پايان نامه ريشه‌ها و علل پيدايش تفکر صهيونيسم و دولت وکشور اسرائيل

اسرائيل,پايان نامه,پايان نامه تاريخ,پايان نامه در رابطه با اسرائيل,پايان نامه ريشه‌ها و علل پيدايش تفکر صهيونيسم و دولت وکشور اسرائيل,پيدايش,پيدايش تفكر صهيونيسم,تفكر,دانلود پايان نامه,دولت,دولت و كشور اسرائيل,ريشه ها و علل,صهيونيسم
دانلود پايان نامه ريشه‌ها و علل پيدايش تفکر صهيونيسم و دولت وکشور اسرائيل

دانلود فایل

مقدمه واژه « يهودي» مشترک لفظي ميان دو معناست:الف) پيرو «دين يهود».ب) وابسته به «نژاد يهود».
توجه به اين تقسيم از آن جهت ضروري است که بايد حريم پيروان آيين موسوي
را از آنچه دامن يک مشت نژاد پرستان تنگ نظر و مدعي يهوديت را آلوده است،
مبرا سازيم. سران صهيونيسم ، همواره از «يهوديت» به عنوان يک ابزار،
براي تحقق اهداف نژاد پرستانه خويش بهره برده و حتي گاه اظهارالحاد و بي
ديني نيز ابايي نداشته‌اند.ماکس نورداو از برجسته ترين چهره هاي نژاد پرست صهيونيسم، و دوست بسيار نزديک هرتزل ، با سخنان قاطع و صريح خود ، تاکيد کرده است:يهوديت ، دين نيست ، بلکه تنها مسئله خون ونژاد است . وي
که آشکارا به کفر تظاهر مي‌کرد، تورات را به عنوان يک فلسفه، کودکانه
خواند و به عنوان يک نظام اخلاقي، چندش آورشمرد وکتاب دولت يهودي هرتزل را
هم سنگ کتاب مقدس قرار داد. لويس برانديس رهبر صهيونيست هاي آمريکا، در
سخنراني خود به سال 1915 م اظهار داشت:يهوديت ، مسئله تعلق خوني است. خود هرتزل، بنيان گذار صهيونيسم سياسي نيز به حاخام بزرگ پاريس ، آشکارا اعلام کرد:من در طرح خود ، هرگز از هيچ کدام از تعاليم ديني فرمان نمي برم.و در پاسخ به اين پرسش که رابطه ات با تورات چگونه است؟ گفت: « من انديشمندي آزادم».همچنان که مصوبات نخستين کنفرانس صهونيستي (بال- 1897م) به رياست تئودور هرتزل، نيز فاقد هرگونه اشاره به ديانت يهودي بود. ولاديمير ژابوتنسکي (1880-1940) چهره سرشناس ديگر صهيونيسم، مي گفت:من بنايي هستم که در ساخت معبد جديد براي پروردگارم که نامش ملت يهود است،شرکت کرده ام.» اينگونه
اظهارات آشکار ملحدانه را در بيانات ديگر رهبران سياسي صهيونيسم، همچون
پينسکر، کلاتزکين ، حاييم وايزمن ، ناحوم گلدمن ، بن گوريون و … به
فراواني مي توان يافت. به همين دليل است که آحادهاعام معلم روحي وايزمن گفته است:بيشتر
شخصيت‌هاي بزرگ ما که به لحاظ تحصيلات علمي و جايگاه اجتماعي، شايسته
زمامداري در دولت يهود اند، واقعاً از روح ديانت يهودي بي بهره اند. لائيک
بودن دولتمردان رژيم صهيونيستي، موجب شده است که وابستگي نژادي در نظر
آنان ، بسي مهم تر از اعتقادات ديني رقم بخورد. از نگاه اين نژاد پرستان،
