گزارش کارآموزی در شرکت غذایی پیچک

پروژه کارآموزی رشته مدیریت و حسابداری,خرید گزارش کارآموزی رشته مدیریت و حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت و حسابداری,شرکت غذایی پیچک,طراحی سیستم مالی صنعتی,گزارش کارآموزی رشته,گزارش کارورزی,گزارش کارورزی رشته مدیریت و حسابداری
دانلود گزارش کارآموزی در شرکت غذایی پیچک

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می
کنید اشاره شده است :

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می
باشد.

موضوع:

گزارش کارآموزی در شرکت غذایی پیچک طراحی
سیستم مالی صنعتی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                
صفحه

 1- فصل اول: آشناي كلي با مكان كارآموزي                                          1

 

1-1-تاريخچه                                                                                       
2

 

2-1-نمودار سازماني                                                                               
4

 

3-1-شرح مختصري از مكان كارآموزي                                                                  5

 

2- فصل دوم:ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته
كارآموزي                                     
6

 

1-2- اصول و مباني كلي حسابها                                                                
7

 

2-2-اصول و مباني كلي حسابهاي مالي                                                                  
7

 

3-2- كليات توليد                                                                                  
8

 

4-2- اصول و عوامل قيمت تمام شده                                                          
10

 

5-2- عوامل قيمت تمام شده                                                                     
11

 

1-5-2-مواد اوليه و بسته بندي اصلي                                                           
12

 

2-5-2-سربار(هزينه هاي توليد)                                                                           
12

 

6-2-ضايعات توليدي                                                                              
14

 

7-2-مراكز هزينه                                                                                    15

 

عنوان                                                                                
صفحه

 

1-7-2-مراكز هزينه(دواير) توليدي                                                              
15

 

2-7-2-مراكز هزينه (دواير) تشكيلاتي                                                          
17

 

8-2-اصول و مباني كلي بودجه و استانداردها                                                 
18

 

9-2-محاسبه قيمت تمام شده استاندارد توليدات                                                        
19

 

10-2-اصول و مباني كلي روشها                                                                
22

 

          3-فصل سوم:آزمون آموخته ها و نتايج آشنايي
با شركت صنايع غذايي پيچك   23

 

1-3-فعاليت مالي                                                                                    24

 

1-1-3-دايره دريافت و پرداخت                                                                 
24

 

2-1-3-دايره صدور اسناد و دفترداري                                                          
26

 

2-3-شرايط اجراي نظام حسابداري مالي (صنعتي)                                             26

 

3-3-حسابها                                                                                         
27

 

4-3-روشها                                                                                          
27

 

5-3-توضيح فرم سند حسابداري                                                                 
28

 

6-3- تعريف عمليات مختلف مالي و انجام ثبت
حسابداري و تعيين چگونگي شناسايي سود و بستن حسابها                                                                                           
28

 

عنوان                                                                                
صفحه

 

7-3-تعيين كنترلهاي داخلي لازم در مراحل
مختلف                                           
30

 

1-7-3-نحوه كنترل داخلي                                                                        
31

 

2-7-3-دريافتها                                                                                              
31

 

8-3-خلاصه اهم رويه هاي حسابداري                                                          
32

 

1-8-3-موجودي مواد و كالا                                                                      32

 

9-3-نسبتهاي مالي                                                                                  
32

 

1-9-3-نسبتهاي نقدينگي                                                                          
33

 

2-9-3-نسبتهاي سرمايه گذاري                                                                            
33

 

3-9-3-نسبتهاي سودآوري                                                                        
33

 

10-3-عملكرد مالي شركت                                                                        35

 

1-10-3-سود و زيان                                                                              
35

 

2-10-3-ترازنامه                                                                                   
35

 

          4-فصل چهارم:انتقادات و پيشنهادات                                                   
36

 

1-4-انتقادات و پيشنهادات                                                                        
37

 

          5-فصل پنجم:پيوست                                                                     
39

 

عنوان                                                                                
صفحه

 

