت اختصاري:  Nsظاهر:  ابرهاي يكنواخت،تيره،هموار كم ارتفاع و بدون ويژگي كه بارش زا هستند.تركيب: بيشتر شامل قطرات مايعارتفاع:  زير 6500 فوت(ابرهاي كم ارتفاع)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع ابر (طبقه): مهنام انگلیسی:  fog ,mist         علامت اختصاري:  _ظاهر:  ابرهاي استراتوس بسيار پستتركيب: بيشتر شامل قطرات مايعارتفاع: در تماس با زمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانواع ديگر از ابرها      ابرهاي ماما توس تيره وبه شكل كيسه هاي كوچك شل بوده واغلب پس از گرد باد ظاهر مي شوند .ابرهاي
كوهستاني به واسطه صعود هواي مرطوب بر فراز كوهستان يا ديگر عوارض برجسته
جغرافيايي تشكيل مي شوند. هوا از يك سمت كوه بالا امده وبه سرعت خنك مي
شود، سپس تقطير شده و تبديل به ابر مي شود.يكابر پيليوسهموار و صاف بوده و بر فراز يا روي نماد مهم جغرافيايي مانند كوهستان يافت مي شود. يك
كننتريل (مخفف دنباله تراكمي) بخار ابر مانندي است كه در دنباله و پشت
برخي از هواپيماها به هنگام پرواز در هواي سرد ،صاف ومرطوب تشكيل مي شود.
كنتريل از بخار اب موجوددر اگزوز موتور جت تشكيل مي شود. انواع ابرهابه طور كلي، انواع مهم ابرها را به طور خلاصه به شرح زير مي‌توان بيان داشت:1- ابرهاي سيروس (Cirrus) :
اين ابرها از مرتفع‌ترين ابرها بوده واغلب به صورت پرمانند و سفيد رنگ و
شفاف (ملو از بلورهاي يخ) در آسمان ديده مي‌شوند. اين ابرها بعضاً به صورت
دسته‌هاي منظم جدا از هم، در آسمان ديده مي‌شوند در اين صورت موسوم به
سيروس‌هاي هواي خوب بوده و اگر توأم با ابرهاي سيرواستراتوس و آلتواستراتوس
گردند. معمولاً علامت هواي بد مي‌باشند.2- ابرهاي سيروس (Cirrus)
: اين ابرها را مي‌توان سيروس‌هاي نازك تور مانندي دانست كه از ابرهاي
كوچك سفيد و به هم فشرده به شكل گوله پشمي شكيل يافته‌اند و به علت شفافيت
خورشيد و ماه و ستارگان از پشت آنها قابل رويت بوده و اغلب هاله‌اي دور
خورشيد و ماه تشكيل مي‌دهند. اين هاله‌ نتيجه شكست نور بوسيله بلورهاي يخ
معلق در هوا است ظهور اين ابرها، علامت نزديك شدن هواي طوفاني بوده و به
همين لحاظ، اين ابرها را مي‌توان پيش از فرا رسيدن هواي بد و يا حالت‌هاي
طوفاني هوا، مشاهده نمود.3- سيرو كومولوس (Cirrocumulus) : اين
ابرها اغلب از توسعه ابرهاي سيرو استراتوس حاصل شده و بدون سايه مي‌باشند و
غالباً به جاي خورشيد و ماه هاله‌اي در آسمان بوجود مي‌آورند. ساختمان
آنها اغلب متشكل از قطعات سفيد رنگ بوده و معمولاً پيش از ابرهاي سيروس در
آسمان ظاهر مي‌شوند. ظهور آنها در آسمان، مقدمه فرا رسيدن هواي ابري و
طوفاني است. 4- آلتو استراتوس (Altostratus) : اين ابرها به صورت لايه‌هاي يكنواخت و متحدالشكل خاكستري يا متمايل به آبي به صورت تركيبي از الياف، آسمان را مي‌پوشانند.به
علت قشر ظريف اين ابرها تشخيص موقعيت خورشيد از پشت آنها امكان‌پذير است
معمولاً پس از پيدايش ابرهاي آلتو استراتوس، ريزيش‌هاي جوي در سطح وسيعي به
طور مدام شروع مي‌گردد.5- آلتوكومولوس : (Altocumulus) اين
ابرها شامل لايه‌ها و يا تكه‌هاي بزرگ گوي مانندي از قطرات زير آب بوده كه
معمولاً بصورت شيار و يا امواج نسبتاً منظمي مشاهده مي‌گردد. جريان عمودي
هوا در لايه‌اي كه بوسيله اين ابرها پوشيده شده، سبب رشد سريع قابل
ملاحظه‌ايي در جهت عمودي در اين ابر مي‌گردد به همين سبب، اين ابرها اغلب
در بالاي قلل كوهها و يا در فوق جريانات عمودي مشاهده مي‌گردند . اين ابر
اغلب شكل عدسي دارند . پديدار شدن اين ابرها در آسمان بيانگر شرايط بد هوا و
ايجاد رعد و برق مي‌باشد.- این پاورپوینت کاملا استاندارد بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است. 