يک يهودي هر قدر که از اصل ديانت يهود فاصله بگيرد، هرگز از قالب يهودي
بودن خود خارج نمي‌شود. ديويد ديوک عضو اسبق کنگره آمريکا، درا ين مورد مي نويسد:شرط
پذيرش مهاجر يهودي به اسرائيل، داشتن التزام ديني و باورهاي يهودي نيست.
مهاجر مي تواند بي دين و يا مثلاً رسماً کمونيست باشد . اين ها مهم نيست،
تنها بايد معلوم باشد که او از تيره يهوديان است. ديوک در جاي ديگري از کتاب خود مي گويد:دست کم 4/3 يهوديان و اسرائيليان، اعتقادي به خدا ندارند (و بي دين اند) .اين مدعيان يهوديت،« آيين يهود » و « زبان عربي» را تنها به عنوان حلقه الوصل‌و‌عامل وحدت ميان يهوديان سراسر جهان برگزيده اند. در توضيح جمله اخير بايد گفت :نظر
به اين بود که يهوديان در طول تاريخ ، به عنوان يک اقليت وابسته به جامعه
اکثريت ، در سراسر جهان پراکنده بوده اند، قهراً نمي توانسته اند از
تاثيرات اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه ميزبان، برکنار باشند.گرچه
آنان با اعتقاد به برتري نژادي و ممتاز بودن از ديگر اقوام و ملل و با
اتصاف به ويژگي درون گرايي و ايجاد يک جامعه بسته ، مي کوشيده اند از
امتزاج و اختلاط با جامعه اکثريت بپرهيزند ، اما هرگز نمي توانسته اند از
اين تاثيرات ، به طور کلي بر کنار باشند. چنان که يهوديان سياه پوست فلاشا و
يهوديان هلند، فرانسه، هند، مراکش، ايران،ترکيه، روسيه و… از جهات
بسياري با يکديگر متفاوتند. هر يک تاريخي جدا و زبان، آداب و رسوم و فرهنگي
گوناگون دارند.روشن است که مهاجرت يهودياني اين چنين، به سرزميني چون
فلسطين اشغالي و ايجاد يک تشکل انساني مونتاژ شده، نمي‌تواند موجبات تشکيل
يک ملت واحد را به معناي صحيح کلمه فراهم آورد. اين امر، از معضلات
پيچيده و مشکلات اساسي رژيم صهيونيستي‌است که با همة برنامه هاي آموزشي
ويژه اي که در مدارس و هم از طريق رسانه ها براي عموم، به منظور همسان سازي
فرهنگ افراد جامعه، انجام مي گيرد، هنوز پس از گذشت قريب شش دهه، موفق به
حل آن نشده است. خاستگاه اين مشکل آنجاست که اسرائيل، يهوديان مهاجر
حدود يک صد کشور جهان را در خود جاي داده است. از سفيد پوستان شمال اروپا
تا سياه پوستان هند و آفريقا، همة اعضاي اين جامعه اند .اين تنوع
فرهنگ، مليت، رنگ و زبان که در صدها روستا و شهر و شهرک صهيونيست نشين،
ظهور و بروز دارد، در هيچ نقطه اي از جهان، با محدوده اي اين چنين و جمعيتي
کمتر از چهار ميليون نفر، قابل مشاهده نيست. از اين روست که اخبار راديو
اسرائيل، نه تنها به زبان عبري و عربي که به انگليسي، فرانسه، اسپانيولي،
يديشي، آلماني، روسي و … نيز پخش مي‌شود. اين يهوديان جامعه