1-5-فرم پيشرفت كارآموزي (فرم شماره 1 و2)

 

2-5-فرم پايان دوره كارآموزي

 

3-5-فرم شرح گزارش ماهانه

 

4-5-فرم نظرات و پيشنهادات

 

5-5-صورت هزينه تنخواه گردان

 

6-5-برگ پرداخت طي اسناد بهادار

 

7-5-عملكرد مالي شركت (سود و زيان، ترازنامه)

 

8-5-نسبتهاي مالي

 

9-5-نمودار مقدار واقعي فروش

 

10-5-فرم سند حسابداري

 

11-5-سر فصلهاي حسابداری

 

فصل اول:

 

آشنايي كلي با مكان كارآموزي

 

1-فصل اول

 

1-1-تاريخچه فعاليت شركت

 

شركت پيچك در تاريخ 2/12/1348 به صورت شركت
سهامي خاص تأسيس شده و طي شماره 13750 مورخ 2/12/1348 در اداره ثبت شركتها و مالكيت
صنعتي تهران به ثبت رسيده است.

 

شركت در تاريخ 13/12/1369 در بورس اوراق
بهادار پذيرفته شده و در تاريخ 16/5/1372 به شركت سهامي عام تبديل شده است. مركز اصلي
شركت در تهران، خيابان باقرخان، خيابان دكتر قريب شماره 137 و محل كارخانه در شهريار،
قريه بردآباد واقع است.

 

فعاليت اصلي شركت

 

موضوع فعاليت شركت طبق ماده(3) اساسنامه
عبارت از تهيه و توليد انواع مواد غذايي عمليات دامداري، كشاورزي، باغداري، ساخت انواع
كنسرو، غذاهاي منجمد، ايجاد سردخانه جهت نگهداري فرآورده هاي فوق و ميوه تازه و واردات
ماشين آلات، مواد اوليه مورد نياز شركت و صادرات است.

 

به موجب پروانه بهره برداري شماره
360509 مورخ 30/12/54 كه توسط وزارت صنايع صادر شده، بهره برداري از كارخانه شركت با
ظرفيت 1800 تن در تاريخ 30/12/54 آغاز شده است.

 

وضعيت اشتغال

 

متوسط تعداد كاركنان دائم و موقت طي سال
به شرح زير بوده است:

 

سال 1382                                   سال 1382

 

                             نفر                                             نفر

 

كاركنان دائم              85                                            90

 

كاركنان موقت           35                                           
18    

 

                             120                                           108

 

مبناي تهيه صورتهاي مالي

 

صورتهاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام
شده تاريخي تهيه و در مواد مقتضي از ارزشهاي جاري نيز استفاده شده است.

3-1-شرح مختصري از مكان كارآموزي

مشخصات توليدي شركت:

توليدات شركت را محصولات غذايي و سبزيجات
منجمد تشكيل مي دهد كه در بسته بنديهائي به صورت قوطي، شيشه و يا پلاستيك عرضه مي گردد.
اين محصولات در حال حاضر شامل كنسرو (ماهي تن، خورشت قرمه سبزي، خورشت قيمه سيب زميني،
لوبيا چيتي با گوشت و سس، لوبيا سبز و نخود فرنگي) كمپوت، خيارشور، سس مايونز و انواع
سبزيجات منجمد(باقلا و لوبيا سبز، نخود فرنگي، پياز و باميه) مي باشد كه به صورت مرحله
اي و انبوه توليد مي شوند.

اغلب محصولات به تبع مواد اوليه نياز در
ساخت آنها در فصلهاي بخصوصي از سال توليد شده و طي سال به فروش مي رسند در نتيجه برنامه
ريزي خريد مواد اوليه مورد نياز و عقد قراردادها در زمان مناسب و وجود سرمياه در گردش
كافي، از عوامل مهمي است كه در ميزان توليد محصولات دخالت مؤثر دارند.

