پروژه بررسی انواع کارتهاي هوشمند

انواع كارت هوشمند,بررسي انواع كارت هوشمند,بررسي كارتهاي هوشمند,پايان نامه,پايان نامه كامپيوتر,پروژه,پروژه كامپيوتر,دانلود پايان نامه,دانلود پروژه,كارت هوشمند
دانلود پروژه بررسی انواع کارتهاي هوشمند

دانلود فایل

چکیدهاز حدود چهاردهه قبل، اولین کارتهای هوشمند به بازار عرضه شدند و به دلیل کاربردهای گسترده آنها با سرعتفزاینده ای در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتند. یک کارت هوشمند عبارتاست از جسم فیزیکی کارت که یک تراشه رایانه ای برروی آن نصب شده باشد. ظرفیتحافظه این کارت ها بین1الی64کیلو بایت قابل تغییر است. از طرفی، قابلیتذخیره سازی و پردازش اطلاعات و نیز، قابلیت بالای مراقبت از اطلاعات ذخیرهشده، کاربرد این کارت ها را به کلیه عرصه های زندگی انسانگسترشداده است. دراین پروژه ضمن معرفی کارت-های هوشمند و اشاره ای به تاریخچه ظهور و رشد آنها،به فناوری انواع کارت های هوشمند پرداخته شده و پس از برشمردن مزایای استفادهاز این کارت ها، به کاربردهای کارت در پنج حوزه مختلف، از جمله: حمل و نقل؛گردشگری؛ فرهنگی – رفاهی؛ پرداخت های روزمره شهروندان و خدمات نیروی انسانیسازمان ها توجه شده است.مقدمهدرحال حاضر، بشر به اين حقيقت دست پيدا كرده است كه انتقال فيزيكي،زمان¬بر،هزينه زا ومحدودكننده است و براي آنكه بتواند اين مشكل را مرتفع كند، از ابزارهاي مختلف سودجسته است . اما وسيله اي كه بيش از وسايل ديگر، مورداستفاده قرارگرفته وتاكنون بسياري از مشكلات را حل كرده است و ازطرفي محدوديتهاي كمتري نيز دارد،انتقال اطلاعات ازطريق تكنولوژيهاي ارتباطي است . اين انتقال ، علاوه بر آنكه باعث پيشبرد فعاليتها مي گردد، محدوديتهاي انتقال فيزيكي را نداشته و حتي در مواردي بهتر ازآن عمل مي كند. به عنوان مثال ، در انتقال فيزيكي ، امكان بروز اشتباه ، دوباره كاري و… به وفور مشاهده مي شود درحالي كه در انتقال اطلاعات ، اين موارد به حداقل مقدار خودمي رسند. انتقال اطلاعات نيازمند يك تكنولوژي است كه در جهانبه عنوان تكنولوژي اطلاعات شناخته مي شود . تكنولوژي اطلاعات داراي اين ويژگي است كه مرز علم و دانش را برداشته و ازتجمع دانايي در يك فرد يا يك مجموعه جلوگيري مي كند .با اين تكنولوژي ، ارتباط كشورها و مردمان آن بيشتر و نزديكتر شده و جهان به سمت يك دهكده جهاني پيش مي رود. درنهايت باعث مي شود كه مكان ، معني فعلي خود را ازدست داده و محدوديتهاي مكاني ازبين برود .از آنجايي كه اين تكنولوژي باعث مي شود كه تمامي حرفه ها به صورت جهاني بتوانند از آن بهره گيري كنند، لزوم آشنايي و استفاده از آن ، ثابت مي شود. به عنوان مثال ،توليدكنندگان براي تمامي مراحل خريد مواداوليه ، توليد زير قطعات ، مونتاژقطعات وفروش محصولات خود نياز بهبهره گيريمناسب از تكنولوژي اطلاعات دارند چرا كه چنانچه اين بهره گيري به صورت مناسب وجود نداشته باشد، باعث از دست رفتن فرصتهاي مختلف مي گردد .روند تكنولوژي اطلاعاتي اين حقيقت را نشان مي دهد كه يا بايد با اين تكنولوژي آشنا شده و حداكثر استفاده را از آن كرد يا اينكه چشم و گوش را به روي آن بست و آن راناديده گرفت .نگاهي گذرا به چگونگي پيشرفت كشورهاي توسعه يافته و روند پيشرفت آنها نشان مي دهد كه اين كشورها در اين تكنولوژي پيشقدم بوده و از آن به نحو مناسب استفاده مي كنند. درحالي كه ساير كشورها به نحو مناسب از اين تكنولوژي استفاده نمي كنند .فهرست :الف-چکیده      9ب-مقدمه     10ج-تاریخچه کارت های هوشمند    12د-فصل اول : مشخصات کارت هوشمند    171.1مشخصات فیزیکی کارت هوشمند    171.2 دسته بندی های کارت هوشمند    18•    2.1. 