گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس

پروژه گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس,خرید گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس,دانلود کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس,دانلود گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس,کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس,کارورزی در شرکت قالبسازی فیکس,گزارش کارآ
دانلود گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

فهرست مطالب

 

قسمت قالبگیری

 

انواع ماسه مورد نیاز برای قالبگیری

 

 ماهیچه گیری

 

تغذیه گیری

 

نسبت ماسه و چسب

 

نحوه در آوردن مدل قالب

 

مرحله مونتاژ و یا ماهیچه گذاری

 

نحوه قالبگیری چرخ

 

قسمت ذوب

 

قسمت عملیات حرارتی و تمیز کاری

 

قسمت تخلیه درجه ها :

 

قسمت آزمایشگاه :

 

اسپکتروفتومتر :

 

قسمت کنترل کیفی :

 

تجهیزات کارگاه ریخته گری

 

مجتمع آزمایشگاهی و آزمایشگاههای گروه مواد

 

قالبگیری مدلهای یک تکه و ساده :

 

قالبگیری زمینی

 

–         قالبگیری مدلهای دو تکه با ماهیچه متحرک

 

قالبگیری co2(دی
اکسید کربن)

 

تکثیر مدل و ساخت مدل صفحه‌ای

 

ماهیچه سازی

 

داده های مسئله :

 

آزمایشهای آزمایشگاهی چدن :

 

چدن خاکستری

 

خواص مهندسی چدن خاکستری

 

چدن نشکن (چدن با گرافیت کروی) :

 

مراحل تولید چدن با گرافیت کروی :

 

نکات پایانی

 

پیشنهادات :

 

چدن (CAST IRON)

 

قسمت قالبگيري

روشي كه در اينجا استفاده مي شود روش قالبگيري
co2مي باشد  .

 

ماده دير گداز + چسب + فعال كننده چسب
+ ساير مواد

 

ماسه سيلسي + سيليكات سديم + گاز co2+ .. .

 

پس از تهيه قالب به منظور ايجاد استحكام
كافي از قالب آن را تحت دمش گاز co2قرار مي دهند تا باعث اتصال ذرات ماسه يه يكديگر مي شود .

 

از مزاياي اين روش : 1- دقت ابعادي و صافي
سطح خوب

 

2- قابليت شكل پذيري خوب

 

معايب اين روش : 1- استحكام باقي مانده
زياد

 

2- عمر مفيد كم (جذب گاز از محيط)

 

اين روش براي مدلهاي صفحه اي بيشتر استفاده
مي شود چون استحكام زياد آن باعث مي شود تا صفحه كمتر خم شود . در بخش قالبگيري براي
تهيه قالبي با توجه به قطعه مورد نظر به مواد زير نيز احتياج داريم :

 

1-  
مدل (بر اساس قطعه مورد نظر) 2- درجه 3- ماسه 4- گاز co25-
تغذيه  6- راهگاه 7- ماهيچه (بر اساس قطعه مورد
نظر ) 8- پودر سپاريت 9- سيخ …

 

مدلهاي مورد استفاده در اين قسمت در قسمت
مدلسازي آماده مي شود .

 

مدلهاي مورد استفاده عبارتند از : 1- مدلهاي
يك تكه 2- مدل صفحه اي با سيستم راهگاهي 3- مدل همراه قطعه آزاد

 

مدلها از لحاظ جنس به صورت فلزي و چوبي
مي باشند .

 

نحوه قالبگيري مدل صفحه اي به اين گونه
است كه تاي رو و زير مدل روي صفحه چوبي قرار دارد و راهگاه فرعي آن روي صفحه چوبي در
نظر گرفته شده است و هر دو تاي جداگانه قالبگيري مي شود و بعد از اتمام كار روي هم
قرار مي گيرند .