عمليات توليدي در پنج كارگاه توليدي «تن
ماهي»، «كنسروهاي گوشتي»، «سبزيجات منجمد و كنسورهاي غير گوشتي»، «سس مايونز» و «همبرگر
و كباب لوله اي» انجام مي شود.

فصل دوم:

ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته كارآموزي

1-2-اصول و مباي كلي حسابها

اصول و اهداف كلي حسابها، ايجاد امكان طبقه
بندي و تفكيك حسابها به منظور جمع آوري و كنترل اطلاعات و ارقام مالي و تهيه و ارائه
گزارشات و اعمال كنترلهاي داخلي مي باشد. حسابهاي شركت با خصوصيات سادگي، سهولت و انعطاف
پذيري طراحي خواهند سد به نحوي كه بتوان علاوه بر محاسبات مربوط به تعيين قيمت تمام
شده محصولات در مقاطع ضروري، قابليت كنترل بر مواد مصرفي و هزينه ها و مغايرت مربوطه
را امكانپذير ساخت.

2-2-اصول و مباني كلي حسابهاي مالي

حسابهاي دارائيهاي ثابت شركت بر اساس نوع
و يا داوير استفاده كننده تنظيم شده است. بر همين اساس وسائط نقليه بر مبناي نوع و
ساير دارائيهاي ثابت بر اساس محل استقرار داوير استفاده كننده تفكيك گرديده اند. مظر
به اينكه احتمال فقدان اطلاعات لازم در طبقه بندي دارايئاهاي ثابت مطابق حسابهاي تنظيمي
در برخي از موارد وجود خواهد داشت لذا جهت هر يك از گروه دارائيها ثابت فوق كه اين
احتمال وجود دارد يك حساب تحت عنوان «تفكيك نشده» ايجاد خواهد شد كه اين حساب تا هنگام
تفكيك كامل آن گروه بر اساس طبقه بندي جديد مورد استفاده واقع ميگردد.

 

از آنجائيكه سياست كلي و متداول شركت وصول
مبلغ فروش قبل از صدور صورتحساب و تحويل كالا و نتيجتاً به صورت پيش ديافت ميباشد،
ثبت حسابداري مربوطه از طريق حساب جاري مشتريان انجام ميپذيرد.

در مواردي نيز كه فروش اعتباري بوده و يا
وصول مبلغ فروش پس از صدور صورتحساب مي باشد، ثبت حسابداري از طريق جاري مشتريان بعمل
خواهد آمد. در پايان سال مالي مانده بدهكار هر يك از مشتريان به حساب بدهكاران تجاري
و يا مانده بستنكاري آنها به حساب پيش دريافتها منتقل خواهد شد.

در صورت تشخيص مديريت و به منظور ايجاد
امكان كنترل صحيح و منطقي بر موجوديهاي شركت برخي از گروههاي موجودي به دو بخش اقلام
عمده و جزئي قابل تفكيك مي باشد. اقلام عمده از طريق ايجاد كارت حسابداري انبار كنترل
و هزينه مصرف آنها به هنگام استفاده، در حسابهاي مربوط حسب مورد منظور خواهد شد. مصرف
اقلام جزئي بر اساس بودجه در پايان هر ماه به حساب هزينه منظور شده و تعديلات لازم
در پايان ماه و همچنين سال مالي س از شمارش عيني به عمل خواهد آمد. تفكيك موجوديهاي
شركت به اقلام عمده و جزئي با استفاده از دستورالعملي كه به همين منظور تهيه مي گردد
به عمل خواهد آمد.

در نظام پيشنهادي حساب صندوق حذف گرديده
و پرداختهائي كه در حال حاضر توسط صندوق انجام مي گيرد از طريق حسابهاي تنخواه گردان
مورد ثبت قرار خواهد گرفت. همچنين كليه دريافتها عيناً در همان روز يا روز بعد به حساب
بانك واريز و در حساب جاري شركت ثبت ميشود

3-2-كليات توليد

محصولات توليدي شركت عبارت از انواع كنسروهاي
گوشتي و غير گوشتي، فرآورده‌هاي گوشتي، سبزيجات منجمد، كمپوت، خيارشور و سس مايونز
ميباشد كه در پنج كارگاه توليدي «تن ماهي»، «كنسروهاي گوشتي»، «همبرگر و كباب لوله
اي»، «سبزيجات منجمد و كنسروهاي غير گوشتي» و «سس مايونز» كلاً تحت نظارت مديريت توليد
انجام ميشود.