1دسته بندی بر اساس سطح تماسی     18•    2.2.1كارت‌هاي هوشمند تماسي(Contact Smart Card)    18•    3.2.1كارت‌هاي هوشمند غيرتماسي(Contactless Smart Card)    19•    4.2.1كارت‌هاي هوشمند تركيبي(Dual-Interface Smart Card)    20•    1.2. .5دسته بندی بر اساس نوع تراشه    20•    6.2.1انواع تراشه های کارت هوشمند    20•    7.2.1تراشه های دارای حافظه    21•    8.2.1مدارهای مجتمع خاص منظوره    21•    9.2.1تراشه های دارای ریز پردازنده    223.1.افزایش کارایی و سرعت تعامل     224.1.استانداردهای کارت هوشمند    23•      1.4.1استانداردهای بین المللی کارت هوشمند    23•    ISO/7816   2.4.1(استاندارد کارتهای هوشمند تماسی)    24•    3.4.1 استانداردهای کارت هوشمند غیر تماسی    25ه-فصل دوم : اجزاء کارت هوشمند    261.2 اجزای اصلی کارت    26•    1.1.2 چاپ و برچسب گذاری    27•    2.1.2 برجسته سازی    28•    3.1.2 تصویر سه بعدی    28•    4.1.2 قاب نشانگر    28•    5.1.2 اجزای لمسی    29•    6.1.2 علامت مغناطیسی    29•    7.1.2 پیمانه تراشه    29•    8.1.2 انتن    3022. ریز کنترل کننده های کارت هوشمند    30•    1.2.2 پردازشگر    35•    2.2.2 حافظه    361.2.2.2ROM    372.2.2.2SRAM    373.2.2.2DRAM    38.24.2.2EPROM     395.2.2.2 Flash & EEPROM    40•    3.2 سخت افزار تکمیلی     40و-فصل سوم : امنیت کارت هوشمند     431.3 حملات رایج بر کارت های هوشمند     43•    1.1.3 مقدمه برای طبقه بندی حملات     43•    2.1.3 طبقه بندی حمله کنندگان     441.2.1.3 حملات از طریق خروجی به دارنده کارت و مالک کارت     452.2.1.3 حملات از طریق دارنده کارت به خروجی     463.2.1.3 حملات از طریق دارنده کارت به مالک اطلاعات     464.2.1.3 حملات از طرف صادر کننده علیه دارنده کارت    485.2.1.3 حملات از طریق تولید کننده علیه صاحب اطلاعات    482.3 اجرای سریع الگوریتم های رمزی   AES  در کارت های هوشمند     48•    1.2.3  روش ترکیب شده ی AES    511.1.2.3 الگوریتم انتخابی  AES    52•    2.2.3 برنامه ریزی حافظه ی COS    561.2.2.3  روش  CSOD    58•    3.2.3 مرحله اجرا     603.3 طراحی اصولی پردازشگرهای کارت هوشمند مقاوم در برابر دستکاری     61•    1.3.3  حملات هجومی     621.1.3.3 باز کردن بسته بندی کارت هوشمند    622.1.3.3 بازسازی طرح     634.1.3.3 ریزیابشگری دستی     635.1.3.3 تکنیکهای بازخوانی حافظه    636.1.3.3 تکنیکهای پرتوی ذره     64•    2.3.3 حملات غیر هجومی    64•    3.3.3 چاره جویی ها    661.3.3.3 سیگنال حالتی تصادفی    662.3.3.3 چند شیاره کردن تصادفی     683.3.3.3 حسگرهای فرکانس پایین قوی    684.3.3.3 نابودی مدار بندی تست    695.3.3.3  شمارشگر برنامه محدود شده     706.3.3.3 شبکه های حسگر لایه بالا    71ز-فصل چهارم : طراحی کارت هوشمند    731.4طراحی و آزمایش تراشه کارت هوشمند با استفاده از شبکه     732.4 طـراحــی و ازمــایش تــراشه کارت هوشمنــد با استفــاده از شبکــه بـــر اساس تــراشه خودکار چرخه ای    74•    1.2.4 تراشه کارت هوشمند کار رکن 3     75•    2.2.4 ساختار زنجیره    761.2.2.4 پروتکل پیوند خودزمان    762.2.2.4 انجام قابل سنجش    773.2.2.4 تعویض پکت اطلاعاتی     78•    3.2.4 ترکیب و مجتمع کردن تراشه کارت هوشمند با استفاده از زنجیره     791.3.2.4 ساختار شبکه    802.3.2.4 ادابپتور (مبدل برق) رابط شبکه    80ح-فصل پنجم : کاربردهای کارت هوشمند     821.5 کاربردهای کارت هوشمند    832.5 کاربرد های شناسایی     843.5 کاربرد های مالی     84•    1.3.5خدمات حمل و نقل درونشهری و بین شهری    85•    2.3.5 خدمات کارت در حوزهگردشگری    87•    3.3.5 خدمات کارت هوشمند در حوزه فرهنگی – رفاهی    89•    4.3.5 خدمات کارت در حوزه پرداخت های شهروندان    90•    5.3.5 خدمات کارت درحوزه نیروی انسانی     914.5  كاربرد‌هاي نگهداري اطلاعات    91 5.5 كارت‌هاي هوشمند چند منظوره     926.5 قسمت هايي از تکنولوژی های ساخت کارت هوشمند در ايران    94ط-نتیجه    95ی-منابع    96