 

درجه : جعبه اي است فلزي كه حاوي ماده قالبگيري
است و قالب به كمك آن تهيه مي شود . درجات تاي رو زير را تشكيل مي دهند . تعداد درجات
در هر تاي ممكن است متفاوت باشد . كوچكترين درجه اي كه در كارخانه موجود بود حدوداً
به اندازه 1*1 و بزرگترين آن 2*2 است .

 

انواع ماسه مورد نياز براي قالبگيري :

 

1-  
ماسه سيليسي : اين ماسه عمده آن حاوي اكسيد سيلسيم است و دماي زينتر آن 171
درجه سانتيگراد .

 

ماسه سيليسي را بعد از مصرف ماسه كروميي
روي قالب استفاده مي كنند . ماسه سيليسي توسط دستگاه ميكسر ماسه سيليسي با چسب سيليكات
سديم مخلوط شده و آماده استفاده مي شود .

 

ماسه سيليسي طبيعي تا 20 % خاك رس دارد
ولي ماسه سيليسي مصنوعي كمتر از 2 % خاك رس دارد .

 

ماسه سيليسي داراي انبساط زياد مي باشد
كه با اضافه كردن يك سري مواد از انبساط آن مي كاهيم .

 

تركيبات شيميايي قابل قبول براي ماسه هاي
سيليسي درجه 1 :

 

sio2  
Al2o3     اكسيد آهن    اكسيدهاي قليايي خاكي       اكسيدهاي قليايي

 

96%     5/1%          1%                    75/. %                         1%

 

اين نكته حائز اهميت است كه ماسه سيليسي
را نبايد محكم كوبيد به دليل انبساط آن .

 

2- ماسه كروميتي : fecr2o3   1-
دماي زينتر اين ماسه 1900 –1780 درجه سانتيگراد مي باشد .2-  رنگ اين ماسه سياه است .  3- اين ماسه داراي پايداري بالايي در دماهاي بالا
مي باشد . 4- خاصيت مبرد بودن هم دارد .

 

ماسه كروميتي روي سطح مدل را مي پوشاند
. اين ماسه در دستگاهي به نام ميكسر ماسه كروميتي درست مي شود .

 

2-  
ماسه 171 : كاربرد آن نسبت به 2 ماسه ديگر خيلي كم است . رنگ اين ماسه خردلي
است .

 

نسبت ماسه و چسب :

 

در بعضي از روزها ديده شد كه اين نسبت رعايت
نشده و ماسه يا كم چسب بوده يا بسيار پر چسب و نسبت تركيبي رعايت نشده است . اگر ماسه
كم چسب باشد از چسبندگي كمي برخوردار است و با ماليدن دست به روي قالب ذرات ماسه از
سطح قالب جدا مي شوند و در نتيجه از استحكام كافي برخوردار نمي باشند  و در هنگام خروج مدل بيشترين اثرات اين حالت را
مشاهده خواهيم كرد . يعني اينكه مدل قسمتي از قالب را نيز به همراه خود كنده و باعث
معيوب شدن قالب مي گردد و درقسمت مونتاژ كار بيشتري را طلب مي كند .

 

اگر پرچسب باشد گاز بيشتري را براي خشك
شدن نيازمند مي باشد و همچنين درمرحله تخريب قالب به سختي اين كار صورت مي گيرد . گاهي
ميز مشاهده شده است كه نسبت ماسه باز يافت به ماسه جديد بسيار بيشتر از مقدار لازم
است و اين امر باعث كاهش استحكام قالب خواهد شد . به طوري كه ذرات ماسه آن چسبندگي
لازم را نخواهند داشت . در اين حالت در هنگام خروج از قالب ، مدل قسمت بسيارزيادي از
قالب را به همراه خود به بيرون مي كشد .

 

با ايجاد آزمايشگاه تعيين استحكام ماسه
مي توان اين نواقص را به حداقل رساند .

 

براي تعيين نسبت معين ماسه و چسب پيشنهاد
مي شود با قرار دادن واحد اندازه گيري مناسب در آن قسمت اين نقص را به حداقل رساند
.