نحوه توليد محصولات به صورت انبوه بر اساس
برنامه خريد و رسيد مواد اوليه ميباشد. شركت علاوه بر توليد محصولات جهت فروش، سفارشاتي
نيز از بعضي ارگانهاي دولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور توليد محصولات كارمزدي
با كيفيت اختصاصي دريافت مينمايد. انجام خدمات توليدي كارمزدي در اغلب موارد با دريافت
مواد اوليه از جانب مشتريان صورت مي پذيرد.

برنامه توليد با توجه به عوامل زير توسط
مديريت كارخانه براي مقاطع ساليانه تعيين و ابلاغ ميشود. لكن، طي سال با توجه به سهميه
شركت از مواد اوليه و امكانات خريد مواد اوليه غير سهميه اي امكان تغييرات در مقدار
توليدات پيش بيني شده وجود دارد.

 

1-  
ظرفيت توليد واقعي ماشين آلات

 

2-  
ميزان مواد اوليه و بسته بندي موجود و قابل دسترس با توجه به سهميه شركت و امكانات
خريد

مواد اوليه و بسته يندي مورد مصرف كارگاههاي
توليدي از انبارهاي مربوط روزانه درخواست و تحويل شده و محصولات توليدي پس از گذراندن
دوره قرنطينه(محصولات با بسته بندي قوطي) و قبل از مرحله اتيكت زني به انبار محصول
تحويل مي گردد. مرحلع اتيكت زني گرچه جزئي از مراحل تكميل توليد است ولي در حال حاضر
توسط پرسنلي كه در اختيار انبار محصول قرار دارد انجام ميشود.

ضايعات ايجاد شده در كارگاه هاي شركت به
دو دسته تقسيم مي شوند:ضايعات دست اول مربوط به ابتداي خط توليد بوده و اصطلاحاً ضايعات
اول خط ناميده مي شوند. اين ضايعات شامل ضايعات ماهي، گوشت، قوطي، درب قوطي، شيشه،
درب شيشه، پياز و سبزيجات خام و خيار ميباشد. تعدادي از اقلام ضايعاتي از جمله ضايعات
ماهي و شيشه قابل فروش و بقيه ضايعات اول خط دور ريختني ميباشند. ضايعات دسته دوم مربوط
به ضايعاتي است كه در طول خط توليد ايجاد مي شود كه در مراحل مختلف توليد امكان به
وجود آمدن آنها ميرود اينگونه ضايعات در صورتيكه قابل برگشت به خط توليد باشند، مجدداً
مورد استفاده قرار ميگيرند و در صورتيكه غير قابل استفاده باشند جزء ضايعات توليد محسوب
مي گردند.

 

این فایل کاملا اصلاح  شده و
شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 54

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
طراحی سیستم مالی صنعتی شرکت غذایی پیچک گزارش کارورزی گزارش کارورزی رشته مدیریت و حسابداری پروژه کارآموزی رشته مدیریت و حسابداری خرید گزارش کارآموزی رشته مدیریت و حسابداری دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت و حسابداری گزارش کارآموزی رشته

 • تحقیق مزاياي استفاده از کامپيوتر

  تحقیق در مورد مزاياي استفاده از کامپيوتر,تحقیق مدیریت مزاياي استفاده از کامپيوتر,تحقیق مزاياي است,تحقیق مزاياي استفاده از کامپيوتر,دانلود تحقیق مزاياي استفاده از کامپيوتر,دانلود مقاله مزاياي استفاده از کامپيوتر,مقاله مزاياي استفاده از کامپيوتر دانلود تحقیق مزاياي استفاده از کامپيوتر دانلود فایل…

