گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی

پروژه کا,دانلود گزارش کارورزی مهندسی پزشکی,کاورزی مهندسی پزشکی,گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر,گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی,گزارش کاراموزی پزشکی,گزارش کارورزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی
دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می
کنید اشاره شده است :

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل
ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

موضوع : گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر
و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           

چكيده     1

فصل اول

مقدمه     4

نورچيست            5

پيدايش  ليزر         7

ساخت ليزر          8

ليزر در پزشكي     12

ظهور ليزر تراپي   15

معرفي مراكزي كه در دوره كارورزي به آنجا
رفتم           20

فصل دوم: مباني و اصول ليزر

مفاهيم اوليه          23

برخورد نور با ماده 26

ماهيت نور و ليزر  28

اساس تشكيل ليزر   31

ماده فعال 33

كاواك     33

منبع انرژي          33

نحوه توليد ليزر     35

خواص ليزر         37

تك فامي  38

همدوسي  38

واگرايي كم و هم راستايي     38

شدت بالا و درخشندگي         39

طبقه بندي ليزرها   39

ليزرهاي حالت جامد            42

ليزرهاي مايع        44

ليزرهاي گازي      48

ليزرهاي نيمه هادي             52

ليزرهاي پلاسما     55

فصل سوم:انواع ليزرها و اصول دستگاههاي
ليزر تراپي

مقدمه     57

انواع ليزرها در دستگاههاي ليزر تراپي 58

ليزر هليوم- نئون   62

ليزر اينديوم- كاليم- آلومينيوم – آرسنايد 63

ليزر گاز كربنيك    64

ليزهايND – Yag 66

ليزر ياقوت           67

ليزر كريپتون        67

شرايط انتخاب و بكارگيري دستگاه ليزرتراپي      68

گذشته،حال و آينده دستگاههاي ليزر تراپي          70

ليزر ديودي و نحوه ساخت آن            71

انتقال انرژي در مواد نيمه هادي         73

نحوه ساخت ديود ليزر         78

ساختمان داخلي ديود ليزر      82

ميزان واگرايي و اندازه پرتو  82

وابستگي درجه حرارت به توان خروجي           84

رفتار زماني ديود ليزر         86

نحوه موازي كردن پرتوي ليزر          89

انواع ديود ليزر     90

ليزر تراپي چيست  92

فيزيولوژي بافت و ليزر       95

برهم كنش نور با بافت         98

فصل چهارم

نكات عملي در ارتباط با دستگاهها       104

كاليبراسيون          110

عوامل مكانيكي در بهم خوردن كاليبراسيون        111

معرفي دستگاهها و اپراتوري آنها        112

معرفي دستگاه Mustang
    114

اپراتوري  Mustang         118

معرفي ليزر قلمي   120

معرفي 
AZOR-2k-02        121

اپراتوري AZOR-2k-02      122

معرفي دستگاه ILP
و اپراتوري آن       124

فصل پنجم

نكات ايمني           127

تقسيم بندي ليزر از لحاظ انرژي          129

روش هاي ايمني    130

خطرات ناشي از پرتو          131

خطرات چشمي      133

خطرات دندان       134

خطرات غير وابسته به پرتو  135

فصل ششم

نتيجه گيري          137

منابع و ماخذ         140

 

 

 

 

آشنايي با ليزر و بررسي دستگاههاي ليزر
در پزشكي

 

 

چكيده

كلمه ليزر از حروف اول عبارت

Light Amplification by Sitmulated
Emission of Radiation

تشكيل شده است . امروزه علم استفاده از
ليزرهاي كم توان بسيار گسترده شده و به نام ليزر درماني يا Low
Level Laser Therapy (LLLT) شناخته مي‌شود .

 تاثير ليزرهاي كم توان ،‌گرمايي و تخريبي نبوده ،
بلكه به صورت فتوشيميايي است . فوتون وارد بافت شده ، در ميتوكندري‌ها و غشاي سلولي
جذب شده ، انرژي نوراتي به انرژي شيميايي ( به صورت ATP)
تبديل شده و ATP منجر به تحريك
و پروليفراسيون سلولي مي‌شود . نفوذ پذيري غشاي سلولي تغيير مي‌كند و منجر به تغييرات
فيزيولوژيك مي‌شود . اين تغييرات ماكروفاژها ، فيبروبلاست‌ها ، سلول‌هاي اندوتليال
،ماست‌سل‌ها ،برادي كينين و سرعت هدايت عصبي را تحت تاثير قرار مي‌دهند . در واقع ليزرهاي
كم توان اثر تنظيمي بر روي فعل و انفعالات حياتي ( Biomodulatory
Effect) دارند ( به همين علت ليزر
سرد نيز ناميده مي‌شوند .)‌ با مطالعات و تحقيقاتي كه در سراسر دنيا بر روي ليزر تراپي
انجام مي‌شود كاربردهاي درماني اين روش طيف وسيعي از ترميم بافت و التيام زخم تا كاهش
درد را در بر مي‌گيرد . اين امر بيانگر اهميت طول موج ، دوز درماني و فركانس هاي انتخاب
شده است .