اسرائيلي، از حقوق و امتيازات واحد برخوردار نيستند؛بلکه به لحاظ مبدا
مهاجرت و فرهنگي که حامل آن اند، طبقه بندي مي‌شوند. در اين طبقه بندي،
يهوديان آفريقايي و عربي در پايين ترين پلکان جاي گرفته‌اند‌و‌از بسياري
امتيازات و امکاناتي که يهوديان اشکناز (اروپايي و غربي) برخوردارند، محروم
اند.لورنس ماير مي نويسد:جامعه اسرائيل با يک خط مستقيم، به دو
بخش کاملاً مجزا تقسيم شده است. بخش نخست، اسرائيل غربي است که ثروتمند،
متخصص و مسلط بر دستگاه هاي اجرايي رژيم است. بخش دوم، اسرائيل شرقي است که
فقير و محروم بوده و از تخصصي برخوردار نيست. اکثريت شهروندان اسرائيلي از
اين دسته اند. باري، نا گفته پيداست که در جامعه متشتت و پراکنده‌اي
اين چنين، دستيابي به يک نظام منسجم، مستلزم تکيه و تاکيد بر برخي عناصر
وحدت زاست. فهرست مطالبچکيده مقدمه 1جنگي خاموش و شگفت 7 آتش افروز جنگها 10دوگانگي در اخلاق 11دورويي يك سكه 13سرزمين بدون مرز 17افسانه امنيت اسرائيل 20نيم نگاهي به روابط آمريكا و اسرائيل 22امام خميني ومساله‌ي فلسطين 24خصلتهاي قومي يهود 30 اوضاع يهوديان در اروپا معظلي بنام يهود درغرب 33ايفاي نقش مزدوري 36يهود در نگاه اروپائيان 40 اسپانيا 49 انگلستان 54 فرانسه 58آلمان 61روسيه 64زندگي در گتو 70تصويري از اوضاع گتو 72 زيستن در گتو اجبار يا اختيار؟ 76گتو در دوران معاصر 80 عوامل نفرت از يهود گشتن عيسي مسيح 83بغض و كينه نسبت به ديگران 85خون آشامي 89انزوا و درون گرائي 91 خود برتر بيني و نژاد پرستي 92فعاليتهاي اقتصادي غير توليدي 94 تجارت برده 96تجارت در عرصه فحشاء 98ربا خواري 101 انحصار معاملات طلا و نقره 104رشوه 104جاسوسي 105 اشاعه بيماري و ايجاد مسموميتهاي جمعي 108تحريف كتابهاي آسماني 110يهود و مافيا 112 وضع يهوديان در جوامع اسلامي يهود در عصر پيامبر اسلام 117يهود در قرآن كريم 119رفتار مسلمانان با يهوديان اهل ذمه 120رفتار يهوديان صاحب منصب با مسلمانان 127 بررسي زمينه‌هاي تاريخي اشغال فلسطين تمهيد مقدمات و نخستين اقدامات 130 هرتزل و دولت يهود 133 كنفرانسهاي صهيونيسم 135 نقش هربرت ساموئل 137 فلسطين در كام صهيونيسم 141 جنگ 1948 م ، نماد خيانت و خفت 150 تاثير عناصر ديني در قضيه‌ي اشغال فلسطين صهيونيسم مسيحي 158 ظهور مجدد ودولت هزار ساله مسيح 161 صهيونيسم مسيحي در سده‌هاي 16 تا 18 ميلادي 164صهيونيسم مسيحي در سده‌ي نوزدهم 166 صهيونيسم مسيحي آمريكايي و اسرائيل 172 آمريكا زير سلطه‌ي يهودپيشينه تاريخي يهود در آمريكا 175 دامنه و عمق نفوذ 176 لابي صهيونيستي 185سازمان آيپاك 191خدمات و كمكهاي ايالات متحده به اسرائيل 194

