گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی

پروژه کا,دانلود گزارش کارورزی مهندسی پزشکی,کاورزی مهندسی پزشکی,گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر,گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی,گزارش کاراموزی پزشکی,گزارش کارورزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی
دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاههای لیزر در پزشکی

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می
کنید اشاره شده است :

این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل
ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

موضوع : گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر
و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           

چكيده     1

فصل اول

مقدمه     4

نورچيست            5

پيدايش  ليزر         7

ساخت ليزر          8

ليزر در پزشكي     12

ظهور ليزر تراپي   15

معرفي مراكزي كه در دوره كارورزي به آنجا
رفتم           20

فصل دوم: مباني و اصول ليزر

مفاهيم اوليه          23

برخورد نور با ماده 26

ماهيت نور و ليزر  28

اساس تشكيل ليزر   31

ماده فعال 33

كاواك     33

منبع انرژي          33

نحوه توليد ليزر     35

خواص ليزر         37

تك فامي  38

همدوسي  38

واگرايي كم و هم راستايي     38

شدت بالا و درخشندگي         39

طبقه بندي ليزرها   39

ليزرهاي حالت جامد            42

ليزرهاي مايع        44

ليزرهاي گازي      48

ليزرهاي نيمه هادي             52

ليزرهاي پلاسما     55

فصل سوم:انواع ليزرها و اصول دستگاههاي
ليزر تراپي

مقدمه     57

انواع ليزرها در دستگاههاي ليزر تراپي 58

ليزر هليوم- نئون   62

ليزر اينديوم- كاليم- آلومينيوم – آرسنايد 63

ليزر گاز كربنيك    64

ليزهايND – Yag 66

ليزر ياقوت           67

ليزر كريپتون        67

شرايط انتخاب و بكارگيري دستگاه ليزرتراپي      68

گذشته،حال و آينده دستگاههاي ليزر تراپي          70

ليزر ديودي و نحوه ساخت آن            71

انتقال انرژي در مواد نيمه هادي         73

نحوه ساخت ديود ليزر         78

ساختمان داخلي ديود ليزر      82

ميزان واگرايي و اندازه پرتو  82

وابستگي درجه حرارت به توان خروجي           84

رفتار زماني ديود ليزر         86

نحوه موازي كردن پرتوي ليزر          89

انواع ديود ليزر     90

ليزر تراپي چيست  92

فيزيولوژي بافت و ليزر       95

برهم كنش نور با بافت         98

فصل چهارم

نكات عملي در ارتباط با دستگاهها       104

كاليبراسيون          110

عوامل مكانيكي در بهم خوردن كاليبراسيون        111

معرفي دستگاهها و اپراتوري آنها        112

معرفي دستگاه Mustang
    114

اپراتوري  Mustang         118

معرفي ليزر قلمي   120

معرفي 
AZOR-2k-02        121

اپراتوري AZOR-2k-02      122

معرفي دستگاه ILP
و اپراتوري آن       124

فصل پنجم

نكات ايمني           127

تقسيم بندي ليزر از لحاظ انرژي          129

روش هاي ايمني    130

خطرات ناشي از پرتو          131

خطرات چشمي      133

خطرات دندان       134

خطرات غير وابسته به پرتو  135

فصل ششم

نتيجه گيري          137

منابع و ماخذ         140

 

 

 

 

آشنايي با ليزر و بررسي دستگاههاي ليزر
در پزشكي

 

 

چكيده

كلمه ليزر از حروف اول عبارت

Light Amplification by Sitmulated
Emission of Radiation

تشكيل شده است . امروزه علم استفاده از
ليزرهاي كم توان بسيار گسترده شده و به نام ليزر درماني يا Low
Level Laser Therapy (LLLT) شناخته مي‌شود .