 

بررسی انواع ابرها پاورپوینت بررسی انواع ابرها دانلود رایگان پاورپوینت بررسی انواع ابرها دانلود پاورپوینت بررسی انواع ابرها دانلود پاورپوینت در مورد بررسی انواع ابرها تحقیق بررسی انواع ابرها پاورپوینت آماده جغرافیا بررسی انواع ابرها دانلود تحقی

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان عجب شیر (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  لایه مدل رقومی ارتفاعی عجب شیر,مدل رقومی ارتفاعی رایگان عجب شیر,نقشه DEM شهرستان عجب شیر,نقشه DEM عجب شیر,نقشه رایگان DEM عجب شیر,نقشه رستری DEM عجب شیر,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان عجب شیر,نقشه مدل رقومی ارتفاعی عجب شیر دانلود نقشه مدل…

 • لایه ازون چیست؟

  ازون,اسلاید,پاورپوینت,لایه دانلود لایه ازون چیست؟ دانلود فایل لایه ازون چیست؟ در قالب پاورپوینت و در 18 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: لایه ازون پاورپوینت اسلاید

 • تحقیق امام زاده هاي زيد و يحيي (واقع در شهر تهران)

  امام زاده,امام زاده زید,امام زاده یحیی,امامزاده زید,امامزاده زید بازار,امامزاده زید تهران,امامزاده زید در بازار تهران,امامزاده یحیی,امامزاده یحیی تهران,تحقیق امامزاده زید,تحقیق امامزاده یحیی,تحقیق در مورد امامزاده زید,مقاله امامزاده یحیی دانلود تحقیق امام زاده هاي زيد و يحيي (واقع در شهر تهران)…

 • پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی شهر سمنان

  پروژه تنظیم شرایط محیطی 1,پروژه تنظیم شرایط محیطی شهر,تنظیم شرایط محیطی شهر تهران,تنظیم شرایط محیطی شهر سمنان,تنظیم شرایط محیطی شهر شیراز,تنظیم شرایط محیطی شهر کاشان,تنظیم شرایط محیطی شهر یزد,دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی شهر دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی شهر…

 • ترجمه مقاله درباره طراحی استراتژیک ‌تر ساخت و مونتاژ محصول: اولویت‌ های برای مهندسی همزمان ...

  ترجمه مقاله مهندسی صنایع,ترجمه مقاله مهندسی مکانیک,دانلود ترجمه مقاله مهندسی صنایع,دانلود ترجمه مقاله مهندسی مکانیک,دانلود مقاله ترجمه شده مهندسی صنایع,مقاله ترجمه شده مهندسی صنایع,مقاله ترجمه شده مهندسی مکانیک دانلود ترجمه مقاله درباره طراحی استراتژیک ‌تر ساخت و مونتاژ محصول: اولویت‌…

 • جدیدترین نمونه سوالات عروسک دوز آزمون های فنی و حرفه ای همراه با جواب

  دانلود نمونه سوالات عروسک دوز,دانلود نمونه سوالات عروسک دوز آزمون های فنی و حرفه ای,نمونه سوالات عروسک دوز,نمونه سوالات عروسک دوز آزمون های فنی و حرفه ای با جواب دانلود جدیدترین نمونه سوالات عروسک دوز آزمون های فنی و حرفه…

 • تحقیق تئوري حسابداري

  تئوري,تحقیق,حسابداري تحقیق تئوري حسابداري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تئوري حسابداري،در قالب word و در 42 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:1- روش اولين صادره از آخرين وارده و توليد ناخالص ملي 2- شركت Allegheny Beverage 3- شش نشانه(پرچم) در تكزاس  4-شركت…

 • پاورپوینت بررسي علائم فرسودگی شغلی (Job Burnout) و راه هاي برون رفت از آن

  افسردگی شغلی چیست,پایان نامه فرسودگی شغلی,تعریف فرسودگی شغلی,فرسودگی شغلی doc,فرسودگی شغلی pdf,فرسودگی شغلی ppt,فرسودگی شغلی به انگلیسی,مقاله فرسودگی شغلی پاورپوینت بررسي علائم فرسودگی شغلی (Job Burnout) و راه هاي برون رفت از آن رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت بررسي…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان ده فایده سازمان تجارت جهانی، به همراه اصل مقاله

  ترجمه مقاله تجارت جهانی,ترجمه مقاله سازمان تجارت جهانی,دانلود ترجمه مقاله تجارت جهانی,دانلود ترجمه مقاله سازمان تجارت جهانی,مقالات ترجمه شده تجارت,مقاله ترجمه شده تجارت,مقاله ترجمه شده تجارت جهانی,مقاله ترجمه شده سازمان تجارت جهانی دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان ده فایده…

 • پاورپوینت کتاب گزيده قصايد خاقاني دكتر منصور ثروت

  پاورپوینت کتاب گزيده قصايد خاقاني,خلاصه کتاب گزيده قصايد خاقاني,دانلود کتاب گزيده قصايد خاقاني,کتاب گزيده قصايد خاقاني,کتاب گزيده قصايد خاقاني دکتر منصور ثروت,کتاب گزيده قصايد خاقاني منصور ثروت,نکات کتاب گزيده قصايد خاقاني دانلود پاورپوینت کتاب گزيده قصايد خاقاني دكتر منصور ثروت…