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
پايان نامه دانلود پايان نامه پايان نامه تاريخ پايان نامه ريشه‌ها و علل پيدايش تفکر صهيونيسم و دولت وکشور اسرائيل ريشه ها و علل پيدايش تفكر صهيونيسم دولت و كشور اسرائيل اسرائيل صهيونيسم تفكر پيدايش دولت پايان نامه در رابطه با اسرائيل

 • تحقیق بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان

  پاورپوینت دوستیابی اینترنتی,تحقیق دوستیابی اینترنتی,دوستیابی اینترنتی,دوستیابی اینترنتی بین دانشجویان,دوستیابی اینترنتی دانشجویان,دوستیابی اینترنتی دختر,دوستیابی اینترنتی رایگان,دوستیابی اینترنتی نظرات,مقاله دوستیابی اینترنتی دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بررسی عوامل موثر…

 • تحقیق حقوق بشر، جهاني شدن و گفتگوي تمدن ها

  پایان نامه جهانی شدن,پایان نامه جهانی شدن فرهنگ,پایان نامه در مورد جهانی شدن,تحقیق جهانی شدن,تحقیق حقوق بشر,تحقیق در مورد گفتگوی تمدن‌ ها,تحقیق درباره گفتگوی تمدن ها,تحقیق گفتگوی تمدن ها,مقاله جهانی شدن,مقاله حقوق بشر,مقاله گفتگوی تمدن‌ ها دانلود تحقیق حقوق بشر،…

 • پاورپوینت سیستم عامل های مکینتاش

  اسلاید,بسیار,پاورپوینت,زیبا,سیستم,عامل,کاربردی,مکینتاش دانلود پاورپوینت سیستم عامل های مکینتاش دانلود فایل پاورپوینت سیستم عامل های مکینتاش بسیار زیبا و کاربردی و در 51 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت سیستم عامل مکینتاش بسیار زیبا کاربردی…

 • پاورپوینت عوامل تعیین کننده و موثر بر سلامت

  تعیین کننده های اجتماعی سلامت ppt,سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن محمد اسماعیل مطلق,عوامل اجتماعی موثر بر سلامت pdf,عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ppt,عوامل اجتماعی موثر بر سلامت چیست,عوامل موثر بر سلامت,مولفه های اجتماعی سل,مولفه های اجتماعی سلامت پاورپوینت…

 • تحقيق داوري

  تحقيق داوري در اسلام,داوري,داوري در دادگاه,داوري در مقابل جرم و جرايم,معني داوري دانلود تحقيق داوري دانلود فایل مقدمه:داور در اصل دادور مي باشد و دادور به معناي حكم. داوري در لغت بمعناي حاكم وكسي است كه ميان نيك وبد حكم…

 • بسته بندی مواد غذایی

  بسته بندی,صادرات مواد غذایی,فرهنگ بسته بندی دانلود بسته بندی مواد غذایی دانلود فایل فهرست مطالب : مقدمه ضرورت توجه به بسته بندی مواد غذایی فرهنگ بسته بندی صادرات مواد غذایی عوامل مؤثر بر بسته بندی مواد غذایی بسته بندی و…

 • شیپ فایل حوضه آبریز دریاچه نمک

  دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,شیپ فایل حوضه آبریز دریاچه نمک,شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز,شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,لایه GIS حوضه های آبریز اصلی,لایه مرز حوضه های آبریز اصلی,مرز حوضه های آبریز,نقشه ی مرز حوضه های آبریز…

 • پاورپوینت مالیات بر درآمد در حسابداری مالی

  تحقیق مالیات بر درآمد,تحقیق مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی,تحقیق مالیات بر درآمد در حسابداری مالی,مالیات بر درآمد,مالیات بر درآمد در حسابداری مالی,مقاله مالیات بر درآمد,مقاله مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی,مقاله مالیات بر درآمد در حسابداری مالی دانلود پاورپوینت مالیات بر…

 • طرح توجیهی تولید یونوبلوک

  جدیدترین طرح توجیهی تولید یونوبلوک,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید یونوبلوک,دانلود طرح توجیهی تولید یونوبلوک,دریافت طرح توجیهی تولید یونوبلوک,طرح توجیهی تولید یونوبلوک,طرح توجیهی تولید یونوبلوک رایگان,نمونه طرح توجیهی تولید یونوبلوک طرح توجیهی تولید یونوبلوک رفتن به سایت اصلی دانلود طرح توجیهی…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان شبکه های تولید و زنجیره های تامین:دیدگاه استراتژی عملیات به همراه اصل مقاله

  ترجمه مقاله استراتژی عملیات,ترجمه مقاله زنجیره های تامین,ترجمه مقاله شبکه های تولید,دانلود ترجمه مقاله استراتژی عملیات,دانلود ترجمه مقاله زنجیره های تامین,مقاله ترجمه شده استراتژی عملیات,مقاله ترجمه شده زنجیره های تامین,مقاله ترجمه شده شبکه های تولید دانلود مقاله ترجمه شده با…