 

تغذيه گيري :

 

تغذيه گيري يك بخش از قالبگيري است .

 

تغذيه حفره اي اضافي است كه در قالب تعبيه
شده و با فلز مذاب پر مي شود . اين مخزن امكان سيلان و حركت مذاب به فضاي قالب را فراهم
كرده ، انقباض ناشي از انجماد را جبران كرده .

 

تغذيه مورد استفاده در قالبگيري توسط جعبه
ماهيچه هاي مختلف درست مي شود.

 

جنس جعبه ماهيچه از آلومينيوم و عمده ماسه
مورد مصرفي در تغذيه از جنس اگزوترميت است .

 

اگزو ترميت در دستگاهي به نام ميكسر اسليو
گيري با آب و الكل قاطي شده و آماده مي شود .

 

نحوه فالبگيري تغذيه : ماسه راداخل جعبه
ماهيچه ريخته قسمت داخلي آن را در آورده و سپس با مشعل قالب را حرارت داده حال تغذيه
را از جعبه جدا كرده ودوباره آن را حرارت داده وسپس داخل گرمخانه قرار مي دهيم .

 

دليل استفاده از اگزوترميت در تغذيه : اگزوترميت
با مذاب واكنش  مي دهد كه اين واكنش گرمازا
است . در نتيجه مذاب گرما و سياليتش رادر قسمت تغذيه حفظ مي كند و سريعتر از مذاب قالب
سرد نمي شود .

 

 ماهيچه گيري :

 

 ماهيچه گيري بخشي از قالب گيري است .

 

ماهيچه هاي مورد نياز و راهگاه در قسمت
ماهيچه سازي آماده مي شود.

 

در اين بخش انواع مختلف جعبه ماهيچه وجود
دارد كه از لحاظ شكل و اندازه وجنس با هم متفاوت هستند و البته جنس اكثر آنها آلومينيوم
است و تعداد كمي چوبي است .

 

جعبه ماهيچه ها كد بندي شده اند و چيدن
آنها درست مانند يك كتاب خانه است كه هر كسي بتواند براحتي جعبه ماهيچه مورد نظر را
پيدا كند .

 

ماسه مورد نياز در قسمت ماهيچه سازي 3 نوع
است : 1- كروميتي 2- 171    3- چراغي

 

ماسه كروميتي براي تماس جعبه ماهيچه ها
كاربرد دارد

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب
و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word
) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 61

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کارورزی در شرکت قالبسازی فیکس دانلود کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس پروژه گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس خرید گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس دانلود گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس گزارش کارآ

 • تحقیق سرمایه گذاری در بانک

  آشنایی با سرمایه گذاری در بانک,پاورپوینت سرمایه گذاری در بانک,پایان نامه سرمایه گذاری در بانک,پژوهش سرمایه گذاری در بانک,تحقیق سرمایه گذاری در بانک,سرمایه گذاری در بانک,سرمایه گذاری در بانک های خارجی,مقاله سرمایه گذاری در بانک دانلود تحقیق سرمایه گذاری در…

 • پلان و نقشه اورژانس و امداد جاده ای

  پلان پایگاه اورژانس,پلان پایگاه اورژانس اجتماعی,پلان پایگاه اورژانس تهران,پلان پایگاه اورژانس کشور,نقشه پایگاه اورژانس,نقشه پایگاه اورژانس اجتماعی,نقشه پایگاه اورژانس تهران,نقشه پایگاه اورژانس کشور,نقشه و پلان,نقشه و پلان پایگاه اورژانس 115 دانلود پلان و نقشه اورژانس و امداد جاده ای دانلود…

 • تحقیق اهميت آموزش علوم تجربي در مقطع ابتدايي

  آموزش ابتدایی,اهمیت آموزش علوم تجربی,تحقیق اهميت آموزش علوم تجربي در مقطع ابتدايي,علمی آموزشی تحقیق اهميت آموزش علوم تجربي در مقطع ابتدايي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق اهميت آموزش علوم تجربي در مقطع ابتداييقالب بندی: وردتعداد صفحات: 9بخشی از تحقیق:فراگيري…