 طول موج‌هاي قرمز ( 700- 600 نانومتر ) و مادون قرمز
(700 نانومتر به بالا) نورهاي اصلي در ليزر تراپي هستند . عمق نفوذ اشعه ليزر به بافت
براي تحريك فيزيولوژيك سلول‌ها و بافت ، به طور موج اشعه بستگي دارد . تنها 5 درصد
شدت نور قرمز ، قابليت نفوذ به بافت زير جلدي داشته و بيشترآن در سطح جذب مي‌شوند.
بنابراين از نور قرمز بيشتر در سطح (مانند بيماري‌هاي پوستي و نظير آن ) استفاده مي‌شود
. امنا در مورد ليزرهاي مادون قرمز 20 درصد شدت اشعه به بافت زير جلدي مي‌رسد و در
نتيجه در درمان مفاصل ، عضلات ، كاهش درد و… كاربرد دارد .

 

كاربردهاي ليزر درماني

اشعه ليزر پس از تابش و رسيدن به سطح داخل
سلول داراي اثراتي است . از جمله تنظيم و متعادل ساختن :

–           متابوليسم
سلولي

–           توليد
كلاژن

–           حركت
و دگرانولاسيون ماست‌سل‌ها

–           حركت
و فعاليت ماكروفاژها

–           ساخت
فيبروبلاست ها (‌از جمله باز جذب فيبرين )

–           پروتئين
سازي

–           توليد
ADP-ATP

–           تغيير
نفوذ پذيري و پتانسيل غشاي سلولي و تحريك پمپ سديم / پتاسيم و در نهايت برداشت بيشتر
كلسيم

–           وازوديلاتاسيون
( خون غني از اكسيژن )‌

–           آنژيوژنز
( بهبود تغذيه بافتي )

–          
پاسخ‌هاي سيستميك

–          
افزايش سير كولاسيون اكسيژن و بهبود مصرف گلوكز

–          
ساخت DNA (‌از طريق تحريك فيتوهماگلوتينين
)

–           تحريك
فاگوسيتوز

–           تغيير
سطوح مدياتورها ( هيستامين و پروستاگلاندين‌ها ) يا اندروفين ها

–           آزاد
سازي اندروفين‌ها

–          
افزايش متابوليسم سراتونين ( در كاهش درد )

–          
سركوب فعاليت نوسي سپتورها ( Nociceptor)

–           با
توجه به اثراتي كه در بالا اشاره شد مي‌توان به برخي از كاربردهاي ليزر كم توان در
درمان بيماري‌هاي مختلف

           اشاره كرد:

–           التيام
زخم ( از جمله زخم‌هاي فشاري و يا عفوني )

–           ترميم
آسيب‌هاي بافت نرم (‌هماتوم ، ضرب ديدگي‌ها ، درد و… )

–          
بيما‌ري‌هاي پوستي (‌سوختگي ، خراشيدگي ، اگزما ، آكنه ، هرپس و … )‌

–           كاهش
درد (‌حاد و مزمن ) و اثرات ضد التهابي

–          
بيماري‌هاي روماتولوژيك يا فيزيوتراپي (‌تاندونيت ، بورسيت ،‌كپسوليت ، آرتريت و..)

–           تحريك
نقاط طب سوزني با استفاده از اشعه ليزر به جاي سوزن

–           افزايش
قدرت كشش بافت آسيب ديده پس از ترميم (TensileStrength)

–          
متعادل ساختن كلاژن و كاهش اندازه اسكار به دنبال بريدگي ، سوختگي و يا جراحي .

–           تحريك
و تقويت سيستم ايمني بدن

–          
كمك به مقابله با عفونت

–          
بهبود فونكسيون عصب (‌ترميم تدريجي اعصاب آسيب ديده يا حتي قطع شده )

 

 

این فایل کاملا اصلاح  شده و
شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 153

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر گزارش کارورزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی دانلود گزارش کارورزی مهندسی پزشکی گزارش کاراموزی پزشکی کاورزی مهندسی پزشکی پروژه کا

 • تحقیق کاوش عمیق تر یا بلندمرتبه سازی اندازه گیری ضمنی در رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