 • شب ادراری در کودکان، انواع، علل و درمان

  تحقیق شب ادراری در کودکان,شب ادراری در کودکان,شب ادراری در کودکان 10 ساله,شب ادراری در کودکان 3 ساله,شب ادراری در کودکان 4 ساله,شب ادراری در کودکان 5 ساله,شب ادراری در کودکان 8 ساله,شب ادراری در کودکان زیر سه سال,شب ادراری…

 • گزارش کارآموزی مراحل ساختن ساختمان

  ساختمان,عمران,کارآموزی,کارآموزی ساختن ساختمان,کارآموزی عمران,مراحل ساختمان گزارش کارآموزی مراحل ساختن ساختمان رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع مراحل ساختن ساختمان،در قالب word و در 60 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه فصل اول : مراحل مختلف ساختن يك ساختمان 1-1- بازديد…

 • گزارش کارآموزی اجرای ساختمان بتنی 8 واحدی

  گزارش کارآموزی ساختمان بتنی,گزارش کارآموزی ساختمان بتنی 4 طبقه,گزارش کارآموزی ساختمان بتنی 4 طبقه word,گزارش کارآموزی ساختمان بتنی word رایگان,گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رایگان,گزارش کارآموزی ساختمان بتنی مهندسی عمران گزارش کارآموزی اجرای ساختمان بتنی 8 واحدی رفتن به سایت اصلی…

 • عنوان آزمایش:بالانس اجرام رفت وبرگشتي

  آزمایش,اجرام,بالانس,برگشتي,رفت,عنوان,عنوان آزمایش:بالانس اجرام رفت وبرگشتي دانلود عنوان آزمایش:بالانس اجرام رفت وبرگشتي دانلود فایل   دستگاه ماكت چهار سيلندر TM180 براي ملاحظه نيرو ها و گشتاور هاي جرمی آزاد يك موتور رفت و برگشتي به كار برده ميشود .نيرو ها و…

 • مهندسی زلزله

  تئوری های حاکم بر رفتار لرزه ای سازه ها,جذب و استهلاک انرژی,شکل پذیری جنس ماده دانلود مهندسی زلزله دانلود فایل فهرست مطالب : فصل اول مقدمه اهداف مجموعه حاضر ساختار مجموعه حاضر فصل دوم تئوری های حاکم بر رفتار لرزه…

 • تحقیق بررسی سلامت عمومی و رضایت مندی شغلی (در شرکت های خدمات مسافری تهران)

  بررسی سلامت,رضایت مندی,سلامت عمومی,شغلی تحقیق بررسی سلامت عمومی و رضایت مندی شغلی (در شرکت های خدمات مسافری تهران) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  بررسی سلامت عمومی و رضایت مندی شغلی  (در شرکت های خدمات مسافری تهران)،در قالب word…

 • گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک و تهیه نقشه قطعاتی

  دانلود گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک,گزارش کارآموزی تهیه نقشه قطعاتی,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک خودرو,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک ساخت و تولید,گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک سیالات دانلود گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک و تهیه نقشه قطعاتی دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی…

 • جزوه آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات

  جزوه آمار احتمال,جزوه آمار احتمال ارشد,جزوه آمار احتمال برای کنکور,جزوه آمار احتمال کنکور,دانلود جزوه آمار احتمال,دانلود جزوه آمار احتمال ارشد,دانلود جزوه آمار احتمال کنکور جزوه آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه آمار احتمال ،در قالب…

 • نقشه هاي سازه اي ساختمان 4 طبقه

  پلان تير ريزي,پلان سازه,پلان فونداسيون,جزئيات سازه اي,سازه ساختمان 4 طبقه,سازه نگهبان,نقشه هاي سازه دانلود نقشه هاي سازه اي ساختمان 4 طبقه دانلود فایل پلان نقشه هاي سازه اي ساختمان 4 طبقه با كليه جزئيات مورد نياز   من می خواهم…