 • پاورپوینت نظریه متخصصان درباره هوش

  رابطه هوش با سه معیار,نظریه چندعاملی ترستون,نظریه های هوش,نظریه های هوش ppt,نظریه های هوش اخلاقی,نظریه های هوش سازمانی,نظریه های هوش فرهنگی,نظریه های هوش معنوی,نظریه های هوش هیجانی,هوش چیست؟,هوش و استعداد,هوش و رشد پاورپوینت نظریه متخصصان درباره هوش رفتن به سایت…

 • پاورپوینت چگونه از بدن انسان، DNA می گیرند؟

  استخراج DNA,پاورپوینت آماده استخراج DNA,پاورپوینت استخراج DNA,تحقیق استخراج DNA,دانلود power point استخراج,دانلود پاورپوینت استخراج DNA,دانلود پاورپوینت در مورد استخراج DNA,دانلود تحقیق استخراج DNA,دانلود رایگان پاورپوینت استخراج DNA پاورپوینت چگونه از بدن انسان، DNA می گیرند؟ رفتن به سایت اصلی مشخصات…

 • پاورپوینت و تحقیق سنگ شکن ها

  تحقیق کارخانه سنگ شکن,سنگ شکن های دورانی,سنگ شکن های سیار,سنگ شکن‌ های ضربه ای,سنگ شکن های غلطکی,سنگ شکن های فکی,سنگ شکن های مخروطی,کارخانه سنگ شکن,کارخانه سنگ شکن سازی,مقاله کارخانه سنگ شکن دانلود پاورپوینت و تحقیق سنگ شکن ها دانلود فایل…

 • تحقیق بررسی راه كارهاي نيل به چابكي در سازمان

  تحقیق چابكي در سازمان,چابكي در سازمان,چابكي در سازمان ها,چابكي در سازمان های دولتی,چابكي در سازمانهای تولیدی,چابکی سازمان,چابکی سازمانی,چابکی سازمانی pdf,چابکی سازمانی ppt,چابکی سازمانی چیست,راهکارهای چابكي در سازمانهای تولیدی تحقیق بررسی راه كارهاي نيل به چابكي در سازمان رفتن به سایت…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب قواعد عربي 3 تالیف سيدعلي اكبر حسيني

  پاورپوینت قواعد عربی 3,خلاصه کتاب قواعد عربی3,علم نحو,قواعد عربی پاورپوینت خلاصه کتاب قواعد عربي 3 تالیف سيدعلي اكبر حسيني رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب قواعد عربي 3 تالیف سيدعلي اكبر حسيني،در قالب ppt و در 225 اسلاید،…

 • بسته کامل جزوه+ فیلم آموزشی "شناوری و اصل ارشمیدس" (فصل 3 فیزیک 10)

  اصل ارشمیدس,ته نشینی,جزوه رایگان فیزیک 10,جزوه فیزیک 10,جزوه فیزیک ده,جزوه فیزیک دهم,دانلود جزوه فیزیک 10,دانلود جزوه فیزیک ده,دانلود جزوه فیزیک دهم,شناوری,غوطه وری,فصل 3 فیزیک 10,فیزیک 10,فیزیک ده,فیزیک دهم,قانون ارشمیدس دانلود بسته کامل جزوه+ فیلم آموزشی "شناوری و اصل ارشمیدس" (فصل…

 • تحقیق جنگل

  جنگل,جنگل آمازون,جنگل کوه آلپ,جنگلهای شمالی تحقیق جنگل رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع جنگل،در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش، شامل:جنگل کوههای آلپ در سوئیسجنگل آمازون در برزیلنوعی از جنگل در ایفاتی ماداگاسکاربوم شناسی جنگلهاتخریب جنگلهانمونه‌های جنگلجنگلهای بارانی…