  اندازه گیری ضمنی در رفتار سازمانی,اندازه گیری ضمنی در مدیریت منابع انسانی,پاورپوینت مدیریت منابع انسانی,تحقیق رفتار سازمانی,تحقیق مدیریت منابع انسانی,مدیریت منابع انسانی,مدیریت منابع انسانی pdf,مدیریت منابع انسانی چیست,مدیریت منابع توسعه انسانی دانلود تحقیق کاوش عمیق تر یا بلندمرتبه سازی اندازه…

 • تحقیق ویژگی های یک مدرسه خوب

  آشنایی با ویژگی‌های یک مدرسه خوب,تحقیق ویژگی های یک مدرسه خوب,خصوصيات يک مدرسه خوب,مدرسه آینده سازان,معیارهای انتخاب یک مدرسه خوب برای فرزندانمان چیست,ویژگیهای مدرسه خوب,ویژگی‌های مدرسه‌ی خوب و نمونه (از لحاظ مدیریتی و نرم‌افزاری) تحقیق ویژگی های یک مدرسه خوب…

 • تحقیق چگونگی رفتار با کودکان استثنائی در دوران ابتدایی

  پیشگیری از عقب ماندگی,تاریخچه کودکان استثنائی,چگونگی رفتار با کودکان استثنائی,چگونگی رفتار با کودکان استثنائی در دوران ابتدایی,رفتار با کودکان استثنائی,مقاله چگونگی رفتار با کودکان استثنائی در ابتدایی,نحوه رفتار با کودکان استثنائی در ابتدایی دانلود تحقیق چگونگی رفتار با کودکان استثنائی…

 • پاورپوینت آشنايي با سيستم‌هاي مديريت كيفيت مبتني بر سري استانداردهاي ISO 9000 : 2000

  استاندارد ایزو,استاندارد ایزو 9000,استاندارد ایزو 9001,پاورپوینت استاندارد ایزو,پایان نامه استاندارد ایزو,تحقیق استاندارد ایزو,تحقیق سيستم‌هاي مديريت كيفيت,سيستم‌هاي مديريت كيفيت,سيستمهای مديريت كيفيت,مقاله استاندارد ایزو,مقاله سيستم‌هاي مد دانلود پاورپوینت آشنايي با سيستم‌هاي مديريت كيفيت مبتني بر سري استانداردهاي ISO 9000 : 2000 دانلود…

 • كتاب بيگانه بر لب رودخانه

  كتاب بيگانه بر لب رودخانه دانلود كتاب بيگانه بر لب رودخانه دانلود فایل كتاب بيگانه بر لب رودخانه   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: كتاب بيگانه بر لب رودخانه

 • پاورپوینت حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها

  آشنایی با حسابداری تورمی,پاورپوینت حسابداری تورمی,پایان نامه حسابداری تورمی,پروژه حسابداری تورمی,تحقیق حسابداری تورمی,حسابداری تورمی,حسابداری تورمی ppt,حسابداری تورمی چیست,حسابداری تورمی در ایران,مقاله حسابداری تورمی دانلود پاورپوینت حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع حسابداری تورمی…

 • تحقیق بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان

  پایان نامه پیرامون اضطراب اجتماعي,پروژه اضطراب اجتماعي,تحقیق اضطراب اجتماعي,تحقیق در مورد اضطراب اجتماعي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی اضطراب اجتماعي,دانلود تحقیق اضطراب اجتماعي,مقاله اضطراب اجتماعي تحقیق بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان رفتن به سایت اصلی فهرست مطالبفصل اول : مقدمه   …

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل درونی صورت های مالی

  تجزیه و تحلیل درونی صورتهای مالی,تحقیق تجزیه و تحلیل درونی صورتهای مالی,روش نسبت یابی دوپان,شاخص نقدینگی,مراحل تجزیه و تحلیل درونی,مقاله تجزیه و تحلیل درونی صورتهای مالی,مهمترین نسبت های نقدینگی,نقاط ضعف نسبتها,نمودار روش نسبت یابی دوپان دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام

  امکانسنجی تولید پودر پلاسما,تولید پودر پلاسما,تولید پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام,دانلود طرح تولید پودر پلاسما,طرح توجیهی تولید پودر پلاسما,طرح تولید پودر پلاسما,گزارش امکانسنجی تولید پودر پلاسما دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید پودر پلاسما جهت استفاده در…

 • مدیریت کالاهای انبار به زبان سی شارپ

  برنامه نویسی انبارداری,پروژه آماده C,پروژه آماده رشته کامپیوتر,پروژه انبارداری,پروژه برنامه نویسی با پایگاه داده,پروژه برنامه نویسی با کیفیت,پروژه برنامه نویسی گرافیکی,پروژه دات کام,پروژه مدیریت کالا,پروژه های ر,دانلود پروژه سی شارپ مدیریت کالاهای انبار به زبان سی شارپ رفتن به سایت…