 تاثير ليزرهاي كم توان ،‌گرمايي و تخريبي نبوده ،
بلكه به صورت فتوشيميايي است . فوتون وارد بافت شده ، در ميتوكندري‌ها و غشاي سلولي
جذب شده ، انرژي نوراتي به انرژي شيميايي ( به صورت ATP)
تبديل شده و ATP منجر به تحريك
و پروليفراسيون سلولي مي‌شود . نفوذ پذيري غشاي سلولي تغيير مي‌كند و منجر به تغييرات
فيزيولوژيك مي‌شود . اين تغييرات ماكروفاژها ، فيبروبلاست‌ها ، سلول‌هاي اندوتليال
،ماست‌سل‌ها ،برادي كينين و سرعت هدايت عصبي را تحت تاثير قرار مي‌دهند . در واقع ليزرهاي
كم توان اثر تنظيمي بر روي فعل و انفعالات حياتي ( Biomodulatory
Effect) دارند ( به همين علت ليزر
سرد نيز ناميده مي‌شوند .)‌ با مطالعات و تحقيقاتي كه در سراسر دنيا بر روي ليزر تراپي
انجام مي‌شود كاربردهاي درماني اين روش طيف وسيعي از ترميم بافت و التيام زخم تا كاهش
درد را در بر مي‌گيرد . اين امر بيانگر اهميت طول موج ، دوز درماني و فركانس هاي انتخاب
شده است .

 طول موج‌هاي قرمز ( 700- 600 نانومتر ) و مادون قرمز
(700 نانومتر به بالا) نورهاي اصلي در ليزر تراپي هستند . عمق نفوذ اشعه ليزر به بافت
براي تحريك فيزيولوژيك سلول‌ها و بافت ، به طور موج اشعه بستگي دارد . تنها 5 درصد
شدت نور قرمز ، قابليت نفوذ به بافت زير جلدي داشته و بيشترآن در سطح جذب مي‌شوند.
بنابراين از نور قرمز بيشتر در سطح (مانند بيماري‌هاي پوستي و نظير آن ) استفاده مي‌شود
. امنا در مورد ليزرهاي مادون قرمز 20 درصد شدت اشعه به بافت زير جلدي مي‌رسد و در
نتيجه در درمان مفاصل ، عضلات ، كاهش درد و… كاربرد دارد .

 

كاربردهاي ليزر درماني

اشعه ليزر پس از تابش و رسيدن به سطح داخل
سلول داراي اثراتي است . از جمله تنظيم و متعادل ساختن :

–           متابوليسم
سلولي

–           توليد
كلاژن

–           حركت
و دگرانولاسيون ماست‌سل‌ها

–           حركت
و فعاليت ماكروفاژها

–           ساخت
فيبروبلاست ها (‌از جمله باز جذب فيبرين )

–           پروتئين
سازي

–           توليد
ADP-ATP

–           تغيير
نفوذ پذيري و پتانسيل غشاي سلولي و تحريك پمپ سديم / پتاسيم و در نهايت برداشت بيشتر
كلسيم

–           وازوديلاتاسيون
( خون غني از اكسيژن )‌

–           آنژيوژنز
( بهبود تغذيه بافتي )

–          
پاسخ‌هاي سيستميك

–          
افزايش سير كولاسيون اكسيژن و بهبود مصرف گلوكز

–          
ساخت DNA (‌از طريق تحريك فيتوهماگلوتينين
)

–           تحريك
فاگوسيتوز

–           تغيير
سطوح مدياتورها ( هيستامين و پروستاگلاندين‌ها ) يا اندروفين ها

–           آزاد
سازي اندروفين‌ها

–          
افزايش متابوليسم سراتونين ( در كاهش درد )

–          
سركوب فعاليت نوسي سپتورها ( Nociceptor)

–           با
توجه به اثراتي كه در بالا اشاره شد مي‌توان به برخي از كاربردهاي ليزر كم توان در
درمان بيماري‌هاي مختلف

           اشاره كرد:

–           التيام
زخم ( از جمله زخم‌هاي فشاري و يا عفوني )

–           ترميم
آسيب‌هاي بافت نرم (‌هماتوم ، ضرب ديدگي‌ها ، درد و… )

–          
بيما‌ري‌هاي پوستي (‌سوختگي ، خراشيدگي ، اگزما ، آكنه ، هرپس و … )‌

–           كاهش
درد (‌حاد و مزمن ) و اثرات ضد التهابي

–          
بيماري‌هاي روماتولوژيك يا فيزيوتراپي (‌تاندونيت ، بورسيت ،‌كپسوليت ، آرتريت و..)

–           تحريك
نقاط طب سوزني با استفاده از اشعه ليزر به جاي سوزن

–           افزايش
قدرت كشش بافت آسيب ديده پس از ترميم (TensileStrength)

–          
متعادل ساختن كلاژن و كاهش اندازه اسكار به دنبال بريدگي ، سوختگي و يا جراحي .