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
پروژه دانلود پروژه پروژه كامپيوتر پايان نامه دانلود پايان نامه پايان نامه كامپيوتر كارت هوشمند بررسي كارتهاي هوشمند انواع كارت هوشمند بررسي انواع كارت هوشمند

 • تحقیق موسیقی و معیارهای آن در اسلام

  پایان نامه موسیقی در اسلام,تحقیق در مورد موسیقی در اسلام,تحقیق موسیقی در اسلام,چکاد,مقاله در مورد موسیقی در اسلام,مقاله موسیقی در اسلام,موسیقی در اسلام,موسیقی در اسلام pdf,موسیقی در اسلام حرام است دانلود تحقیق موسیقی و معیارهای آن در اسلام دانلود فایل…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شادگان (واقع در استان خوزستان)

  استان خوزستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شادگان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شادگان (واقع در استان خوزستان)…

 • تحقیق تاريخچه بيماري ايدز

  پایان نامه تاريخچه ايدز,پروژه تاريخچه ايدز,پروژه در مورد تاريخچه ايدز,تاريخچه ايدز,تحقیق آماده در مورد تاريخچ,تحقیق در مورد تاريخچه ايدز,دانلود تحقیق تاريخچه ايدز,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه ايدز,مقاله تاريخچه ايدز,مقاله در مورد تاريخچه ايدز تحقیق تاريخچه بيماري ايدز رفتن به سایت اصلی…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آستارا (واقع در استان گیلان)

  استان گیلان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان آستارا,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آستارا دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آستارا (واقع در استان گیلان) دانلود فایل - نقشه…

 • پاورپوینت کارگاه ثبت اختراع

  ثبت اختراع اپلیکیشن,ثبت اختراع دارو,ثبت اختراع درایران,جستجوی اختراعات ثبت شده,روش های ثبت اختراع,قانون ثبت اختراعات,مراحل ثبت اختراع,هزینه ثبت اختراع در ایران پاورپوینت کارگاه ثبت اختراع رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت کارگاه ثبت اختراعقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 20فهرست مطالب: اختراع چیستانواع…

 • دانلود گزارش کارآموزی بررسي فرايند توليد كارخانه رب گلچين مغان

  خرید گزارش کارآموزی کارخانه رب,خرید گزارش کارورزی کارخانه رب,دانلود پروژه کارآموزی کارخانه رب,دانلود کارآموزی رب گلچين مغان,دانلود گزارش کار کارخانه رب,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه رب,کارآموزی رب گلچين مغان,کارورزی,گزارش کارآموزی رب گلچين مغان دانلود دانلود گزارش کارآموزی بررسي فرايند توليد كارخانه…

 • تحقیق تاریخچه معماری در ایران

  پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد تاریخچه معماری ایران,خرید مقاله,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله تاریخچه معماری ایران,دانلود مقاله در مورد تاریخچه معماری ایران,دانلود مقاله فارسی,سایت مقاله,مقاله در مورد تاریخچه معماری ایران تحقیق تاریخچه معماری در ایران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع…

 • كتاب توپ مرواري

  كتاب توپ مرواري دانلود كتاب توپ مرواري دانلود فایل كتاب توپ مرواري   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: كتاب توپ مرواري

 • تحقیق پرسش مهر بعد از توافق هسته ای و لغو تحریم ها

  بعد از توافق هسته ای,پرسش مهر,دانلود مقاله پرسش مهر,دانلود مقاله پرسش مهر بعد از توافق هسته ای,لغو تحریم ها دانلود تحقیق پرسش مهر بعد از توافق هسته ای و لغو تحریم ها دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع پرسش مهر…

 • پاورپوینت نمونه کارهای مهندس هوشنگ سیحون

  پاورپوینت اثار هوشنگ سیحون,پاورپوینت هوشنگ سیحون,تحقیق درباره هوشنگ سیحون,دانلود پاورپوینت اثار هوشنگ سیحون,دانلود پاورپوینت هوشنگ سیحون,هوشنگ سیحون,هوشنگ سیحون pdf,هوشنگ سیحون ppt,هوشنگ سیحون آثار,هوشنگ سیحون فردوسی دانلود پاورپوینت نمونه کارهای مهندس هوشنگ سیحون دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد نمونه کارهای مهندس…