–           تحريك
و تقويت سيستم ايمني بدن

–          
كمك به مقابله با عفونت

–          
بهبود فونكسيون عصب (‌ترميم تدريجي اعصاب آسيب ديده يا حتي قطع شده )

 

 

این فایل کاملا اصلاح  شده و
شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 153

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر گزارش کارورزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی دانلود گزارش کارورزی مهندسی پزشکی گزارش کاراموزی پزشکی کاورزی مهندسی پزشکی پروژه کا

 • طرح توجیهی تولید شیر، ماست و خامه بسته بندی

  طرح توجیهی تولید خامه بسته بندی,طرح توجیهی تولید شیر بسته بندی,طرح توجیهی تولید ماست بسته بندی,طرح کسب و کار تولید شیر,کارآفرینی راه اندازی تولید خامه بسته بندی,کارآفرینی راه اندازی تولید شیر بسته بندی,کارآفرینی راه اندازی تولید ماست بسته بندی دانلود…

 • پلان بازار در اتوکد

  اتوکد بازار,اتوکد پلان بازار,بازار در فرمت نرم افزار اتوکد,بازار در قالب اتوکد,پلان بازار,پلان بازار با نرم افزار اتوکد,پلان بازار در اتوکد,دانلود اتوکد پلان بازار,دانلود پلان بازار,طراحی بازار در اتوکد,طراحی بازار سرپ,فایل بازار در کد دانلود پلان بازار در اتوکد دانلود…

 • پاورپوینت ایمنی فردی

  آشنایی با ایمنی فردی,اصول ایمنی فردی,ایمنی فردی,ایمنی فردی چیست,ایمنی فردی در برق,ایمنی فردی در کار,ایمنی فردی در محیط کار,پاورپوینت ایمنی فردی,پایان نامه ایمنی فردی,تحقیق ایمنی فردی,مقاله ایمنی فردی,مهمترین نکات ایمنی فردی,نکات ایمنی فردی دانلود پاورپوینت ایمنی فردی دانلود فایل دانلود…

 • نقشه شهرستان های استان سیستان و بلوچستان

  دانلود رایگان نقشه شهرستان های استان سمنان,دانلود نقشه شهرستان های استان سیستان و بلوچستان,نقشه رایگان شهرستان های استان سیستان,نقشه شهرستان های استان سیستان و بلوچستان,نمونه نقشه شهرستان های استان سیستان و بلوچستان دانلود نقشه شهرستان های استان سیستان و بلوچستان…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قزوین (واقع در استان قزوین)

  لایه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قزوین,مدل رقومی ارتفاعی رایگان قزوین,نقشه DEM شهرستان قزوین,نقشه DEM قزوین,نقشه رایگان DEM قزوین,نقشه رستری DEM شهرستان قزوین,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قزوین,نقشه مدل رقومی ارتفاعی قزوین دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قزوین (واقع…

 • تحقیق مجتمع پتروشیمی اراك

  پتروشیمی,پتروشیمی اراک,مدیریت کیفیت تحقیق مجتمع پتروشیمی اراك رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مجتمع پتروشیمی اراك ،در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تاریخچهموضوع فعالیت شرکتاستراتژی شرکتبیانیه ماموریت واحد تحقیق و توسعه ارزشهای محوری واحد تحقیق و توسعه اهداف…

 • تحقیق مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك

  استهلاک در حسابداری,استهلاک در حسابداری چیست,انواع استهلاک در حسابداری,تعریف استهلاک در حسابداری,روشهای استهلاک در حسابداری,فرمول استهلاک در حسابداری,محاسبه استهلاک,محاسبه استهلاک در حسابداری,هزینه استهلاک در حسابداری دانلود تحقیق مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد مفاهيم اصلي و…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان چالدران (واقع در استان آذربایجان غربی)

  استان آذربایجان غربی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان چالدران,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان چالدران دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان چالدران (واقع در استان آذربایجان غربی) دانلود فایل…

 • تحقیق مبناي قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي

  بررسی قانون ح,پروژه قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي,تحقیق در مورد قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي,تحقیق قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي,دانلود تحقیق قانون حوادث ناشي از عمليات…

 • پرسشنامه پرخاشگری

  پرسشنامه پرخاشگری,پرسشنامه پرخاشگری agq,پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ,پرسشنامه پرخاشگری باس و پری pdf,پرسشنامه پرخاشگری کودکان,پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی,پرسشنامه پرخاشگری نوجوانان,دانلود پرسشنامه پرخاشگری پرسشنامه پرخاشگری رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پرخاشگری،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل:توضیحات پرسشنامهروش نمره…